• print

8 belastingvoordelen voor starters

8 belastingvoordelen voor starters

Het opzetten van een goed lopend bedrijf vergt tijd, energie en veel investeringen. Gelukkig zijn er verschillende fiscale voordelen waarvan u als startende ondernemer gebruik mag maken, zodat u minder belasting hoeft te betalen. Hieronder vindt u de belangrijkste aftrekposten op een rij: de checklist belastingvoordelen voor starters.

1. Zelfstandigenaftrek

Iedere actieve ondernemer die jonger is dan 65 jaar en voldoet aan het urencriterium (u moet minimaal 1225 uur per jaar aan het bedrijf hebben besteed), heeft recht op zelfstandigenaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u kunnen aantonen dat u gemiddeld drie dagen per week voor uw bedrijf heeft gewerkt. 

2. Startersaftrek

Naast de zelfstandigenaftrek maakt u als starter ook aanspraak op de startersaftrek, die voor 2011 is vastgesteld op 2123 euro. Deze aftrekpost is geïntroduceerd om startende ondernemers, die in eerste instantie nog maar weinig winst maken, fiscaal te ondersteunen en is simpel gezegd een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Gedurende de eerste vijf jaar van een onderneming mag u deze extra aftrekpost maximaal drie keer toepassen.

3. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Ook als u deels arbeidsongeschikt bent, kunt u bij het starten van uw zaak een beroep doen op de startersaftrek. Hiervoor komt u in aanmerking als u in 2011 ondernemer bent, recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en voldoet aan het afwijkende urencriterium: 800 in plaats van 1225 uur. Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek respectievelijk 12.000, 8.000 en 4.000 euro. De aftrek kan in geen geval hoger zijn dan de winst.

4. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Als u voor uw onderneming technisch-wetenschappelijk onderzoek doet of zich bezighoudt met ontwikkelingswerk van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen, hebt u mogelijk recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. U maakt alleen aanspraak op deze aftrekpost indien u aan het urencriterium voldoet en in het kalenderjaar minimaal vijfhonderd uur hebt besteed aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk. Starters kunnen rekenenen op een extra tegemoetkoming. Bij Senter Novem vindt u hierover meer informatie.

5. Meewerkaftrek

Werkt uw partner onbetaald mee aan het bedrijf? Dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde meewerkaftrek. Dit is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren. Vergeet dus om de urenadministratie zorgvuldig bij te houden. U kunt afhankelijk van het aantal gewerkte uren maximaal vier procent van de winst aftrekken. Ga naar de meewerkaftrektabel.

6. Stakingsaftrek

Mocht u uw onderneming in de toekomst willen staken, komt u in aanmerking voor de stakingsaftrek: U kunt in dat geval maximaal 3.630 euro aftrekken van de winst die u hebt behaald bij het staken van de onderneming. Raakte u betrokken bij de onderneming door een zogenaamde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001)? Dan geldt als voorwaarde dat u als ondernemer de onderneming minimaal drie jaar voor uw rekening moet hebben gedreven.

7. MKB-winstvrijstelling

Naar aanleiding van het wetsvoorstel 'Werken aan Winst' hebben IB-ondernemers ook in 2011 recht op een extra MKB-winstvrijstelling van twaalf procent. Dit betekent dat van de gerealiseerde winst (na aftrek van de ondernemingsaftrek) slechts voor 89,5% belast is. 

8. Aftrekbare kosten

Alle kosten die u voor een onderneming uit zakelijk oogpunt heeft gemaakt zijn volledig of gedeeltelijk aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen. Denk aan marktverkenning en ingewonnen adviezen. Wellicht ten overvloede: om geld terug te krijgen van de belasting, moet u de kosten die u als ondernemer maakt wel kunnen verantwoorden in uw administratie. De Belastingdienst heeft een overzichtelijke opsomming van mogelijk aftrekbare kosten opgesteld.

Meer informatie

Alles weten over belastingen voor ondernemers? Lees het thema Fiscale Zaken. Op de Rabobank-website kunt u ook altijd terecht voor informatie over fiscale zaken voor ondernemers.

Vrijdag 8 juli 2011

how to

alle how to's

gerelateerde video's

alle video’s