Het 0 uren contract, hoe zit het precies?

Bijgewerkt op 30 augustus 2019
6 min  leestijd
7.842
Auteur: Roy Timmerman
Oproepkracht

Met oproepkrachten vang je piekmomenten in je bedrijf op. Het meest gebruikte contract hiervoor is het 0 uren contract (vaak ook gespeld als nulurencontract). Dit is een flexibele arbeidsovereenkomst zonder vaste werkuren voor de werknemer, waarbij je alleen loon bent verschuldigd voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Inhuren oproepkrachten 

In verschillende branches zijn er piek- en dalmomenten. Denk aan de horeca, handel, retail of e-commerce. Een restauranteigenaar zal bijvoorbeeld regelmatig last minute personeel inschakelen om bij te springen op een mooie lentedag, of een oproepkracht inhuren als een afwasser ziek is. 

Veel webshops hebben pieken in de aanloop naar de feestdagen, andere speciale dagen (Valentijnsdag, Black Friday) of met de verkoop van seizoensproducten. Je zal die periodes veel meer handelingen moeten verrichten, waaronder pakketjes inpakken en versturen. 

Oproepkracht met nulurencontract

Dan is het handig als je oproepkrachten met een nulurencontract achter de hand hebt, die je op korte termijn kunt inschakelen. Zo vang je de pieken op en kun je klanten altijd de best mogelijke service verlenen. 

Je kunt dus flexibel ondernemen door oproepkrachten een nulurencontract aan te bieden, maar let op, er zijn wel de nodige regels aan verbonden waar je rekening mee moet houden. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Regels nulurencontract

Een nulurencontract is een flexibele arbeidsovereenkomst waarbij je als werkgever alleen loon verschuldigd bent over de daadwerkelijk gewerkte uren van de werknemer. Voor oproepkrachten met een nulurencontract staat dus vooraf niet vast hoeveel uur ze werken. Dit kan variëren van 0 tot 40 uur. 

Je kunt flexibel ondernemen door oproepkrachten een nulurencontract aan te bieden

Ondanks dat je geen vast aantal uur afspreekt, is het nulurencontract niet vrijblijvend. De oproepkracht met een nulurencontract is namelijk verplicht om aan je oproep tot werk te voldoen. En ook jij hebt als werkgever de nodige verplichtingen. Je moet de werknemer oproepen als er werk is. Je mag dan bijvoorbeeld niet een uitzendkracht inhuren om hetzelfde werk te doen.  

Het 0 uren contract en de beloning

Je betaalt een oproepkracht met een nulurencontract dus alleen voor de gewerkte uren. Hiervoor zijn er wel twee belangrijke regels waar je rekening mee moet houden.  

  1. Er geldt een minimum van drie uur per keer dat je iemand oproept.
  2. Ook als de tijdelijke werknemer maar twee uur werkt, ben je verplicht de oproepkracht drie uur uit te betalen. 

Let op: deze regels gelden voor de eerste zes maanden van de overeenkomst. Na zes maanden ben je verplicht de werknemer ook loon te betalen als er wel werk is, maar je hem niet oproept. Of als je de medewerker wel oproept maar deze niet aan het werk kan, bijvoorbeeld door een storing.


Contracten voor oproepkrachten

Het nulurencontract is het meest voorkomende contract voor oproepkrachten, maar er zijn meer overeenkomsten die je kunt aangaan met oproepkrachten. Andere contracten zijn de voorovereenkomst en het min-maxcontract. In dit artikel lees je alles over deze contracten voor oproepkrachten en de verschillen met het nulurencontract. 


Rechtsvermoeden van arbeidsomvang

Je sluit een nulurencontract af om flexibel te zijn en om schommelingen in de werkdruk op te vangen. Maar als je een oproepkracht met een nulurencontract drie maanden structureel veel laat werken, kan deze werknemer na drie maanden een beroep doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Hoe zit dat?

  • De oproepkracht kan dan een dienstverband met dit gemiddelde aantal uren per week eisen.
  • Dit betekent dat het aantal uur in een oproepovereenkomst aangepast moet worden.

Om deze aanpassing te voorkomen, is het aan jou om aan te tonen dat dit werk bedoeld was om pieken op te vangen, en dit dus geen structureel werk was.

Opzeggen nulurencontract 

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst, je kunt niet zomaar het contract opzeggen. Bij een tijdelijk contract loopt de overeenkomst af op de einddatum. Let op: bij tijdelijke contracten van een halfjaar of langer, geldt een aanzegtermijn van een maand. 

Het is een misvatting om te denken dat als je de oproepkracht niet meer oproept, dat dan het nulurencontract automatisch beëindigt

Als een nulurencontract overgaat in een vast contract gelden de regels van het arbeidsrecht. Ontslag kan dan alleen met wederzijds goedvinden of disfunctioneren (daarvoor moet je wel eerst een dossier opbouwen), via het UWV of de kantonrechter. 

Het is een misvatting om te denken dat als je de oproepkracht niet meer oproept, dat dan het contract automatisch beëindigt.

Voorblad WP aansprakelijkheid

Jouw aansprakelijkheid

Best saai, wel belangrijk. Wat als jouw opdrachtgever jou aansprakelijk stelt? Zo regel je het.

Download gratis PDF

0 uren contract en vakantiedagen

Een oproepkracht met een nulurencontract heeft recht op vakantiedagen en vakantiegeld.  Bij vaste medewerkers wordt het vakantiegeld (8% van het brutoloon) eenmalig uitgekeerd in mei, bij oproepkrachten wordt dit doorgaans maandelijks bij het loon gestort. 

Het aantal vakantiedagen is gebaseerd op het aantal uur dat een oproepkracht werkt. Een medewerker krijgt per jaar minimaal vier keer het aantal uur dat hij per week werkt. Bij een nulurencontract kun je dus nooit vooraf zeggen hoeveel vakantiedagen deze medewerker krijgt, dit is afhankelijk van het aantal gewerkte uren. 

0 uren contract en ziekte

Jouw oproepkracht meldt zich ziek. Wat nu? Omdat je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten, ben je verplicht de werknemer bij ziekte tijdens de oproepperiode uit te betalen. Je betaalt minstens 70% van het loon uit over de afgesproken oproepperiode. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, betaal je het minimumloon.

Als de werknemer nog ziek is als de oproepperiode is afgelopen, hoef je geen loon uit te betalen. Als de werknemer ziek is terwijl je geen werk hebt afgesproken, ben je ook geen loon verschuldigd. 

Voorbeeld 0 uren contract 

Als je erover denkt om een oproepkracht een nulurencontract aan te bieden en je weet niet welke voorwaarden je allemaal moet opnemen in de overeenkomst, heeft de Koninklijke Horeca Nederland een handig voorbeeld dat je hier kunt downloaden. 

Het is een Word-document met alle aandachtspunten. Let op: het is dus een voorbeeld dat specifiek op de horecabranche is gericht, maar het geeft een goed beeld van de verplichtingen die bij een nulurencontract horen. 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat per 1 januari 2020 in en dit heeft een aantal veranderingen met betrekking tot het inhuren van personeel tot gevolg. Eén van de veranderingen is bijvoorbeeld dat een werkgever een oproepkracht met een nulurencontract straks minstens vier dagen van tevoren moet oproepen. Kan de oproepkracht niet, dan mag deze het werk weigeren. Nu is de oproepkracht nog verplicht om te komen werken.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Meer over personeel

Meer over personeel
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten