Wat verandert er voor ondernemers in januari 2016?

Bijgewerkt op 24 april 2018
6 min  leestijd
13
Auteur: Marieke Leijnen
Wat verandert er voor ondernemers in januari 2016? - home

Het begin van het nieuwe jaar is traditioneel hét moment voor de overheid om  wetswijzigingen door te voeren. Het kan dus zijn dat bepaalde regelingen begin (of in de loop van volgend) jaar wijzigen of vervallen en dat er ook een aantal nieuwe overheidsregels worden ingevoerd. Hier zetten we de grootste veranderingen die voor 2016 op de planning staan voor je op een rij.

1. Hogere AOW-leeftijd

Dat de AOW-gerechtigde leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat is op zich geen nieuws. Op 1 januari worden er echter weer drie maanden opgeteld bij de huidige grens. Dit gaat zo door tot 2020, vanaf dan is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat is dan 67 jaar en 3 maanden. Dat betekent dat werknemers in 2020 officieel van hun oude dag kunnen gaan genieten als ze 67 jaar en 3 maanden oud zijn. Gebruik deze tool om uit te rekenen wanneer jij AOW krijgt.

2. Modelcontract vervangt VAR-verklaring

De overheid is al een tijdje op zoek naar een alternatief voor de VAR-verklaring, een fiscaal document waarmee de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zelfstandigen wordt vastgesteld. Nadat de eerder aangekondigde BGL-module sneuvelde in de Kamer, is er een alternatief gekomen in de vorm van de modelovereenkomsten.

Met de invoering hiervan moet er straks vooraf meer zekerheid komen voor opdrachtgevers- en nemers over de mogelijke gevolgen voor loonheffing. Goed om te weten: een modelcontract dient vooraf altijd goedgekeurd te worden door de Belastingdienst.

Oorspronkelijk zou het nieuwe systeem van modelcontracten op 1 januari van kracht worden, maar de overheid heeft inmiddels besloten om dit uit te stellen tot 1 april 2016 en daaraan ook een overgangsregeling toe te voegen (tot 1 januari 2017). Update: eind novenber 2016 werd bekend dat Wiebes de controle op modelovereenkomsten uitstelt tot (ten minste) 2018.

3. Motorrijtuigenbelasting in 2016

Volgend jaar gaat er het nodige veranderen op het gebied van motorrijtuigenbelasting. Hoe zuinig jouw nieuwe bedrijfsauto ook is: in de meeste gevallen kun je vanaf januari alleen nog rekenen op een vrijstelling wanneer je in een elektrische auto rijdt. De precieze fiscale bijtelling in 2016 ziet er als volgt uit:

 • Auto's met een emissie van 0 gram CO2/km (elektrisch): 4%
 • Wagens met een emissie van 1-50 gram CO2/km (hybride): 15%
 • Auto's met een emissie van 51-106 gram CO2/km (benzine/diesel): 21%
 • Wagens met een emissie van meer dan 106 gram CO2/km (benzine/diesel): 25% [Bron: Ondernemersplein]
   

Goed om te weten: bovengenoemde wijziging geldt alleen voor bedrijfswagens die in 2016 worden gekocht en is dus is niet van toepassing op bestaande leasecontracten.

4. Versoepeling regels taxi-branche

Wil jij volgend jaar een taxibedrijf beginnen? Dan kun je je in 2016 verheugen op een uitgebreide versoepeling van de huidige regels die gelden voor de taxibranche. Als de Kamer met dit voorstel instemt, hoef je voor een ondernemersvergunning in de toekomst niet meer aan de eis van vakbekwaamheid te voldoen. Ook is een papieren vergunningsbewijs straks niet meer verplicht en is het niet langer verplicht om jouw verklaring omtrent het gedrag iedere vijf jaar te vernieuwen. Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.

5. Bronwater en frisdrank wordt duurder

Aan mineraalwater of frisdrank hangt vanaf volgend jaar een hoger prijskaartje. De verbruiksbelasting op gebotteld of verpakt water en sap wordt dan namelijk gelijkgetrokken met die op softdrinks, waarop nu al een hogere heffing van toepassing is. Lees meer over deze wijziging op de Belastingdienst-website.

6. Deponeren jaarrekening alleen nog digitaal

Vanaf het boekjaar 2016 is het alleen nog mogelijk om de jaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet jij (of jouw boekhouder of accountant) straks per se gebruikmaken van het SBR-systeem. Lees hier hoe je zelf een goede jaarrekening kunt opstellen.

Voor mkb-bedrijven geldt overigens sinds november 2015 een versimpeld jaarrekeningenrecht. Kleinere ondernemingen hoeven nu nog slechts een beperkte balans openbaar te maken en zijn vrijgesteld van de accountantscontrole. 

7. Duur ww-uitkering wordt korter

Goed voor werkgevers om te weten: de duur van de ww-uitkering voor jouw personeel wordt vanaf 2016 tot en met 2019 stap voor stap verder verkort van 38 naar 24 maanden. Dit geldt in het bijzonder voor medewerkers die vanaf 1 januari 2016 een ww-uitkering aanvragen. Indien relevant kun je als werkgever in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met jouw werknemers afspraken maken over aanvullingen op de ww.  

8. Aannemen AOW’er wordt aantrekkelijker

Sommige mensen tellen de dagen tot hun pensioen af terwijl anderen nog lang niet klaar zijn met werken. Vanaf januari wordt het voor werkgevers in ieder geval een stuk aantrekkelijker om iemand een AOW-gerechtigde in dienst te nemen.

Zo hoef je in het geval van ziekte het loon slechts zes weken door te betalen (en niet meer twee jaar zoals eerder het geval was) en zijn de voormalige re-integratieverplichtingen aanzienlijk versoepeld. Een overzicht van alle wijzigingen vind je op Ondernemersplein

9. Verhoging minimumloon

Het minimumloon wordt begin volgend jaar verhoogd. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder bedragen straks:

 • 1.524,60 euro per maand
 • 351,85 euro per week
 • 70,37 euro per dag 
   

In deze online tabel van Ondernemersplein kun je opzoeken welk brutoloon van toepassing is op een specifieke leeftijd.

10. Alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht

laptopscherm

Webshop en geld ontvangen?

De Rabo OnlineKassa is een flexibele betaaloplossing voor webwinkels. 

Meer info en aanvragen

Voor rechtspersonen, zoals een besloten of naamloze vennootschap, stichting of vereniging, worden straks de regels voor bestuur en toezicht gelijkgetrokken.

Nv's en bv's werken al volgens deze regels, maar in 2016 krijgen verenigingen en stichtingen ook hiermee te maken.

Het gaat specifiek om de taakvervulling door bestuurders en toezichthouders.

Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

Wanneer gaan deze wetswijzingen in?

In principe worden bovengenoemde wijzigingen op 1 januari 2016 (of later in het jaar) van kracht. Sommigen wijzigingen wachten nog wel op goedkeuring door de Tweede en/of Eerste Kamer.

Het kan dus voorkomen dat de specifieke inhoud van de wetsvoorstellen nog wordt gewijzigd of dat aangekondigde wijzigingen uiteindelijk niet op de betreffende datum doorgaan. Klik hier voor de actuele status van aanstaande wetswijzigingen

Tips van de redactie

9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers
Freelancer zijn en ondernemen: zo zit dat
Modelovereenkomst voor ZZP'ers: de nieuwe VAR
MKB-winstvrijstelling voor startende ondernemers: zo zit dat

Meer over bedrijf starten

Meer over bedrijf starten
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2023

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten