Bv oprichten als zzp'er: dit zijn de voordelen

Bijgewerkt op 20 januari 2022
12 min  leestijd
106.312
Image
Van eenmanszaak naar bv als zzp'er

Bv oprichten als zzp'er? Na de eenmanszaak is de bv de meest gekozen rechtsvorm door startende ondernemers. In dit artikel gaan we niet alleen in op de voordelen van een bv starten, maar leggen we ook uit hoe het traject verloopt van het omzetten van een eenmanszaak naar een bv.

Ben je geïnteresseerd om als zzp'er een bv op te richten? Klik dan direct door naar een van de aandachtspunten:

Waarom een bv oprichten als zzp'er?

Iedereen kan een besloten vennootschap (bv) oprichten: van schilder tot consultant. Er is geen specifiek beroep of branche aan te wijzen waarin bv’s oververtegenwoordigd zijn.

Toch kiezen de meeste ondernemers ervoor om een eenmanszaak op te richten. Zzp’ers die een bv willen oprichten, hebben hier normaal gesproken twee redenen voor:

 1. Geen persoonlijke aansprakelijkheid
 2. Belastingvoordeel

Aansprakelijkheid zzp'er en bv

Aansprakelijkheid is voor ondernemers een belangrijk thema. Bij een eenmanszaak ben je als zzp'er persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

Persoonlijke aansprakelijkheid eenmanszaak

De eenmanszaak is namelijk een natuurlijk persoon, dat houdt in dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen privé en zakelijk vermogen.

Gaat jouw bedrijf failliet, dan ga je ook persoonlijk failliet. In het slechtste geval ben je gedwongen je huis te verkopen.

Geen persoonlijke aansprakelijkheid bv

De bv kent een andere rechtsvorm: het is geen natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon. Dat betekent dat je in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van je bv en dat je privé niet opdraait voor een faillissement.

Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat wil zeggen dat je nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Voorbeeld ondernemingsplan zzp

Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

Heb jij jouw verzekeringen voor 2023 goed geregeld?

Choices

Belasting betalen bv

Zzp’ers die een hoge winst maken, komen vanzelf voor de vraag te staan: wat is fiscaal het gunstigst: een eenmanszaak of bv? Met andere woorden: wanneer is een bv fiscaal voordeliger ten opzichte van een eenmanszaak?

Fiscaal omslagpunt

Financieel experts noemen dit het omslagpunt en de meeste experts schatten dit punt in bij een jaarwinst van € 150.000 of meer. Ondernemers die een kleine winst behalen, zijn dus fiscaal gunstiger uit met een eenmanszaak dan met een bv.

Rekenvoorbeeld

In onderstaand rekenvoorbeeld zie je een vergelijking tussen een eenmanszaak en een bv, beide met een jaarwinst van € 150.000. De bv heeft een net iets hogere nettowinst.

Uiteraard is dit een versimpeling van de berekening van de winst. Er zijn nog andere aftrekposten (bedrijfskosten, hypotheek, aov etc.), maar dit geeft wel een goed beeld hoe de fiscale verschillen zijn tussen een eenmanszaak en bv. (bron: berekenhet.nl)

Image

Hieronder bespreken we alle posten van deze berekening.

Aftrekposten eenmanszaak

Bij een eenmanszaak kom je namelijk in aanmerking voor diverse fiscale aftrekposten, waaronder:

Als je niet veel winst maakt, heb je door deze aftrekposten veel belastingvoordeel. Maar wie grote winsten behaalt, heeft relatief weinig aan deze aftrekposten. Je zit al in het hoogste belastingtarief en de aftrekposten brengen je niet een schaal lager.

Soorten belasting bv

Als je een bv opricht, krijg je te maken met verschillende soorten belasting:

 1. Vennootschapsbelasting
 2. Dividendbelasting
 3. Inkomstenbelasting over gebruikelijk loon

1. Vennootschapsbelasting

Vanaf een bepaald punt (€ 150.000 winst) ben je fiscaal beter af met een bv. Het standaard lagere tarief van de vennootschapsbelasting weegt dan meer op tegen de aftrekposten van een eenmanszaak en de trapsgewijs stijgende inkomstenbelasting.

Als je een bv opricht, betaal je vennootschapsbelasting over de winst. Deze belasting bedraagt in 2022 15% tot een winst van € 395.000. Behaal je een winst groter dan € 395.000, betaal je 25,8% over de winst.

De vennootschapsbelasting gaat naar beneden:

 • In 2021 betaal je 15% tot een winst van € 245.000 en 25% over de winst daarboven
 • In 2022 betaal je 15% tot een winst van € 395.000 en 25,8% over de winst daarboven

2. Tarief aanmerkelijk belang

Het tarief aanmerkelijk belang gaat omhoog. Je hebt een aanmerkelijk belang als je minimaal 5% hebt van:

 • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

Waar het tarief in 2019 nog op 25% lag, gaat het omhoog naar 26,90% in 2021. Ook in 2022 blijft het tarief 26,90%.

Jaar

Tarief box 2

2019

25%

2020

26,25%

2021

26,90%

2022

26,90%

Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Als je een bv opricht, is het kapitaal verdeeld in aandelen (hierover wordt dividend uitgekeerd) en zijn er twee verplichte organen: het bestuur en de aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben de hoogste macht in een bv. De bestuurders hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf, de aandeelhouders bepalen de richting van het bedrijf.

Als een zzp'er een bv opricht, is de bestuurder de enige aandeelhouder en daardoor directeur én grootaandeelhouder ineen. Als je meer dan 5% van de aandelen hebt, is er sprake van een aanmerkelijk belang . Een dga (directeur én grootaandeelhouder) heeft dus automatisch een aanmerkelijk belang. Over de inkomsten die je uit dit belang krijgt (bijvoorbeeld dividend) betaal je dus 26,90%.

3. Inkomstenbelasting over gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je in dienst bij jouw bv en ben je verplicht jezelf loon uit te betalen. Dit moet een gebruikelijk salaris zijn (de gebruikelijk-loonregeling), waaraan jaarlijks door de Belastingdienst een minimum wordt gesteld.

Het is het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

 • Het hoogste loon binnen het bedrijf
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Ten minste € 47.000

Deze regel is in het leven geroepen om te voorkomen dat een dga zichzelf een laag loon uitkeert om belastingvoordeel via een dividenduitkering te verkrijgen.

Loon versus dividend

Het salaris van een dga bestaat namelijk uit loon en dividend. Je betaalt inkomstenbelasting over het loon en eventueel belasting over het dividend. Omdat het uitkeren van dividend belastingtechnisch gunstiger is, is het relatief duur om salaris op te nemen.

Het loon valt onder de inkomstenbelasting, terwijl in 2022 de dividendbelasting 26,90% bedraagt en de vennootschapsbelasting 15% (laag) en 25,8% (hoog).

Hoe richt je een bv op?

Wanneer je als ondernemer een bv wilt oprichten moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Je moet de bv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
 2. Je moet een akte laten opmaken door een notaris.

Statuten oprichtingsakte

In de statuten van deze oprichtingsakte staan onder meer de naam en het doel van de rechtspersoon, de regels voor de uitgifte en overdracht van aandelen, de wijze van benoeming van het bestuur en de ontbinding van de rechtspersoon.

Inschrijven UBO-register

Sinds september 2020 schrijf je de vennoten bij de KvK-inschrijving ook in bij het UBO-register. UBO betekent Ultimate Beneficial Owner, dit zijn de mensen die eigenaar zijn of zeggenschap hebben over het bedrijf. Bij een nieuw bedrijf gebeurt dit meteen bij de KvK-inschrijving.

Bij een bv is een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen in bezit heeft de UBO. Als zzp'er en dga ben je dus automatisch de UBO.

Samen een bv oprichten

Als je met een of meerdere vennoten een bv opricht, moeten alle vennoten (bestuurders) worden ingeschreven in het Handelsregister. Bij de oprichting schrijf je ook de uiteindelijk belanghebbenden in van de bv. Dit gebeurt in het UBO-register.

Je moet onderlinge afspraken vastleggen over de zeggenschap en de winstverdeling. Het kapitaal in een bv is verdeeld over aandelen. Aandelen kennen voor twee belangrijke elementen: ze vertegenwoordigen geld (winst) en zeggenschap. Wie de meeste aandelen bezit, heeft de meeste invloed.

Tekenbevoegd

Het volledige bestuur van een besloten vennootschap is tekenbevoegd. Bestuurders mogen dus zelfstandig of samen contracten ondertekenen. Wie welke (teken)bevoegdheden heeft, leg je vast in de statuten.

Personeel

Als bv kun je personeel aannemen. Dit gaat volgens dezelfde regels als bijvoorbeeld een eenmanszaak. 

Als werkgever krijg je onder meer te maken met loonheffingen, sociale premies en een loonadministratie. Als je besluit om personeel aan te nemen, moet je dat dus doorgeven aan de Belastingdienst.

Verplichtingen bv

Een van de verplichtingen van een bv is het opstellen van jaarrekeningen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Welke eisen hieraan gesteld worden, hangt af van de grootte van de bv. Als zzp'er val je onder de kleine ondernemingen en mag je in bepaalde gevallen een verkorte balans inleveren.

Als je nalatig bent met het verstrekken of publiceren van de jaarstukken, kun je bij financiële problemen die hierdoor ontstaan, zoals een faillissement, wél persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Zakelijke rekening bv

Als je een bv opricht, is een zakelijke rekening verplicht. Je bv is dan namelijk aansprakelijk, dus moet die ook een aparte rekening hebben. Een aparte zakelijke rekening levert ook veel meer overzicht op. Al je zakelijke uitgaven en inkomsten staan namelijk onder elkaar in plaats van tussen je privétransacties.

De kosten voor een zakelijke rekening hoeven niet hoog te zijn: bij de Rabo ZZP Rekening betaal je geen maandelijkse abonnementskosten. Je betaalt alleen €0,39 per transactie.

Switchen van eenmanszaak naar bv

Wanneer je als eenmanszaak bent begonnen, de zaken steeds beter gaan lopen en je met de winst in de buurt van het omslagpunt komt, kun je ervoor kiezen om de eenmanszaak over te zetten naar een bv.

Als je de zoekterm ‘eenmanszaak omzetten naar bv’ intikt op Google, verschijnen er tal van advertenties van bedrijven die dit voor je willen doen. Volgens deze partijen is dit in een mum van tijd geregeld en kost je dit zo’n € 250 tot € 300.

Wil jij je eenmanszaak omzetten naar bv?

Er zijn drie manieren om dit te doen:

1. Activa passiva inbreng

De meest gekozen en meest eenvoudige optie. Kort gezegd verkoop je op deze manier alle bedrijfsmiddelen van jouw eenmanszaak aan de nieuwe bv. Deze verkoop is symbolisch en hier zijn verder ook geen kosten aan verbonden.

Let op: als je stille reserves of goodwill meeneemt naar de bv, moet je hierover nog inkomstenbelasting betalen.

2. Ruisende omzetting

Je kunt ook eerst met je eenmanszaak stoppen. Fiscaal gezien staak je het bedrijf en start je een nieuw bedrijf: de bv. Vervolgens moet je wel belasting afdragen over de stakingswinst.

Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van je bedrijf en de waarde op het moment dat je stopt met ondernemen. De stakingswinst is onderdeel van je inkomen tijdens het jaar dat je de onderneming staakt. Je betaalt dan ook inkomstenbelasting over de stakingswinst.

Dit is een fiscaal ingewikkelde regeling, waarvan je bij de Belastingdienst de details kunt vinden. Ook in deze vorm betaal je inkomstenbelasting over de stille reserves of goodwill. 

3. Geruisloze omzetting

De overdracht van eenmanszaak naar bv kan ook ‘geruisloos’. Onder bepaalde voorwaarden hoef je de stakingswinst niet fiscaal af te rekenen. Je moet dan wel de volledige onderneming inbrengen en je mag de aandelen die je als tegenprestatie voor je onderneming ontvangt, drie jaar lang niet verkopen.

Een 'stille reserve' is in feite het verschil in de waarde (de boekwaarde) van je bedrijf op het moment van staking en de waarde die je onderneming in het economische verkeer heeft. Ingewikkeld? Vraag je boekhouder om advies.

Tip! De omzetting van eenmanszaak naar bv is, zoals de Belastingdienst zelf al aangeeft, een ingewikkeld proces. Er is ook niet een voorkeur uit te spreken voor een omzetting, dat is per geval verschillend. Roep daarom in alle gevallen de hulp van een jurist, accountant of gespecialiseerd bureau in om dit proces goed te laten verlopen.

Kan ik als zelfstandige personeel aannemen

Ga jij starten als ZZP'er?

Begin goed met je privé en zakelijke financiën gescheiden. Open nu de nieuwe Rabo ZZP Rekening zonder vaste kosten. 

Ontdek je voordeel

 • Wat is een besloten vennootschap (bv)? De besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon. Dat wil zeggen: de bv wordt door de Belastingdienst beschouwd als ondernemer. Als zzp’er ben je directeur en de enige aandeelhouder ineen. Dat houdt dus in dat je directeur-grootaandeelhouder bent (dga).
 • Wat zijn de voordelen van een bv voor zzp'ers? De bv is een rechtspersoon, de eenmanszaak niet. Dat betekent dat je bij een bv in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van je bv. Een ander voordeel van een bv is dat er bij hoge winst minder belasting hoeft te worden betaald dan bij een eenmanszaak.
 • Bv of eenmanszaak oprichten als zzp'er, wat is handiger? Veel zzp'ers twijfelen of ze moeten kiezen voor de eenmanszaak of bv. Een belangrijk verschil is dat je met een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent, bij de bv niet. Welke vorm fiscaal gunstiger is, hangt af van je winst. Je kunt altijd later nog je eenmanszaak omzetten naar een bv.
 • Een bv oprichten, hoe doe je dat?Wanneer je als zzp'er een bv opricht moet je aan twee voorwaarden voldoen: je moet de bv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en je moet een akte laten opmaken door de notaris.

Meer over rechtsvorm

Meer over rechtsvorm
Samen voor jezelf beginnen

Ga jij starten als zzp’er?

De Rabo ZZP Rekening is er voor zzp’ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties.

En worden je dromen groter? Dan breid je de Rabo ZZP Rekening makkelijk uit met extra producten.

Sluiten