10 geboden van de bewaarplicht

2 min  leestijd
3.094
Image

Als ondernemer bent u verplicht uw administratie te bewaren voor een eventuele controle van de fiscus. Maar wat houdt die bewaarplicht precies in? Hier vindt u de tien geboden van de bewaarplicht.

U zult uw administratie ten minste zeven jaar bewaren.

2. U zult alles bewaren, dus zowel uw digitale stukken als papieren. Handig is natuurlijk wel om facturen, bonnen etc in te scannen. Sommige papieren en bonnetjes vervagen na bepaalde tijd. Het verdient ook aanbeveling een kopie van uw administratie elders te bewaren voor het geval er bijvoorbeeld brand uitbreekt in uw kantoorruimte.

3. De bewaartermijn gaat lopen na afloop van het boekjaar. Een factuur van 26 mei 2011 mag dus pas in 2019 vernietigd worden.

4. U zult ook uw loonadministratie ten minste zeven jaar bewaren. Bij langlopende contracten geldt, dat de bewaartermijn pas in gaat op het moment dat het contract niet langer van toepassing is.

5. U zult gegevens omtrent onroerende zaken nog langer bewaren, en wel 10 jaar.

6. U dient de gegevens te bewaren in de voorm waarin u ze ontvangen hebt. Wat u digitaal ontvangen hebt, moet u dus digitaal bewaren en wat u op papier ontvangen hebt, moet u op papier bewaren. Zoals bij punt 2 aangegeven, is het dus wel handig om papieren in te scannen.

7. Brand of diefstal geldt niet als excuus om onder de bewaarplicht uit te komen. het is uw verantwoordelijkheid als ondernemer dat u altijd uw administratie van de afgelopen zeven jaar kunt overleggen.

8. U zult ook de notulen van uw eventuele bestuursvergaderingen bewaren. Deze behoren officieel tot uw administratie volgens de Belastingdienst.

9. Uw BTW- en IB-aangifte dienen in overeenstemming te zijn met uw bewaarde administratie.

10. Houdt u zich niet aan de bewaarplicht, dan riskeert u niet alleen een boete, maar ook strafrechtelijke vervolging. Een gevangenisstraf kan het gevolg zijn.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

 

Meer over zzp

Meer over zzp
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2022

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten