Bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven: zo zit dat

Bijgewerkt op 10 november 2021
8 min  leestijd
0
Image
Bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven

Veel zakelijke kosten kun je fiscaal afschrijven, oftewel: aftrekken van de belasting. Dat is mooi, want starten als ondernemer of zzp'er vraagt vaak om de nodige investeringen​. Denk aan een bedrijfspand, machine of laptop.

Weet je al wat fiscaal afschrijven is, maar ben je op zoek naar een goed rekenvoorbeeld? Ga direct naar het rekenvoorbeeld van een zakelijke laptop.

Wat is fiscaal afschrijven?

Fiscaal afschrijven wil zeggen dat je de kosten die je maakt om bedrijfsmiddelen te kopen, aftrekt van de belasting. Dit doe je door je kosten af te trekken van je opbrengsten. Het getal dat overblijft is de winst.

Materiële en immateriële bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn alle middelen die je nodig hebt om je product of dienst te kunnen produceren en leveren.

 • Je hebt materiële bedrijfsmiddelen zoals een laptop, auto of machine
 • Er zijn ook immateriële bedrijfsmiddelen zoals bijvoorbeeld vergunningen

Deze bedrijfsmiddelen gaan in principe een aantal jaar mee. Daarom worden ze vaste activa genoemd.

Je hebt ook vlottende activa en daarmee bedoelen we middelen die minder lang meegaan. Denk aan de voorraden.

Investeringen afschrijven

De Belastingdienst ziet vaste activa als investeringen. Daarom mag je niet alle zakelijke kosten aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze in delen afschrijven.

Je verdeelt zo als het ware de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren waarin je hiervan gebruikmaakt. De afschrijvingen laten zo de waardedaling van de bedrijfsmiddelen over een bepaalde periode zien.

Hoelang mag je afschrijven?

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar. Je schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10% per jaar
 • Voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden andere regels

whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

Is het investeringsbedrag lager dan € 450? Dan mag je de kosten wel in één keer aftrekken van de belasting.

Hoe bereken je de afschrijving?

Om de jaarlijkse afschrijving correct te berekenen, maak je gebruik van drie variabelen:

 1. Aanschafkosten
 2. Vermoedelijke gebruiksduur
 3. Restwaarde

1. Aanschafkosten

Tot aanschafkosten reken je niet alleen de aanschafprijs, maar ook de kosten die gepaard gaan met je aankoop. Denk aan notariskosten bij de aankoop van onroerend goed.

Verder bestaan de aanschafkosten uit de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken.

Vervolgens moet je van het totaalbedrag de kortingen en subsidies aftrekken, óók als je die pas achteraf krijgt. 

2. Vermoedelijke gebruiksduur

De vermoedelijke gebruiksduur bereken je in volledige jaren.

Technologische levensduur

De Belastingdienst hanteert meestal de technische levensduur van het bedrijfsmiddel. Oftewel: de periode totdat het product volledig versleten is.

Economische levensduur

In de praktijk mag je uitgaan van de economische levensduur wanneer deze korter blijkt dan de technische levensduur.

De economische levensduur geldt als verstreken als het bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft voor de onderneming, ook al is het technisch gezien nog in goede staat.

Let op: je mag per jaar maximaal 20% afschrijven op de aanschafkosten. De minimale levensduur is dus vijf jaar.

3. Restwaarde

De laatste variabele is de restwaarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk heeft op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor jouw onderneming.

Meestal maak je hiervoor een schatting, waarvoor je het beste contact kan opnemen met de leverancier.

Rekenvoorbeeld afschrijving zakelijke laptop

De lineaire methode is de meest gebruikte methode om de zakelijke afschrijving te berekenen: 

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur.

Laten we de aanschaf van een zakelijke laptop als voorbeeld nemen:

 • De aanschafkosten zijn € 1.000 (hoger dan de ondergrens van € 450, dus afschrijven is toegestaan)
 • De levensduur zetten we op het minimum van vijf jaar en de restwaarde is na vijf jaar nul
 • Dan kom je uit op: 1.000-0 / 5 = een afschrijving van € 200 per jaar

Rekenvoorbeeld aftrekken zakelijke telefoon (€ 350)

Als je een zakelijke telefoon van € 350 (excl. btw) aanschaft valt deze aankoop onder de grens van € 450 en mag je dit bedrag dus in een keer aftrekken van de belasting. 

Concreet: zakelijke kosten trek je bij je aangifte inkomstenbelasting van je omzet af. Je winst is dan lager en je betaalt dus over een lager bedrag belasting.

Let op: als je btw-aangifte doet, trek je apart de btw af over deze telefoon. De zakelijke kosten van de aanschaf die je mag aftrekken zijn dus exclusief btw! 

Willekeurig afschrijven: hoe doe je dat?

Voor startende ondernemers met een eenmanszaak, vof, maatschap of cv heeft de Belastingdienst een uitzondering gemaakt.

Zolang je recht hebt op startersaftrek mag je gebruikmaken van de willekeurige afschrijving. 

Dit betekent dat je zelf bepaalt wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Verdien je veel in jouw eerste jaar en wil je niet teveel belasting betalen? Dan schrijf je bijvoorbeeld de volledige laptop af.

Nadeel willekeurig afschrijven

Nadeel is wel dat je de vier jaar daarna de laptop niet meer kunt afschrijven, minder kosten hebt en dus iets meer belasting betaalt.

Stel dat je nog maar weinig geld verdient in het eerste jaar: dan kan het verstandig zijn om de afschrijving nog even uit te stellen. Je betaalt over dat jaar immers toch al bijna geen belasting.

Wat houdt de VAMIL-regeling in?

De willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is een methode om een investering op ieder gewenst moment te kunnen afschrijven. 

Zo valt je winst uiteindelijk lager uit en betaal je over dat jaar dus minder belasting.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd.

De bovengrens van deze willekeurige afschrijving is sinds 2011 vastgesteld op 75%.

Voorwaarden voor de MIA/VAMIL:

 • Het bedrijfsmiddel moet op de Milieulijst staan
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 • De MIA/VAMIL is onderdeel van de investeringsaftrek. Lees hier alles over de voorwaarden voor de investeringsaftrek 2022.

Wat kan ik met de afschrijving bedrijfspand?

Ook de kosten voor een bedrijfspand kun je afschrijven Hiervoor geldt: hoe groter het deel van het pand dat je zakelijk gebruikt, des te groter jouw fiscale voordeel.

Aanvullende voorwaarden

Je krijgt hierbij wel te maken met aanvullende voorwaarden. Houd er onder meer rekening mee dat:

 • De hoogte van de afschrijving afhangt van de gebruiksduur van het pand (meestal 30 tot 50 jaar)
 • Dat er rekening moet worden gehouden met de restwaarde
 • Dat je niet mag afschrijven over grond
 • Je alleen kunt afschrijven over het deel van het pand dat je daadwerkelijk gebruikt

Het uitgangspunt van de afschrijving is de aanschafwaarde van het pand. Dat is de koopsom inclusief de aankoopkosten, zoals notariskosten, makelaarskosten en overdrachtsbelasting.

Rekenvoorbeeld afschrijving bedrijfspand

Er zijn twee belangrijke aandachtspunten bij het afschrijven van een bedrijfspand. Dit kan alleen als deze twee voorwaarden van toepassing zijn: 

 • De boekwaarde van het pand is hoger dan de bodemwaarde
 • De jaarlijkse afschrijving is kleiner dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde

Je hebt een bedrijfspand aangeschaft, met een gebruiksduur van 50 jaar. De aanschafwaarde van het pand was € 150.000, en de restwaarde is € 50.000. De boekwaarde aan het begin van het boekjaar is € 100.000. De WOZ-waarde is € 198.000. De bodemwaarde is altijd 50% van de woz en bedraagt dus € 99.000.

Aan de eerste voorwaarde is dus voldaan: de boekwaarde is hoger dan de bodemwaarde. 

De normale jaarlijkse afschrijving is 2% van de aanschafwaarde min de restwaarde van het pand: (€ 150.000 - € 50.000) x 2% = € 2.000. 

Nu komt de tweede voorwaarde in het spel: het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde.

Als je daadwerkelijk € 2.000 zou afschrijven, daalt de boekwaarde van € 100.000 naar € 98.000 en daarmee beneden de bodemwaarde (€ 99.000). Je mag in dit jaar dus maar € 1.000 afschrijven. 

Afschrijven auto van de zaak

Veel starters denken erover om een auto op naam van de zaak te kopen. Als je minder dan 500 kilometer privé met je auto rijdt, dan moet je je auto op naam van de zaak zetten.

Rijd je meer dan 500 kilometer privé?

Dan mag je kiezen:

 • Bij een nieuwe auto mag je de aanschaf en de afschrijving van je auto en andere autokosten aftrekken van de belasting
 • Bij een bestaande auto mag je de afschrijving en de autokosten aftrekken, de aanschaf niet

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 5 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 5 voordelen

Bedrijfsmiddelen afschrijven: de meest gestelde vragen

 • Wat mag je afschrijven?
  Zakelijke kosten mag je aftrekken van de belasting. Als de aanschafwaarde van deze bedrijfsmiddelen hoger is dan € 450 moet je deze fiscaal afschrijven. Je verdeelt zo als het ware de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren waarin je hiervan gebruikmaakt.
 • Is afschrijven verplicht?
  Als een aankoop van een bedrijfsmiddel hoger is dan € 450 is afschrijven verplicht. De Belastingdienst ziet de aankoop dan als investering. Daarom mag je niet alle zakelijke kosten aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze in delen afschrijven.
 • Wat is willekeurig afschrijven?
  Als je recht hebt op startersaftrek mag je gebruikmaken van de willekeurige afschrijving. Dit betekent dat je zelf bepaalt wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Verdien je veel in het eerste jaar en wil je niet te veel belasting betalen? Dan schrijf je bijvoorbeeld een laptop volledig af.

Meer over belasting voor zzp'ers

Meer over belasting voor zzp'ers
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2022

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten