Checklist: het schrijven van een importplan

4 min  leestijd
4.094
Auteur: Marieke Leijnen

Het importplan is onderdeel van het onderzoek naar de afzetmarkt voor het product dat je wilt gaan importeren. Want ook bij importeren telt een goed voorbereide ondernemer voor twee. Als uit het marktonderzoek is gebleken dat er in Nederland behoefte is aan jouw product of dienst uit het buitenland, wordt het tijd voor de volgende stap: het schrijven van een importplan.

1. Waarom ga je importeren?

In een importplan beschrijf je de theoretische stappen die nodig zijn om import te realiseren. Daarnaast analyseer je nogmaals de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van transport, financiën en juridische zaken (waaronder de wet- en regelgeving, zoals de algemene voorwaarden). Deze stappen moet je kunnen beargumenteren: waarom is importeren voor jouw bedrijf van belang? Is het omdat je op deze manier een voor Nederland uniek product kan aanbieden? Of omdat je in India bepaalde grondstoffen voor een aantrekkelijker tarief kunt krijgen? Beschrijf zo concreet mogelijk hoe import voor jou het verschil gaat maken.

2. Importeur of handelsagent?

Je zou misschien denken dat - als eenmaal bewezen is dat er in Nederland een markt bestaat voor jouw product of dienst - het niet meer zoveel uitmaakt welke vorm van importeren je gaat toepassen. Niets is minder waar. Er bestaan wel degelijk verschillen. Zo koop je als importeur zelf goederen in bij een buitenlandse leverancier en bemiddel je als handelsagent voornamelijk tussen fabrikant en klant. Zelfstandig importeren is in veel gevallen lucratief, maar je loopt tegelijkertijd financieel gezien wel een hoger risico. Zowel importeurs als handelsagenten moeten de afspraken schriftelijk laten vastleggen. 

3. Situatie 1 -> Een uniek product of dienst

In het geval dat het door jou te importeren product nog niet in Nederland verkrijgbaar is, moet je jezelf eerst afvragen waarom dit zo is. Zo kan er lokaal sprake zijn van een andere smaak of voorkeur bij de afnemers, een afwijkende cultuur of leefgewoonten, wettelijke eisen of bepaalde invoerbeperkingen en invoerverboden waarmee je rekening moet houden. Als bij navraag blijkt dat dit niet het geval is en uit het marktonderzoek is gebleken dat er in Nederland wel degelijk interesse voor dit product is, heb je misschien wel een gat in de markt te pakken.

Internationaal zakendoen

Internationaal ondernemen?

Wees goed voorbereid op het land waar je gaat ondernemen. De Rabobank heeft 600 kantoren in het buitenland waar je ook als starter terecht kunt.

Bekijk je opties

4. Situatie 2 -> Je product wordt al aangeboden door een andere partij

Wanneer iemand je op het gebied van importeren voor is geweest, moet je er zeker van zijn dat jouw product beter of goedkoper is dan de bestaande producten, óf dat er voldoende ruimte op de markt is voor een extra aanbieder. Zo kun je je succesvol onderscheidend maken door jouw product of dienst sneller, stipter en blijvend leverbaar te krijgen, reparaties eenvoudig te maken en de klant een goede garantie te bieden, praktische montage- of gebruiksvoorschriften mee te leveren of een aantrekkelijkere verpakking te leveren.

5. Maak een SWOT-analyse

SWOT is een Engelse term en staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Oftewel, in het Nederlands: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Deze leg je vast in de zogenaamde SWOT-analyse. De sterke en zwakke punten gaan in op hoe jouw bedrijf ervoor staat, de kansen en bedreigingen (afzetmarkt, concurrentie etc.) bespreek je in de externe analyse. Klik hier voor een uitgebreide checklist voor het maken van een goede SWOT-analyse.

6. Transport en logistiek

Een ander belangrijk hoofdstuk in het importplan is de beschrijving van de transport en logistiek: hoe gaat je de producten naar Nederland halen? Per boot, trein, vliegtuig of vrachtwagen? Houd er bovendien rekening mee dat wanneer je bepaalde goederen wilt importeren uit sommige landen buiten de EU, je hiervoor een invoervergunning moet aanvragen. Deze kun je aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) in Groningen. Daarnaast bestaat de kans dat er door de douane invoerrechten en belastingen moeten worden geheven op de producten die je importeert.

7. Producteisen

Je mag natuurlijk niet zomaar beginnen met het importeren van ieder willekeurig product. Er worden in Europa strenge eisen gesteld aan producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht. Hiervoor is een zogenaamde CE-markering, die aangeeft dat het product voldoet aan de gestelde eisen binnen de EER, verplicht. Houd daarnaast bijvoorbeeld rekening met de Warenwetgeving, die in Nederland van kracht is op de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Lees ook:
De 8 gouden regels van importeren
Algemene voorwaarden, moet dat?

 

Meer over internationaal

Meer over internationaal
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten