De start van Philips

5 min  leestijd
619
Image

Om welk merk gaat het?
Philips.

Sinds wanneer?

Vader en zoon Frederik en Gerard Philips richtten in 1891 Philips & Co. op. Al snel groeide het Eindhovense bedrijf uit tot de grootste lampenfabrikant van Europa. In 1910 waren ze Nederlandse grootste werkgever, met tweeduizend werknemers. Broer Anton begon als handelsreiziger en volgde in 1899 zijn vader op. Gerards vermogen om een idee om te zetten in een concreet product, en Antons talent om snel te reageren op de markt, legde een solide basis voor het succes.

Waarmee is Philips bekend geworden?

Het begon natuurlijk met de inmiddels iconische gloeilampen, maar Anton en Gerard waren nieuwsgierig van aard. Steeds waren ze op zoek naar nieuwe technologieën en nieuwe markten.

In 1914 startten ze met het NatLab, Philips’ eigen onderzoekscentrum, waar veel onderzoek werd naar mogelijke nieuwe producten. In 1915 kwam het met de röntgenbuis, voor medisch gebruik en de radiobuis. Al in de jaren twintig experimenteerden ze in Eindhoven al met televisies en begon de productie van een grote vlucht te nemen. De ontwikkeling van de roterende scheerkop in de jaren veertig leidde tot een nieuw verkoopsucces; de elektrische Philishave. Later volgde het cassettebandje, in de jaren negentig gevolgd door de CD en later de DVD. En dan vergeten we nog de elektrische tandenborstel, de Senseo, de spaarlampen en ga zo maar door. Bekijk hieronder een reclamefilmpje uit 1937: 

 

Waarin onderscheidde Philips zich van de concurrentie?

Naast innovatie en ondernemersgeest hoort ook sociaal bewustzijn in het rijtje thuis. Op een stuk grond recht tegenover de fabriek, begon Philips in 1910 met de bouw van een dorp voor zijn werknemers. Daar werden alle moderne inzichten uit de tijd gerealiseerd. De arbeider moest in een gezonde woning kunnen leven, over een eigen moestuin beschikken. Niet alleen zijn werk opmoest dichtbij zijn, dat gold ook voor alle voorzieningen. En dus werden er scholen en winkels gevestigd, kwam er een badhuis, een muziekvereniging en sportvelden voor de Philips Sport Vereniging, PSV.

Ondernemer van het zuiverste water 

Marcel Metze schreef een biografie over Anton Philips die ruim vijftig jaar directeur van Philips zou blijven. Hij verklaar thet succes van de jongste van de twee broers zo: ‘… geholpen door een natuurlijke charme en een talent voor (onder)handelen, maar toch vooral door een grote doortastendheid, zelfverzekerdheid en snelheid. Niet veel jonge twintigers met een (nog) gebrekkige talenkennis zouden gewoon op de trein naar Rusland stappen, zoals hij in 1898 deed, en terugkomen  met omvangrijke orders. Met zijn besluit een medewerker naar Sint-Petersburg te sturen, krap zes weken na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, onder het motto 'hier gaan wij eens flink van profiteren', heeft hij getoond een ondernemer van het zuiverste water te zijn.
Geen wonder dat het management van het veel grotere concern General Electric deze Hollander, die in 1912 vanuit het niets op de Amerikaanse markt verscheen en in een paar jaar tijd meer dan tien procent van GE's verkoopaantallen bereikte, zeer serieus nam - die zou daar in een decennium tijd ook vijftig procent of meer van kunnen maken. Absoluut onnavolgbaar, mijns inziens, blijft de wijze waarop hij na de Eerste Wereldoorlog een snelle buitenlandse expansie in gang heeft gezet - op de dag waarop de oorlog eindigde, zich een weg banend door de feestende Brusselse massa's, en geen seconde later.’

Anton Philips wordt ook algemeen als een invloedrijke entrepeneur gezien die grote invloed heeft gehad op het Nederlandse bedrijfsleven. 
 

Hoe staat Philips er nu voor?

In het jaar waarin Philips zijn honderdste vejaardag vierde, 1991, verkeerde Philips in zwaar weer. Het jaar ervoor had het een flink verlies gemaakt, en alleen ingrijpende en pijnlijke maatregelen zouden een roemloos einde kunnen voorkomen. In dat jaar startte CEO Jan Timmer met Operatie Centurion, maar Philips moest wachten tot hij en zijn opvolger Cor Boonstra elkaar de tent hadden uitgevochten, voordat er een heldere strategie op tafel lag, waar Philips de toekomst mee aan kon. Dat werd in 1995 verwoord in de nieuwe slogan: ‘Let’s make things better’. In 2004 beperkte Philips zich onder het motto ‘Sense and Simplicity’ tot drie markten: Healthcare, Lightning en Consumer Lifestyle.

Financiering

Geld nodig?

Als startende ondernemer heb je vaak aanvullende financiering nodig. De Rabobank biedt starters mogelijkheden om een bedrijf te financieren.

Bekijk de mogelijkheden

Sinds april 2011 staat Frans van Houten aan het roer. Hij introduceerde onder andere het kostenbesparingsprogramma Accelerate!, dat een bezuiniging van 400 miljoen euro moet opleveren. Uit de halfjaar cijfers van 2012 lijkt dit resultaat op te leveren. Mede als gevolg van kostenbesparingen (176 miljoen tot dan toe) steeg de winst in de eerste maanden van dat jaar met 167 miljoen euro. 
In 2010 haalde Philips zijn hoogste ranking op de lijst van beste wereldmerken van Interbrand; de 41e plaats. Die notering wist het in 2011 te consolideren. De geschatte waarde van het merk is ruim 9 miljard dollar.
In 2011 was Philips nog de trotse aanvoerder van de MT500 lijst van beste bedrijven. 

Het logo

Het Philips-logo werd in 1938 voor het eerst gebruikt. Hoewel het door de jaren heen diverse aanpassingen heeft ondergaan, is het basisontwerp altijd hetzelfde gebleven. De vertrouwde golflijnen en sterren van Philips verschijnen voor het eerst in 1926 op de doos van de eerste audiorecorders. De golven symboliseren radiogolven en de sterren stonden voor de ether van de nachtelijke hemel waardoor de radiogolven werden verzonden.In 1930 kwamen de vier sterren en de drie golven voor het eerst samen en de combinatie van de Philips-cirkel en het woordmerk vormden het inmiddels zo bekende logo.

Meer over bedrijf starten

Meer over bedrijf starten