• print

Checklist: Personeel aannemen in 8 stappen

Checklist: Personeel aannemen in 8 stappen

Stel: uw bedrijf groeit snel en de opdrachten stromen binnen in een zodanig tempo dat u het werk eigenlijk niet meer alleen aankunt. Dan kan het in dienst nemen van een of meerdere werknemers uitkomst bieden. Maar waar moet u bij het aannemen van personeel eigenlijk allemaal rekening mee houden? De checklist Personeel aannemen in 8 stappen.

1. Eerst personeel werven in Nederland en EER

Als u op zoek gaat naar personeel, bent u verplicht eerst te kijken naar geschikte arbeidskrachten in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Pas wanneer u concreet kunt aantonen dat u in deze landen niet de persoon kan vinden die u zoekt, mag u ook mensen gaan werven uit andere landen.

Houd er rekening mee dat u bij het inhuren van buitenlands personeel te maken krijgt met aanvullende of afwijkende regels. Zo kan het zijn dat u verantwoordelijk bent voor het zorgen van geschikte huisvesting voor uw (tijdelijke) werknemers. Daarnaast moet u voor werknemers uit Bulgarije, Roemenië en landen buiten de EER in de meeste gevallen in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. Klik hier voor meer informatie over het inhuren van buitenlands personeel.

2. Controleren en vastleggen van identiteit

Als u na het sollicitatiegesprek besluit iemand in dienst te nemen, moet u de identiteit van de arbeidskracht in kwestie, ook als hij of zij uit het buitenland komt, aan de hand van een origineel identiteitsbewijs controleren. Daarnaast moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs!) in uw bedrijfsadministratie opnemen en deze tot vijf kalenderjaren na het einde van de arbeidsrelatie, dienstbetrekking of werkzaamheden bewaren.

3. Werkgever 'worden' bij de Belastingdienst

Op het moment dat u voor het eerst personeel gaat aannemen, moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als werkgever. U bent namelijk verplicht om loonheffing op het salaris van uw werknemers in te houden. Na de aanmelding bij de Belastingdienst ontvangt u een een loonheffingennummer en de benodigde formulieren. U gebruikt dit loonheffingennummer bij het doen van aangiftes en bij andere contacten met de Belastingdienst. Meer info over de loonadministratie vindt u op Antwoordvoorbedrijven.nl.

4. Burgerservicenummer en sofinummer

Bij het aannemen van iedere nieuwe werknemer moet u zijn burgerservicenummer (BSN) opnemen in uw loonadministratie. Heeft uw aanstaande werknemer nog geen BSN, dan moet hij een sofinummer aanvragen bij de Belastingdienst. De werknemer moet het sofinummer persoonlijk afhalen bij een belastingkantoor.

5. Afsluiten van het arbeidscontract

Met het afsluiten van een arbeidscontract wordt het in dienst nemen van de werknemer pas echt officieel. Deze overeenkomst beschrijft of het contract voor bepaalde (tijdelijk) of onbepaalde (vast) tijd is afgesloten en verdere afspraken die over het werk zijn gemaakt. Het arbeidscontract wordt meestal schriftelijk afgesloten, maar dit kan ook mondeling. Als werkgever bent u verplicht een aantal gegevens aan uw werknemer te verstrekken, waaronder het tijdstip van indiensttreding en de plaats(en) waar de arbeid dient de worden verricht. Klik hier voor een overzicht van alle benodigde gegevens.

6. Rekening houden met minimumloon en vakantiebijslag

In Nederland heeft iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit is in alle gevallen zo, dus ook flexwerkers en buitenlandse werknemers hebben hier recht op. Voor jongeren tussen de vijftien en 23 jaar dient u rekening te houden met het minimumjeugdloon, waarbij de hoogte afhangt van de de leeftijd van de werknemer.

7. Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever is het uw taak om uw personeel goede arbeidsomstandigheden te bieden. Het gaat hierbij om de werkplek: hebben uw werknemers op kantoor bijvoorbeeld een comfortabele bureaustoel en kunnen zij bij het uitvoeren van hun taken gebruik maken van de juiste computersoftware? Daarnaast moet u kijken naar de mate van lichamelijke en psychische belasting en rekening houden met stoffen, straling en besmetting,

U brengt de arbeidsrisico's en eventuele maatregelen in kaart in de risicoinventarisatie en -evaluatie (de zogenaamde RI&E). De Arbeidsinspectie of brancheorganisaties kunnen u verder informeren over de voorschriften in uw sector. Tip: op Arbeidsinspectie.nl staan de nodige videos over arbeidsrisico's en veilige werkomstandigheden.

8. Het afdragen van socialeverzekeringspremies

Is uw werknemer uitsluitend werkzaam in Nederland? Dan moet u als zijn werkgever in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem afdragen. Werknemersverzekeringen, dat wil zeggen de WW, WIA, WAO en ZW moet iedere werknemer verplicht afdragen. Werkgevers betalen de premies aan de Belastingdienst, waarna UWV vervolgens de uitkering aan de werknemer verzorgt.

Volksverzekeringen zoals de AKW, Anw, AOW en AWBZ zijn in principe verplichte kost voor iedereen die in Nederland werkt of woont. Als werkgever moet u de premie volksverzekering inhouden op het loon van uw personeel. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt uiteindelijk voor de uitkering.

Meer lezen over personeel aannemen?

Er komt veel kijken bij het aannemen van personeel. Klik hier voor een handig overzicht van de belangrijkste aspecten in dit proces.

Dinsdag 6 september 2011

how to

alle how to's

gerelateerde video's

alle video’s