marieke

Duitse BV: iets voor u?

Nederlandse ondernemers die in Duitsland willen starten bereiden zich onvoldoende voor en geven kansen uit de handen. Dit concludeert der Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK).

Vooral gezien de stabiele groeiverwachting voor de Duitse economie van bijna een procent in 2013 blijft het buurland aantrekkelijk voor Nederlandse investeerders, vindt de DNHK. 

De voornaamste reden waarom Nederlandse bedrijven een GmbH oprichten is omdat dit het zakendoen in Duitsland vereenvoudigt. Voor Duitse zakenpartners kan het soms een obstakel vormen om zaken te doen met een Nederlandse B.V. Bij een GmbH weten ze precies welke rechten en plichten met de vennootschap verbonden zijn. Het bedrijf is in het Duitse handelsregister ingeschreven en heeft een Duits belastingnummer.
Daarnaast kiezen bedrijven voor de oprichting van een GmbH om het ondernemersrisico te spreiden. De GmbH heeft immers een afgescheiden vermogen, waarop schuldeisers van de vennootschap zich kunnen verhalen. De B.V. blijft hierdoor buiten schot.

Wie een GmbH wil oprichten doorloopt deze vijf stappen:

 

Stap 1: Toetsen

Voor de oprichting van een GmbH dient ten eerste te worden getoetst of de geplande activiteiten in Duitsland zonder meer mogen worden uitgeoefend. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten is een vergunning vereist. Daarnaast dient te worden onderzocht of de persoon van de oprichter of de bestuurder over bepaalde kwalificaties dient te beschikken. De oprichter van een GmbH kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

Stap 2: Duits adres

Voor de oprichting van de GmbH is voorts een Duits adres vereist. De GmbH dient namelijk over een binnenlands correspondentieadres te beschikken. Een postbus is in het kader hiervan onvoldoende. De statutaire zetel van de GmbH mag in een andere plaats liggen dan het binnenlandse correspondentieadres.

Stap 3: Naar de notaris

Vervolgens dient er een Duitse notaris te worden ingeschakeld, die een concept-oprichtingsakte opstelt, waarin de naam, zetel, doelomschrijving en het kapitaal van de GmbH zijn vastgelegd. De naam van de GmbH mag vrij worden gekozen. Fantasienamen zijn toegestaan maar de rechtsvorm moet uit de naam blijken. Tevens moet de naam voldoende onderscheidend van andere reeds bestaande GmbH’s zijn. De doelomschrijving dient voldoende nauwkeurig en gedetailleerd te zijn omschreven. Het kapitaal van de GmbH moet bij oprichting tenminste 25.000 euro bedragen. In de oprichtingsakte van de GmbH wordt meestal ook de eerste bestuurder ("Geschäftsführer") van de GmbH benoemd.

Stap 4: Ondertekenen

De concept oprichtingsakte dient door de oprichters bij de notaris te worden ondertekend. Na ondertekening van de oprichtingsprocedure kan er een bankrekening worden geopend, waarop het kapitaal van de GmbH wordt gestort. De bestuurder dient te verklaren dat het kapitaal tot zijn vrije beschikking staat.

Stap 5: Inschrijven

Zodra het kapitaal is gestort, kan de GmbH in het Duitse handelsregister worden ingeschreven. De inschrijvingsprocedure bij het Amtsgericht (kantongerecht) kan gemakkelijk twee tot drie weken in beslag nemen. De GmbH is pas opgericht, nadat de vennootschap in het Duitse handelsregister is ingeschreven. Instanties als de Duitse belastingdienst en de bevoegde kamer van koophandel (IHK) ontvangen vervolgens automatisch bericht, dat de GmbH is opgericht.

Gepubliceerd op:
09-01-2013

Wat vind je van dit artikel?

x1
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Het Italiaanse Moleskine is een bedrijf met een rijke geschiedenis. De onderneming zelf bestaat pas sinds 1997, maar de stijlvolle opschijf- en schetsboekjes hebben in no time een trouwe schare fans weten te verwerven.

De start van Moleskine thumb
De start van Moleskine

Internationaal

Overweeg jij om niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland zaken te doen? Bijvoorbeeld door Nederlandse goederen te exporteren of omdat je voor jezelf gaat beginnen als handelsagent?

Weet dan dat je te maken krijgt met belangrijke (overheids)regels en andere verplichtingen. Bij internationaal ondernemen heb je verschillende mogelijkheden, zoals:

Zakendoen in het buitenland brengt je doorgaans in contact met lokale culturen en gebruiken. Weten wat je bijvoorbeeld in Duitsland of China wel of niet moet zeggen? Lees de tips in het artikel De do's en dont's van internationaal zakendoen.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 5.044 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.