Steeds meer bedrijven hebben duurzaamheidsstrategie

2 min  leestijd
142
Image

Steeds meer bedrijven nemen een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op in hun bedrijfsstrategie. Onderzoek van KPMG wijst uit dat inmiddels 62 procent van de bedrijven wereldwijd een zogenaamde duurzaamheidsstrategie heeft. In 2008 was dat nog iets meer dan de helft van de bedrijven.

Van de beursgenoteerde bedrijven heeft maar liefst tachtig procent inmiddels een duurzaamheidsstrategie; bij kleinere ondernemingen is dat iets minder dan 50 procent. De bedrijven die nog geen duurzaamheidsstrategie hebben, denken wel deze binnen enkele jaren te implementeren; zeven van de tien geeft daarvoor een termijn van maximaal vijf jaar aan. Een kwart wil ook wel iets doen met duurzaamheid, maar heeft hier geen tijdspad aan gekoppeld.

Kostenreductie

Bijna de helft van de ondervraagde directeuren en managers is er van overtuigd dat duurzaamheidsprogramma s bij zullen dragen aan de winst, ofwel door kostenreductie ofwel door een hogere winstgevendheid. Veel bedrijven weten wel wat ze op strategisch niveau moeten doen, maar hebben hulp nodig in het vormgeven van de strategische modellen en informatiesystemen.

Regelgeving

Dergelijke modellen zijn weer nodig om vast te stellen hoe effectief ze daadwerkelijk zijn in het reduceren van hun CO2-uitstoot, het kunnen vergelijken van hun plannen met die van de concurrentie en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering om te voldoen aan de veranderende regelgeving.

Meer over bedrijf starten

Meer over bedrijf starten