marieke

Een Vennootschap Onder Firma (VOF): waarom en hoe?

Een van de eerste vragen die u zichzelf moet stellen als u een onderneming wilt starten is 'welke rechtsvorm kies ik'? Veel starters beginnen als eenmanszaak. Maar wat als u met meerdere mensen een bedrijf wilt starten? U kunt dan kiezen voor een BV, maar ook voor bijvoorbeeld een stichting, een vereniging of een Vennootschap Onder Firma (VOF).

De Vennootschap Onder Firma (VOF) is met name geschikt voor ondernemers die samen een bedrijf willen starten. Aan de oprichting van een VOF worden geen bijzondere eisen gesteld. De VOF moet wel worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Firmanten

De Vennootschap Onder Firma (VOF) kent meerdere eigenaren (de vennoten of firmanten). Deze eigenaren kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen (BV's).

Aansprakelijkheid

Heel belangrijk is dat de vennoten binnen een VOF allemaal hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat betekent dat iedere vennoot met zijn of haar privé-vermogen voor 100 procent aansprakelijk is voor schulden van de VOF, ook als deze schulden door een andere vennoot binnen de VOF zijn gemaakt of veroorzaakt. Evenals bij de eenmanszaak geldt dat, als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, ook aanspraak gemaakt kan worden op het privé-vermogen van uw echtgenoot. Het is dus in veel gevallen verstandig om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Privé-schulden

Overigens is het niet zo dat u ook aansprakelijk kunt worden gesteld voor eventuele privé-schulden van uw mede-firmanten. Ook het zakelijk vermogen van de VOF kan in dat geval niet worden aangesproken.

Vennootschapscontract

Advertorial zakelijke rekening

Zakelijke rekening nodig?

Met een zakelijke rekening houd je jouw zakelijke en privégeldstromen gescheiden. Dat maakt jouw administratie overzichtelijk. Open je rekening online of in de app al in 5 minuten.

Meer weten?

Het is niet verplicht, maar als u een VOF begint, is het wel verstandig om een vennootschapscontract op te (laten) stellen. In dit contract staan afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden, de inbreng en de verdeling van de winst. Het beste is om dit contract ook te laten vastleggen bij de notaris. De Kamer van Koophandel heeft een model van het vennootschapscontract ontwikkeld.

Tekenbevoegdheid

U kunt in het vennootschapscontract laten vastleggen dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag (bijvoorbeeld maximaal 10.000 euro) contracten mogen aangaan namens de VOF. Als u deze beperking van de tekenbevoegdheid ook inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een onbevoegde vennoot een contract sluit, of een vennoot sluit een contract boven zijn tekenbevoegdheid, dan is niet de VOF, maar de vennoot zelf aansprakelijk.

Fiscale zaken

De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft individueel recht op alle bekende aftrekposten en vrijstellingen, zoals de ondernemersaftrek, de investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. Als u samen met uw wettige privé-partner een VOF start, is er sprake van een zogeheten man-vrouwfirma. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Nadeel van een man-vrouwfirma is natuurlijk wel dat beiden aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen en dat huwelijkse voorwaarden dus geen effect hebben.

Sociale zekerheid

Als vennoot binnen een VOF moet u zelf voor een aanvullend pensioen zorgen; u ontvangt in principe na uw 65ste alleen AOW. U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA en dient dus ook zelf maatregelen te treffen voor het geval u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Ook hiervoor geldt dat het verstandig is dit in het vennootschapscontract vast te laten leggen. Zo komen de vennoten niet voor een onaangename verrassing als een van de medevennoten arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt. Voor ziektekosten is, zoals voor iedereen, de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Ontbinding

In principe houdt de VOF op te bestaan op het moment dat een van de vennoten stopt of overlijdt. Wilt u dat de VOF daarna toch blijft bestaan, dan moet u zorgen dat dit in het vennootschapscontract geregeld is. De VOF kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot, of als eenmanszaak. Na ontbinding van een VOF betalen de vennoten de eventuele schulden af en krijgen ze hun aandeel in de VOF terug, in natura of geld. Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten bijstorten (op basis van het aandeel in het verlies).

 

Gepubliceerd op:
20-04-2011

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm bij startende ondernemers. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel en ontvang direct je kvk-nummer, een btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer. Zo kun je snel aan de slag.

Eenmanszaak oprichten: waarom en hoe?
Eenmanszaak oprichten: waarom en hoe?

Rechtsvorm

Een rechtsvorm kiezen is een van de eerste dingen die je doet als je een bedrijf wilt starten. Er zijn in Nederland verschillende rechtsvormen die op jou van toepassing kunnen zijn.

Welke rechtsvorm past bij mij?

De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak, maar misschien past een andere ondernemingsvorm wel beter bij jouw bedrijf. Op deze pagina's lichten we de verschillende rechtsvormen uitgebreid toe:

Ben je nog aan het oriënteren? In dit artikel vind je een concreet overzicht van alle negen rechtsvormen.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.