De kleineondernemersregeling (KOR): wat is het?

Bijgewerkt op 19 januari 2022
6 min  leestijd
184352
Image
Kleineondernemersregeling KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. In plaats van een belastingvermindering geldt er nu een btw-vrijstelling. Verwacht je in 2022 een maximale omzet van € 20.000 per jaar, dan mag je gebruikmaken van de nieuwe KOR.

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling (KOR) is in het leven geroepen om kleine ondernemers tegemoet te komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, hoef je in 2022 geen btw af te dragen. Je vermeldt dan geen btw meer op je facturen. In sommige gevallen hoef je zelfs geen aangifte omzetbelasting meer te doen.

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je je bedrijf aanmelden voor de KOR:

 • Je bent ondernemer voor de btw. Je bent btw-ondernemer als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent 
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting
 • Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar
 • Let op: je mag geen btw aftrekken als je gebruikmaakt van de nieuwe kleineondernemersregeling

Alle ondernemers kunnen aan de KOR meedoen. Of je bedrijf een rechtspersoon is of niet, maakt bij de nieuwe kleine ondernemersregeling niet meer uit.

De regeling gaat dus niet alleen voor natuurlijke personen gelden, maar ook voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Voorwaarde: drie jaar deelnemen aan de KOR

Je maakt in principe minimaal drie jaar lang gebruik van de KOR, tenzij je een kalenderjaar meer dan € 20.000 aan omzet draait. Dit moet je direct doorgeven.

Je kunt dus niet zomaar tussentijds stoppen met de kleineondernemersregeling. Ook niet als als je een grote investering wilt doen en dus de btw wilt kunnen aftrekken.

Wijziging kleineondernemersregeling

De criteria voor de kleineondernemersregeling zijn veranderd per 1 januari 2020. Waar je tot 2019 in aanmerking kwam voor de KOR als je minder dan € 1.883 btw per jaar moest betalen, gaat het sinds 2020 om je omzet.

Als je voor 2020 al gebruikmaakte van de KOR, heb je niet meer automatisch recht op btw-vrijstelling of vermindering. Om hier toch gebruik van te kunnen maken, moet je je bedrijf aanmelden voor de nieuwe KOR. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Wellicht had je in de oude regeling geen recht op de kleineondernemersregeling, maar nu wel. Als je voor alle omzet 21% btw zou moeten betalen, kom je met de nieuwe omzetgrens van € 20.000 op € 4.200 aan btw. Dit is een stuk hoger dan de oude btw-grens van € 1.883.

Verwacht je in 2022 een maximale omzet van € 20.000 per jaar? Dan mag je nu dus gebruikmaken van de KOR. 

Image

Voorbeeldplan nodig?

Handig: zo ziet een goed ondernemingplan voor jouw branche eruit.

Download gratis voorbeeld 

Hoe werkt de kleineondernemersregeling?

Wanneer jij vermoedt dat je recht hebt op de KOR in 2022, wil je natuurlijk zeker weten dat je in aanmerking komt. Dat is het geval als je omzet (exclusief btw) minder dan € 20.000 is dit jaar, maar niet alle omzet telt mee. 

Omzet schatten

Als je je aanmeldt voor de KOR, wordt aan je gevraagd een schatting te maken van je omzet. Dit kan als startende ondernemer best lastig zijn. Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst vraagt om de omzet per kalenderjaar. Als je in september begint, telt dus alleen de omzet van september tot en met december.

Deze omzet telt mee voor de grens van € 20.000 voor de KOR

 • Leveringen van goederen en diensten die belast zijn met Nederlandse btw. Dit geldt voor alle btw-tarieven (21%, 9% en 0% btw) en Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer
 • Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten.

Deze omzet telt niet mee voor de omzetgrens van de KOR

 • Privégebruik van goederen en diensten
   
 • Investeringsgoederen die in je onderneming zijn gebruikt
   
 • Binnenlandse prestaties waarover de btw naar jou is verlegd
   
 • Prestaties die belast zijn in een ander land. Als je de btw verlegt naar de afnemer in het buitenland. Diensten en leveringen met 0% tellen wél mee
   
 • btw-vrijgestelde omzet

Aanvragen KOR

Wil je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling? Dan moet je je aanmelden via een online formulier. Je ontvangt dan binnen vier weken bericht. Je kunt de KOR in elk kwartaal aanvragen, doe dat dus vier weken voor het begin van het betreffende kwartaal. Wil je bijvoorbeeld per 1 januari starten met de KOR, dan moet je ongeveer eind november de aanvraag indienen. 

Voor- en nadelen KOR

Meedoen aan de KOR heeft voor- en nadelen. Kleine ondernemers vinden het bijvoorbeeld prettig dat ze bij klanten geen btw in rekening hoeven te brengen en hiervoor geen boekhouding hoeven bij te houden. Ook hoef je geen btw-aangifte meer te doen. 

Als je vooral particulieren of organisaties die geen btw verrekenen als klant hebt is de KOR gunstig. Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt jouw marge hoger - je hoeft immers geen btw af te dragen.

Het nadeel is dan weer dat je geen facturen met btw meer mag uitreiken, omdat het recht op ontheffing dan direct vervalt.

Je mag daarnaast geen btw meer aftrekken. Dit nadeel kan best zwaar wegen als je grote investeringen doet.

Als je veel zakelijke klanten hebt is de KOR minder interessant. Je mag geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. Dus je inkoopprijs wordt hoger, en dat leidt tot een lagere marge. 

Hoe wordt de belastingvermindering berekend in de aangifte?

Wie gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling en geen recht heeft op ontheffing van administratieve verplichtingen, moet in principe per maand, kwartaal of jaar btw-aangifte doen.

Tip: Btw berekenen op je facturen, offertes en btw-aangifte? Gebruik de btw-calculator van IkGaStarten.

Btw-vermindering verrekenen

Goed om te weten: je kunt de btw-vermindering op twee manieren verrekenen:

 1. Als je aangifte doet aan het einde van het jaar

 2. Of - wanneer je daarvoor gekozen hebt - per maand of kwartaal.

Btw-aangifte corrigeren

Het is altijd mogelijk om je btw-aangifte op een later moment te corrigeren. Zoals wanneer je voorlopige verminderingen in jouw aangifte hebt aangegeven en later blijkt dat het totaalbedrag hoger uitvalt dan waar je recht op hebt. In dat geval zit er niets anders op en zul je moeten bijbetalen.

Dit doe je door het gecorrigeerde bedrag aan te geven in de eerstvolgende aangifte van het daarop volgende jaar. Overigens kunnen voorlopige verminderingen natuurlijk ook lager uitvallen.

  Image
  zakelijke rekening afbeelding

  Zakelijke rekening: 5 voordelen!

  Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

  Bekijk de 5 voordelen

  KOR: de meest gestelde vragen

  • Wat betekent de kleineondernemersregeling?
   De kleineondernemersregeling (KOR) is in het leven geroepen voor (startende) ondernemers die jaarlijks weinig omzet draaien. Als je minder dan € 20.000 omzet draait, krijg je btw-vrijstelling en hoef je waarschijnlijk ook geen btw-aangifte meer te doen.
  • Hoelang duurt het aanvragen van de KOR?
   Het aanvragen van de kleineondernemersregeling duurt ongeveer zes weken. Je kunt dit doen via de website van de Belastingdienst. Wil je per 1 januari starten met de KOR, dan moet je dus maximaal zes weken daarvoor (ongeveer half november) de aanvraag indienen.
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de KOR?
   Een voordeel van de KOR is dat je geen btw meer hoeft te rekenen en je veel minder administratie hoeft te doen. Je hoeft ook geen btw-aangifte meer te doen. Het nadeel is dat je nu ook geen btw meer mag aftrekken van investeringen die je doet.

  Meer over belasting voor zzp'ers

  Meer over belasting voor zzp'ers