Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraads-verkiezingen 2018: dit is belangrijk voor startende ondernemers

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Stem als een ondernemer. Wie heeft goede plannen voor het ondernemersklimaat? Hoe zit het met parkeren, huisvesting, stimuleringsregelingen en lokale subsidies? Welke partij draagt echt bij aan een plek waar jouw bedrijf kan floreren? Scan de verkiezingsprogramma's met deze punten in je hoofd. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Er valt op 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen genoeg te kiezen voor zzp'ers en startende ondernemers. De gemeente bepaalt het lokale ondernemersklimaat en bepaalde onderwerpen kunnen van (grote) invloed zijn op jouw bedrijf.

Omdat elke gemeente een ander, lokaal beleid voert is het niet mogelijk een algemeen beeld van het beleid van de politieke partijen te schetsen. De standpunten van de VVD in Wassenaar kunnen heel anders zijn dan de standpunten van de VVD in Zwolle. Dit hangt uiteraard samen met de lokale behoeften en de samenwerkingen met andere lokale partijen.

Er is wel een aantal stokpaardjes van politieke partijen (SP: sociale woningbouw, Groen Links: duurzaamheid, VVD: infrastructuur) dat in iedere gemeente ter sprake komt, maar de details verschillen per stad of dorp. Daarom is het voor ondernemers belangrijk om te weten wat de plannen van de lokale partijen zijn. Lees de verkiezingsprogramma’s dus aandachtig en let met name op onderstaande aandachtspunten.

De gemeente bepaalt voor een groot deel het lokale ondernemersklimaat

Omgevingswet

De Omgevingswet is een interessant fenomeen. Deze nieuwe wet moet tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen gaan vervangen die betrekking hebben op de leefomgeving: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Het doel is om een vereenvoudiging van de wet te creëren, wat de bureaucratische rompslomp voor burgers én ondernemers zou moeten verminderen. De wet is in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer, maar is inmiddels al voor de tweede keer uitgesteld, nu tot 2021.

De nieuwe gemeenteraad gaat de komende jaren deze Omgevingswet dus vormgeven, waarbij er ruimte is om, zoals MKB-Nederland en VNO-NCW het in een handreiking  aan de politieke partijen noemt, lokaal maatwerk toe te passen.

Let daarom op politieke partijen die met ondernemers willen overleggen, want deze omgevingsvisie is belangrijk voor ondernemers. Het gaat om gevolgen voor onder meer goede bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijventerreinen en winkelcentra, maar ook bijvoorbeeld over de invoering van een milieuzone waardoor je niet meer met een oudere auto die op diesel rijdt, in een bepaald gebied mag komen. 

Bestemmingsplan
Een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet is het bestemmingsplan. Een van de eerste dingen die je doet bij het starten van een onderneming is het bestuderen van het bestemmingsplan van jouw gemeente. Of je nu een winkel opent of een bedrijf aan huis start.

Het bestemmingsplan van de gemeente geeft per gebied aan welke activiteiten hier mogen plaatsvinden. Als jouw bedrijf niet in het bestemmingsplan past, kun je een ontheffing of aanpassing aanvragen.

Parkeerbeleid

Het gemeentelijk parkeerbeleid kan van invloed zijn op jouw onderneming. Als je veel klanten ontvangt en zij moeten betalen voor het parkeren, of heel lang moeten zoeken naar een parkeerplaats, kan dit een belemmering voor hen zijn om bij jou op bezoek te komen.

In grote steden is betaald parkeren, zeker in het centrum, een gegeven, maar in veel andere steden en dorpen is dit (nog) niet altijd van toepassing. Check daarom bij de lokale partijen de plannen voor het parkeerbeleid. Hieronder vallen het aantal parkeerplaatsen, wel of niet betaald parkeren, parkeren voor vergunninghouders, een blauwe parkeerzone en P&R-regelingen aan de rand van de stad met goed aansluitend openbaar vervoer.

Winkeltijdenwet

Als eigenaar van een fysieke winkel ben je voor jouw openingstijden afhankelijk van de gemeente. De Winkeltijdenwet schrijft voor dat een winkel van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur open mag zijn en op de door de gemeente bepaalde zon- of feestdagen. De gemeente beslist dus over het aantal koopzondagen. De lokale politieke partijen hebben hier allemaal een uitgesproken mening over, kijk dus goed naar de verkiezingsprogramma's.

Bestudeer alle lokale partijprogramma's zodat je een weloverwogen keuze kunt maken

Stimulering startups

Zoek goed in de partijprogramma's naar politieke partijen die innovatie en startups willen stimuleren. In een aantal gemeenten zijn er al initiatieven genomen voor een startersloket: het creëren van één plek waar startende ondernemers terecht kunnen voor informatie, diensten en ondersteuning. 

De gemeente kan ook interveniëren tussen onderwijs en het bedrijfsleven om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De gemeente kan verder lokale en regionale netwerken aanbieden of faciliteren. Op deze manier komen ondernemers uit de regio met elkaar in contact en wordt het lokale karakter versterkt.

Verder kunnen gemeenten meedenken met startende ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld door starters in het eerste jaar te ontlasten op het gebied van de lokale lasten (o.a. OZB en parkeerbelasting), waardoor ze minder opstartkosten hebben.

Lokale belastingen

De lokale belastingen voor ondernemers verschillen enorm per gemeente. Zo mogen de gemeenten de hoogte van toeristenbelasting zelf bepalen. Als je een B&B opent in Amsterdam draag je twee keer zoveel toeristenbelasting af als in Zandvoort. Kijk goed naar de partijprogramma’s; sommige partijen willen de toeristenbelasting uit het beleid halen.

Ook andere belastingen voor ondernemers zijn interessant om te bekijken: politieke partijen hebben verschillende standpunten over de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) , de reclamebelasting (zichtbare reclame vanaf openbare weg) en precariobelasting (gebruik openbare grond, bijvoorbeeld een luifel).

Gemeentelijke aanbesteding ook voor zzp’ers

In gemeenten is er soms een patstelling omtrent aanbestedingen aan lokale ondernemers. De gemeente wil graag opdrachten uitbesteden aan lokale bedrijven, maar loopt vanaf een bepaalde grens tegen de (Europese) wetgeving aan om deze opdrachten nationaal of Europees uit te besteden. Waardoor de opdracht in ‘externe’ handen valt.

De gemeente verschuilt zich vervolgens achter de regels, de lokale ondernemer blijft gefrustreerd achter. En probeert het nog eens (tevergeefs) of gooit kwaad de handdoek in de ring. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor gemeenten om lokale bedrijven tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door onder de drempels van Europese aanbestedingen gebruik te maken van onderhandse aanbestedingsprocedures; enkelvoudig of meervoudig.

Niet alle partijen zullen hier een paragraaf aan wijden in het programma, maar je kunt hier natuurlijk zelf achteraan gaan. Acquisitie is een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering en als je een aanbesteding van de gemeente wilt winnen, is het in jouw belang om de regels hieromtrent te kennen.

Neem dus contact op met de lokale partijen en vraag hoe ze over dit onderwerp denken en vooral of ze bereid zijn mee te denken met zzp'ers en ondernemers.  

Dat geldt overigens niet alleen voor dit onderwerp, maar voor alle punten die we hierboven hebben besproken. Onderzoek en vraag ook direct aan de lokale partijen wat voor gevolgen hun beleid op jouw onderneming heeft, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Gepubliceerd op:
13-02-2018

Wat vind je van dit artikel?

x7
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Huisvesting

Of je ervoor kiest om eerst vanuit huis te werken of direct op zoek te gaan naar een bedrijfspand, hangt af van meerdere factoren. Zo speelt jouw branche hierbij zeker een rol, maar kijk je ook naar de grootte van het bedrijf en of je personeel in dienst wilt nemen. Hier vind je informatie over wat er zoal komt kijken bij het vinden van een leuk kantoor, mooie praktijk of grote werkruimte. Populaire artikelen over huisvesting zijn:


Liever voorlopig flexwerken? Hier vind je een overzicht van de bekendste flexwerkplekken.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.072 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.