ZZP'er ervaart toenemende concurrentie

2 min  leestijd
131
Image

ZZP'ers blijken in toenemende mate concurrentie te ervaren van collega-ZZP'ers. Ruim een derde (36%) van de ZZP'ers in ons land zegt te merken dat de concurrentie toeneemt in de eigen branche; in de vervoersector is dit zelfs 62%. 6% vindt juist dat de concurrentie afneemt en 37% houdt het erop dat er weinig verandert. Opmerkelijk is dat 14% geen idee heeft van de concurrentie. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel

De meeste ZZP'ers (91%) zeggen aan hun opdrachten te komen via hun eigen netwerk. Voor 14% zijn bemiddelingsbureaus belangrijk en zo'n 17% werft met name middels advertenties en andere vormen van reclame. Een derde van de respondenten merkt naar eigen zeggen dat grote bedrijven via bemiddelingsbureaus inhuren.

Bouw
Het KvK-onderzoek wijst uit dat de helft van de bedrijven in Nederland in de afgelopen twaalf maanden ZZP'ers heeft ingehuurd. In de bouwsector was dat zelfs ruim tachtig procent van de bedrijven. Specifieke kennis en flexibiliteit zijn de belangrijkste reden voor inhuur, zo vindt circa een kwart van de opdrachtgevers. In de bouwsector is de belangrijkste reden de opvang van pieken en dalen in het productieproces. In deze sector wegen de lagere loonkosten van ZZP'ers overigens zwaarder dan bij opdrachtgevers in andere sectoren.

Starters
De groep startende ondernemers was de afgelopen jaren telkens groter. Alleen in het jaar 2009 was er een lichte daling van het aantal starters te zien, waarschijnlijk als gevolg van de in 2009 in volle hevigheid losgebarsten economische crisis. In 2010 lijkt de trend vooralsnog weer gekeerd en neemt het aantal starters weer toe. De meeste van deze startende ondernemers gaan als ZZP'er aan de slag.

Definitie
Een ZZP'er is volgens de definitie van de KvK een ondernemer met een eenmanszaak, die geen personeel in dienst heeft. Eind november 2010 telde het handelsregister officieel 774.000 zzp'ers. In november bezochten 23.000 oriënterende starters de landelijke startersdag van de KvK. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal starters in 2010 met zo'n 10% zal toenemen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het panel
Het KvK Ondernemerspanel bestaat sinds 2009. Inmiddels telt het panel zo'n 7.000 leden, die op uitnodiging van de KvK zijn toegetreden. Leden van het panel krijgen per jaar 6 tot 10 uitnodigingen om deel te nemen aan online onderzoek, onder meer over actuele onderwerpen zoals wetswijzigingen, belastingen, aanpak en effecten van de economische crisis en overige ondernemersvraagstukken.

 

Meer over zzp

Meer over zzp
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2023

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten