De kleineondernemersregeling (KOR): wat is het?

Bijgewerkt op 18 mei 2022
9 min  leestijd
202.525
Image
kleineondernemersregeling 2022 kor

De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-regeling voor kleine ondernemers. Verwacht je in 2022 een maximale omzet van € 20.000 per jaar, dan mag je gebruikmaken van de nieuwe KOR. Sinds 2020 is de kleine-ondernemersregeling veranderd en geldt er een btw-vrijstelling in plaats van een belastingvermindering.

Alles over de kleineondernemersregeling (KOR)

In dit artikel vertellen we je alles over de kleineondernemersregeling. Wie in 2022 minder dan € 20.000 per jaar omzet, mag namelijk gebruikmaken van de KOR. Je hoeft dan geen btw te betalen of aangifte omzetbelasting te doen.

  Direct naar een onderwerp? Klik op de link.

  Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

  De kleineondernemersregeling (ook wel KOR) is in het leven geroepen om kleine ondernemers tegemoet te komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, hoef je in 2022 geen btw af te dragen. Je vermeldt dan geen btw meer op je facturen en hoeft in de meeste gevallen geen aangifte omzetbelasting meer te doen. 

  Voorwaarden KOR

  Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je je bedrijf aanmelden voor de KOR:

  • Je bent ondernemer voor de btw. Je bent btw-ondernemer als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting
  • Je omzet is maximaal € 20.000 per kalenderjaar
  • Het maakt niet uit of je bedrijf een rechtspersoon is of niet. De regeling geldt dus niet alleen voor natuurlijke personen, maar ook voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

  Let op: je mag geen btw aftrekken of terugvragen als je gebruikmaakt van de nieuwe kleineondernemersregeling.

  Voorwaarde: drie jaar deelnemen aan de KOR

  Je maakt in principe minimaal drie jaar lang gebruik van de kleineondernemersregeling, tenzij je in een kalenderjaar meer dan € 20.000 aan omzet draait. Dit moet je direct doorgeven.

  Je kunt dus niet zomaar tussentijds stoppen met de KOR. Ook niet als je een grote investering wilt doen en dus de btw wilt kunnen aftrekken.

  whitepaper administratie cover

  Administratie opzetten?

  Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

  Download gratis PDF

  Hoe werkt de kleineondernemersregeling?

  Wanneer jij vermoedt dat je recht hebt op de KOR in 2022, wil je natuurlijk zeker weten dat je in aanmerking komt. Dat is het geval als je omzet (exclusief btw) minder dan € 20.000 is dit jaar, maar niet alle omzet telt mee.

  Omzet schatten

  Als je je aanmeldt voor de KOR, wordt aan je gevraagd een schatting te maken van je omzet. Dit kan als startende ondernemer best lastig zijn. Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst vraagt om de omzet per kalenderjaar. Als je in september begint, telt dus alleen de omzet van september tot en met december.

  Deze omzet telt mee voor de grens van € 20.000 voor de KOR

  Omzet die je haalt uit leveringen van goederen en diensten die belast zijn met Nederlandse btw, tellen mee voor de KOR. Dit geldt voor producten of diensten met alle btw-tarieven (21%, 9% en 0% btw) en Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer. 

  Ook btw-vrijgestelde omzet die je haalt uit leveringen van onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten, tellen mee. 

  Deze omzet telt niet mee voor de omzetgrens van de KOR

  • Privégebruik van goederen en diensten (fictieve levering)
  • Investeringsgoederen die in je onderneming zijn gebruikt
  • Binnenlandse prestaties waarover de btw naar jou is verlegd
  • Prestaties die belast zijn in een ander land, als je de btw verlegt naar de afnemer in het buitenland. 
  • btw-vrijgestelde omzet uit andere leveringen

  Let dus goed op: is jouw product of dienst vrijgesteld van btw? Dan telt het wel mee als het gaat om een onroerend goed, betaalmiddel, financiële dienst of verzekeringsdienst. In andere gevallen niet. 

  KOR aanvragen

  Wil je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling? Dan moet je je aanmelden via een online formulier. Je ontvangt dan binnen vier weken bericht. Je kunt de KOR aanvragen in elk kwartaal, doe dat dus vier weken voor het begin van het betreffende kwartaal.

  Je kunt de Kleineondernemersregeling aanvragen in 5 stappen:

  1. Bepaal vanaf wanneer je gebruik wilt maken van de KOR en wees op tijd. Wil je bijvoorbeeld per 1 januari starten met de regeling, dan moet je ongeveer half november de aanvraag indienen.
  2. Download en print het formulier.
  3. Zoek je juiste btw-nummer op. Het gaat hier om je omzetbelastingnummer en niet om je btw-id.
  4. Onderteken het formulier en stuur het op.
  5. Houd je brievenbus in de gaten, je ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht van de Belastingdienst!

  Voordelen en nadelen KOR

  Meedoen aan de KOR heeft voor- en nadelen. Kleine ondernemers vinden het bijvoorbeeld prettig dat ze alleen nog de inkoopfacturen hoeven te bewaren, bij klanten geen btw in rekening hoeven te brengen en hiervoor geen boekhouding hoeven bij te houden. Ook hoef je geen btw-aangifte meer te doen. 

  • Meedoen met deze regeling scheelt een hoop administratie, al moet je nog steeds een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting.

  Als je vooral particulieren of organisaties die geen btw verrekenen als klant hebt, is de kleineondernemersregeling gunstig. Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt jouw marge hoger - je hoeft immers geen btw af te dragen.

  Nadelen kleineondernemersregeling

  Het nadeel is dan weer dat je geen facturen met btw meer mag uitreiken, omdat het recht op ontheffing dan direct vervalt.

  Je mag daarnaast geen btw meer aftrekken. Dit nadeel kan best zwaar wegen als je grote investeringen doet. En als je veel zakelijke klanten hebt is de KOR minder interessant. Je mag geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. Dus je inkoopprijs wordt hoger, en dat leidt tot een lagere marge.

  En houd je omzet daarnaast goed in de gaten. Als je omzet stijgt en meer dan €20.000 in een kalenderjaar is, vervalt je recht op ontheffing. Dan moet je de regeling meteen stopzetten. 

  KOR: aanvragen of niet?

  Samenvattend hebben we de nadelen en voordelen van de Kleineondernemersregeling op een rij gezet, zodat jij een goede afweging kunt maken. 

  Voordelen KOR Nadelen KOR
  Vooral particuliere klanten? Meer marge Vooral zakelijke klanten? Minder marge
  Je hoeft geen factuur te maken Je mag geen betaalde btw aftrekken
  Je hoeft geen btw-aangifte te doen Je moet je omzet in de gaten houden

  KOR en btw-aangifte

  Wie gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling, hoeft in principe geen btw-aangifte meer te doen. In sommige situaties moet je nog wel incidenteel btw-aangifte doen, bijvoorbeeld als je vervoermiddelen of onroerende zaken levert. Op de website van de Belastingdienst kun je met een handige tool zien of dat voor jou ook geldt.

  Tip: Wel btw berekenen op je facturen, offertes en btw-aangifte? Gebruik de btw-calculator van IkGaStarten.

  KOR en inkomstenbelasting

  Veel ondernemers vragen zich af: heeft de Kleineondernemersregeling ook invloed op de inkomstenbelasting? Dat is met de nieuwe KOR niet meer het geval. Bij de oude regeling ontving je nog btw en gaf je dat als inkomen op. De nieuwe KOR is een vrijstelling dus reken je geen btw meer. Dat hoef je dus niet meer op te geven. 

  Wel is deze regeling een belastingvoordeel en gelden er bij de inkomstenbelasting ook een aantal fiscale voordelen voor (startende) ondernemers. Het is dus wel zinvol om ook eens naar deze aftrekposten te kijken. 

  KOR en urencriterium

  En het urencriterium van 1.225 uur? Die heeft ook geen invloed op de kleineondernemersregeling. Het urencriterium houdt in dat je 1.225 in een kalenderjaar moet werken aan je bedrijf. Dan kom je in aanmerking voor fiscale voordelen bij de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek. Maar voor de KOR geldt deze voorwaarde niet. 

  Zo werkte de oude kleineondernemersregeling

  De criteria voor de kleineondernemersregeling zijn dus veranderd per 1 januari 2020. Waar het nu om je omzet gaat, kwam je tot 2019 in aanmerking voor de KOR als je minder dan € 1.883 btw per jaar moest betalen.

  Als je voor 2020 al gebruikmaakte van de KOR, heb je niet meer automatisch recht op btw-vrijstelling of vermindering. Om hier toch gebruik van te kunnen maken, moet je je bedrijf aanmelden voor de nieuwe regeling. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

  Aangepaste omzetgrens KOR

  Wellicht had je in de oude regeling geen recht op de kleineondernemersregeling, maar nu wel. Als je voor alle omzet 21% btw zou moeten betalen, kom je met de nieuwe omzetgrens van € 20.000 namelijk op € 4.200 aan btw. Dit is een stuk hoger dan de oude btw-grens van € 1.883. 

  Met de oude KOR kwam je in aanmerking als je zo ongeveer € 9.000 omzet verdiende, met een btw-percentage van 21%. Met de nieuwe regeling komen dus meer ondernemers in aanmerking. 

  ZZP rekening

  De Rabo ZZP rekening, ideaal voor zzp'ers

  Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten. 
  Bekijk de voordelen

  KOR: de meest gestelde vragen

  • Wat betekent de kleineondernemersregeling?
   De kleineondernemersregeling (KOR) is in het leven geroepen voor (startende) ondernemers die jaarlijks weinig omzet draaien. Als je minder dan € 20.000 omzet draait, krijg je btw-vrijstelling en hoef je waarschijnlijk ook geen btw-aangifte meer te doen.
  • Hoelang duurt het aanvragen van de KOR?
   De kleineondernemersregeling aanvragen is niet moeilijk, maar het duurt ongeveer zes weken tot je reactie hebt. Je kunt dit doen via de website van de Belastingdienst. Wil je per 1 januari starten met de KOR, dan moet je dus maximaal zes weken daarvoor (ongeveer half november) de aanvraag indienen.
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de KOR?
   Een voordeel van de KOR is dat je geen btw meer hoeft te rekenen en je veel minder administratie hoeft te doen. Je hoeft ook geen btw-aangifte meer te doen. Het nadeel is dat je nu ook geen btw meer mag aftrekken van investeringen die je doet. Bekijk het overzicht van na- en voordelen.

  Meer over belasting voor zzp'ers

  Meer over belasting voor zzp'ers