Corona: maatregelen impact ondernemers

Het coronavirus: wat te doen als startende ondernemer?

Het coronavirus raakt onze hele maatschappij, zeker ondernemers en zzp'ers. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid besloten bedrijven te steunen met een noodpakket. Welke opties heb je als startende ondernemer en wat kun je doen als je nog niet gestart bent?

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt, de laatste wijziging was op 10-2-2021 om 12.30 uur.

Ben jij je nog aan het oriënteren op de start van je bedrijf en vraag je je af wat je nu kunt doen?

Samen tegen corona: noodpakket voor (startende) ondernemers

Veel ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, eventbranche, reisbranche en culturele sector zitten in zwaar weer. Tegelijkertijd zetten bedrijven in andere branches zich schrap voor economisch mindere tijden. Dreig jij de dupe te worden van de gevolgen van het coronavirus? Dan is er een lichtpuntje.

Het kabinet kondigde op 17 maart 2020 een pakket met noodmaatregelen aan om de gevolgen van het coronavirus tegen te gaan, op 20 mei 2020 werd deze uitgebreid (corona steunpakket 2.0). Van oktober 2020 tot eind mei 2021 geldt corona steunpakket 3.0. 

Veel (startende) ondernemers en zzp'ers komen hierdoor in aanmerking voor financiële ondersteuning en lastenvermindering.

De voorwaarden en uitvoering worden de komende tijd verder uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op de website van de RIVM en de Rijksoverheid.

 1. Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen (TOZO)
  Ben je zzp'er en valt je inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum? Dan kun je in aanmerking komen voor een aanvulling van je inkomen. Ben je alleenstaand? Dan krijg je maximaal € 1050. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan krijg je maximaal € 1500.

  Er zijn inmiddels al vier varianten van de TOZO:
  TOZO 1 (1ste steunpakket, 1 maart - 31 mei 2020) 
  TOZO 2 (2de steunpakket, 1 juni - 30 september 2020)
  TOZO 3 (3de steunpakket, 1 oktober 2020 - 31 maart 2021)
  TOZO 4 (4de steunpakket, 1 april 2021 - 30 juni 2021)

  Voorwaarde is dat je voordat noodregeling werd aangekondigd (op 17 maart om 18.45 uur) stond ingeschreven bij de KvK en minstens 24 uur per week als zelfstandige werkt.

  Op 20 mei werd bekendgemaakt dat in het nieuwe noodpakket een partnertoets wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er gecontroleerd wordt of je huishouden wel onder het sociale minimum valt. In steunpakket 3 zou ook een vermogenstoets worden toegevoegd, dit is vervallen vanwege de aankondiging van nieuwe maatregelen op 28 september. Vanaf 2021 kun je ook coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie ontvangen.

  De noodloketten zijn in week 14 opengegaan. Hier kun je terecht voor een voorschot en met vragen. Lees meer over het aanvragen van TOZO.
 2. Lening voor zelfstandigen
  Naast de TOZO, is er nog een extra regeling voor deze doelgroep in het leven geroepen. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Deze lening heeft een looptijd van drie jaar en een rente van 2%.
  Je komt in aanmerking als je bent gestart vóór 17 maart.
 3. Noodloket voor getroffen sectoren: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  Heb je een bedrijf in de horeca, eventbranche, reisbranche of culturele sector en zie je je omzet verdampen door corona? Of kom je in de knel door de 1,5 meter afstand regel, bijvoorbeeld omdat je kapper bent? Dan krijg je voor de komende drie maanden € 4.000 euro als noodvoorziening.

  Waar je eerst alleen in aanmerking kwam als je winkel verplicht dicht moest, kunnen nu ook de non-foodwinkels aanspraak maken op het bedrag. Op 7 april werd bekend dat nog meer sectoren toegevoegd zijn. De volledige lijst vind je bij de RVO.

  Of je in aanmerking komt, hangt af van de SBI-code waaronder je ingeschreven staat bij de KvK. Het maakt niet uit of het gaat om je hoofdactiviteit of nevenactiviteiten. Ben je zzp´er in de getroffen sectoren? Dan kun je alleen aanspraak maken als je een kantoor buiten huis hebt. Je kunt deze aanvraag tot 26 juni indienen.
 4. Versoepeling uitstel van betaling belasting
  Sommige ondernemers maken nu te weinig winst om belasting te kunnen betalen. Daarom mag je nu uitstel van betaling aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingsrente en belastingrente gaan naar bijna 0,01%.

  Deze maatregel is op 20 mei verlengd tot 1 oktober.
  Je kunt uitstel aanvragen door middel van een online formulier. Je kunt inloggen met DigiD.
 5. Overbruggingsleningen voor startups en SEED Capital-regeling
  Het kabinet stelt € 250 miljoen beschikbaar om startups en andere innovatieve mkb-bedrijven te helpen. Deze leningen zullen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen bedragen. Startups kunnen deze Corona OverbruggingsLening (COL) aanvragen op deze pagina.

  Via investeringsfonds Invest-NL kun je hogere overbruggingsleningen afsluiten vanaf € 2 miljoen.

  Verder worden startups en tech-bedrijven gestimuleerd met € 10 tot € 32 miljoen. Dit wordt ook wel de SEED Capital-regeling.
 6. Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd (Go-regeling)
  De overheid gaat ondernemingen nog meer helpen bij het krijgen van leningen en garanties. De garantie vanuit de overheid gaat van € 400 miljoen naar € 10 miljard.

  Deze regeling is voor relatief grote bedrijven die minimaal € 1,5 en maximaal € 150 miljoen willen lenen. Bij grote bedrijven staat de overheid voor 80% garant, bij het mkb 90%.
 7. Rentekortingen bij kredietverstrekker Qredits
  Qredits is een verstrekker van microkredieten. Kleine ondernemers die door corona in de problemen komen met aflossen, hoeven voor zes maanden niet af te lossen. De rente gaat naar 2%.
 8. Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
  Het kabinet gaat ondernemers in de landbouw ondersteunen door borg te staan voor kredieten.
 9. Verruiming BMKB-regeling
  Financierders kunnen sneller geld lenen aan het MKB. De premie is verlaagd van 3,9% naar 2%. Verder staat de overheid voor een groter deel garant: van 50% naar 75%. Ook het totale budget waarvoor de overheid garant wil staan is verhoogd naar € 1,5 miljard.

  De looptijd is verlengd van twee naar vier jaar en het wordt makkelijker voor ondernemers om BMKB-krediet aan te vragen.
 10. Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)
  Verwacht je minimaal 20% omzetverlies? Dan kun je sinds maandag 6 april bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen: de NOW. Dit is maximaal 90% van het loon.

  De NOW is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021, onder de naam NOW 3. Let op: sinds 1 juni 2020 mag je mensen ontslaan als dit nodig is. Je krijgt dan geen boete, maar krijgt een korting van 5% als je de ex-medewerkers niet helpt bij het zoeken van nieuw werk.

  Een fijne bijkomstigheid: het UWV keert een voorschot van 80% uit.
  1. Heb je een omzetdaling van 100%? Dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
  2. Heb je een omzetdaling van 50%? Dan is de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
  3. Heb je een omzetdaling van 25%? Dan is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

   Inmiddels zijn al veel NOW-uitkeringen toegekend. Let wel, iedereen kan zien welk bedrijf welk bedrag heeft gekregen. Nieuwsgierig geworden?

   In steunpakket 3 gelden iets andere regels. ​De regeling wordt dan in drie verschillende tijdvakken van elk drie maanden verdeeld. Je kunt in elk tijdvak kiezen of je wel of niet wilt meedoen.  

   In de periode van oktober tot en met december 2020 kun je de regeling aanvragen met minimaal 20% omzetverlies, je krijgt dan 80% vergoed. Vanaf januari 2021 is dit minimaal 30% omzetverlies voor 70% steun. Vanaf april 2021 krijg je 60% steun.
 11. Overleggen over stopzetten toeristenbelasting en maatwerk cultuursector
  De overheid onderzoekt of toeristenbelasting stopgezet kan worden. Voor de cultuursector wordt € 300 miljoen extra uitgetrokken, naast de bestaande regelingen. In het eerste half jaar van 2021 komt daar nog € 414 miljoen bovenop, plus € 40 miljoen voor het niet-gesubsidieerde gedeelte van de podiumkunsten. 
 12. Mogelijk extra maatregelen horeca
  In de horeca vallen harde klappen. Veel ondernemers in deze sector hebben weinig tot geen inkomsten meer sinds de intelligente lockdown. Daarom heeft het kabinet besloten te onderzoeken op welke manier de horeca nog meer gesteund kan worden.

Extra maatregelen 24 april 2020

Op vrijdag 24 april 2020 werd bekend dat het kabinet nog eens € 4 miljard extra gaat uittrekken om ondernemers te helpen.

 1. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
  Deze maatregel houdt in dat je tijdelijk een lager salaris aan jezelf mag uitkeren, dit resulteert in een lagere loonheffing.
 2. Voorwaarden zelfstandigenaftrek versoepeld
  Door de coronacrisis dreigen veel mensen niet te gaan voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Daarom gaat de Belastingdienst er automatisch vanuit dat ondernemers (waaronder zzp'ers) van 1 maart tot en met 1 september zeker 24 uur per week hebben gewerkt aan hun bedrijf.

 3. Meer ruimte voor onbelaste vergoedingen aan werknemers
  Je mag straks meer onbelaste cadeautjes aan je werknemers geven om ze een hart onder de riem te steken. Denk aan bloemen of een cadeaubon.

 4. Vennootschapsbelasting: verliezen verrekenen met 2019
  Het wordt mogelijk om de verliezen die je dit jaar verwacht, te verrekenen met de vennootschapsbelasting over 2019. Zo houd je wellicht extra geld in kas.

 5. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitgesteld
  Deze nieuwe wet wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Hierdoor krijg je meer tijd om schulden af te lossen. 

 6. Hypotheken: meer ruimte voor betaalpauze
  Je mag het bedrag verdelen over de resterende looptijd van de hypotheek.

Corona noodpakket 2.0

Op 20 mei 2020 werd een aanvullend noodpakket gepresenteerd. Een aantal maatregelen zijn verlengd en hebben andere voorwaarden gekregen. Er zijn ook twee nieuwe maatregelen:

 1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
  Ben je ondernemer in een zwaargetroffen sector als de horeca, evenementen of het theater (doelgroep van de TOGS) en heb je maximaal 250 medewerkers? Dan krijg je bovenop de NOW een belastingvrije geldsom om je vaste lasten mee te betalen.

  De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van je vaste lasten, omvang van je bedrijf en hoeveel inkomsten je bent verloren (minstens 30%). Er geldt een maximum van € 50.000 voor juni, juli en augustus. De TLV is met steunpakket 3 verlengd tot eind juni 2021, de looptijd is ook hier ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden.

  Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 4.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. 

 2. NL leert door
  Ben je door de crisis geraakt en wil je omscholen? De overheid gaat gratis omscholing en ontwikkeladvies geven om je hierbij te helpen. Details worden nog bekend gemaakt.

Maatregelen tegen effecten corona door banken en verzekeraars

Naast de overheid, steunen ook de banken en verzekeraars ondernemers extra in deze onzekere tijden.

Uitstel van aflossingen

De Nederlandse Vereniging van Banken schiet ondernemers te hulp. Rabobank, ABN Amro, ING, de Volksbank en Triodos geven ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen een half jaar uitstel van de aflossing van hun leningen.

Tijdelijke verruiming limiet contactloos betalen bij Rabobank

Een van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het vermijden van hand-op-hand contact. Dat is best lastig als je met contant geld werkt. Veel mensen vinden het op dit moment onprettig om iets aan te raken wat een ander ook aangeraakt heeft.

Daarom heeft Rabobank besloten om de limiet voor contactloos betalen te verruimen van € 25 naar € 100. De limiet per transactie van € 25 blijft.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het Verbond van Verzekeraars meldt dat verzekeraars zelfstandigen willen helpen om betalingsproblemen omtrent de arbeidsongeschiktheidsverzekering op te lossen. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Nog niet gestart met je bedrijf? Dit kun je doen

Ben je je nog aan het voorbereiden op je start als ondernemer? Het coronavirus hoeft geen roet in het eten te gooien. De komende tijd kun je je focussen op een sterke voorbereiding voor de lancering van je bedrijf.

Heb je jouw plannen al helemaal helder? Dan hebben we een leuke oefening voor je! Probeer dan je ambitie op een bierviltje te schrijven. Zo word je gedwongen om kort en bondig te formuleren.

Upgrade je doelgroep

Welke doelgroep je kiest, heeft een grote invloed op je succes. Zitten jouw potentiële klanten nu te wachten op jouw product of dienst? Zo niet, wie dan wel? Durf bijvoorbeeld ook grote bedrijven te benaderen.

Pitchen maar

Iedere startende ondernemer heeft een steengoede pitch nodig. Door het coronavirus kun je wellicht niet op klanten oefenen, maar misschien wel op je huisgenoten.

Een goede pitch bestaat uit de drie p's:

 • Vertel welk probleem je oplost
 • Pitch met passie
 • Maak je verhaal persoonlijk

Laat je inspireren door onze startersverhalen

Kan jij tijdens deze gekte rondom corona wel wat positieve verhalen gebruiken? In onze startersverhalen vertellen starters als jij hoe ze hun bedrijf opgericht hebben.

Zo wil Michael Luesink met zijn bedrijf bonen weer sexy maken: 

“Drie jaar geleden hoopte ik dat we hier ongeveer zouden zijn. Ik zag het destijds als een mooi avontuur om te kijken of ik mijn eigen product in de markt kon zetten."

"Als het niet zou lukken, zou het geen teleurstelling zijn, maar zou ik er veel van geleerd hebben. Leerzaam is het zeker! Wat dat betreft denk ik dat het goed is als iedereen een keer in zijn leven een bedrijf start.”

Bijgewerkt op: 10-02-2021

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Bedrijf starten

Het starten van een eigen bedrijf is een leuk, maar ook intensief proces waarbij meer komt kijken dan je denkt. Wil je gaan beginnen in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, horeca, zorg of een andere sector? Dan vind je op IkGaStarten nuttige informatie en tips om goed van start te gaan. Enkele belangrijke stappen zijn:

 1. De laatste ontwikkelingen checken in jouw branche
 2. Het schrijven van een ondernemingsplan, of probeer het Business Model Canvas
 3. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 4. Uitzoeken wat voor ondernemer je bent voor de belasting​
 5. Goed je administratie regelen? Overweeg het openen van een zakelijke rekening

Lees alle stappen in het artikel: zo begin je een eigen zaak.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Zakelijke rekening eerste 6 maanden gratis

Start nóg sterker in 2021 met een zakelijke rekening en krijg meer grip op je geldzaken.

 

Je zakelijke rekening is de eerste 6 maanden gratis inclusief pinpas, internetbankieren en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Bekijk je voordeel

 

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.