Wet DBA: 'geen' boetes tot 2020

Bijgewerkt op 05 januari 2022
3 min  leestijd
38.433
Image
Schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst houdt sinds oktober 2019 scherper toezicht op de wet DBA. Sinds 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst de wet ook handhaven bij opdrachtgevers. Bedrijven en zzp'ers krijgen bij overtreding van de wet dan eerst een waarschuwing. Daarna kan er een boete of naheffing voor de opdrachtgever volgen.

Let op! De invoering van een alternatief voor de wet DBA is uitgesteld. De opdrachtgeversverklaring en webmodule worden nu in 2022 verwacht. Tot die tijd blijft de wet DBA gelden.

Ondernemer of werknemer?

Hoe toon je aan dat je als zelfstandig ondernemer werkt en niet eigenlijk een baan bij je opdrachtgever hebt. Is de relatie echt 'opdrachtgever en zzp'er'? Of eigenlijk 'werkgever en werknemer'? De Belastingdienst houdt sinds oktober 2019 scherper toezicht op schijnzelfstandigheid. 

Het blijkt moeilijk om die vraag simpel, snel en sluitend te beantwoorden. Dat bleek met de introductie van de modelovereenkomst en de wet DBA. Die zorgde voor veel verwarring en discussie.

Alternatief wet DBA

Het kabinet broedt nu op een alternatief, dat in 2022 concreet moet zijn: de opdrachtgeversverklaring. Dit is een webmodule waarin opdrachtgevers de aard van een samenwerking met een zzp'er vastleggen. 

Vanwege deze onduidelijkheden werd door het kabinet besloten tot de invoering van de opdrachtgeversverklaring geen boetes of naheffingen te geven bij een overtreding.

Inmiddels is het beleid aangepast, en wordt er door de Belastingdienst sinds oktober 2019 dus scherper toezicht gehouden op schijnzelfstandigheid. Dit zijn de nieuwe 'spelregels': 

Handhaving en boetes wet DBA

  1. Opdrachtgevers betalen wel een boete of naheffing als zij na controle door de Belastingdienst én na een waarschuwing de schijnzelfstandigheid voortzetten.

    De overheid gaat extra onderzoek doen naar bedrijven waarbij er een vermoeden van kwaadwillendheid is. Denk aan bedrijven die veel zzp'ers inhuren tegen zeer lage uurtarieven.  
  2. Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan handhaaft de Belastingdienst nog niet, maar krijg je 'aanwijzingen'.

    Je moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat er een vaste dienstbetrekking komt óf een relatie zzp-opdrachtgever. 

Whitepaper Uurtarief cover

Een (hoger) uurtarief bepalen?

In zes stappen naar een passende prijs. Gebruik de infographic om jouw uurtarief te berekenen. En check of het tijd is om je tarief te verhogen.

Download gratis PDF

Test met webmodule

Op dit moment wordt er al getest met een webmodule voor opdrachtgevers. Hier kun je zonder consequenties toetsen of een opdracht wel of niet als zelfstandige kan worden uitgevoerd.

Aan het eind van de vragenlijst wordt een voorlopig oordeel gegeven:

  • De opdracht hoort waarschijnlijk in loondienst uitgevoerd te worden.
  • De opdracht is waarschijnlijk als zelfstandige uit te voeren.
  • Aan de hand van de antwoorden kan geen oordeel worden gegeven.

Flexibilisering arbeidsmarkt

In 2022 zal de discussie over zzp'ers en de flexibilisering van de arbeidsmarkt een hot topic blijven in de Tweede Kamer. De plannen voor de webmodule of opdrachtgeversverklaring zijn dus ook nog niet definitief.

Van januari tot en met oktober 2021 liep er een pilot voor de webmodule. Wanneer de webmodule daadwerkelijk zal starten, hangt af van de wensen van het nieuwe kabinet. Tot die tijd mag de Belastingdienst geen boetes opleggen, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 5 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 5 voordelen

Meer over bedrijf starten

Meer over bedrijf starten