Startersaftrek 2022, dit moet je weten

Bijgewerkt op 04 januari 2022
6 min  leestijd
410
Image
Startersaftrek 2020

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld als stimulans voor startende ondernemers. Dit zijn de voorwaarden om in 2022 voor de startersaftrek in aanmerking te komen.

Startersaftrek in 2022

Startende ondernemers mogen in de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken: de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123. Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. 

De overheid probeert met dit belastingvoordeel het starten van een onderneming te stimuleren en zo de kansen op een succesvol bedrijf te vergroten.

 Je komt in aanmerking voor de startersaftrek 2022 als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek
 • Je bent in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer geweest
 • Je hebt in deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

Wat is de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Dit is een vast bedrag  dat je van de winst mag aftrekken. Zo betaal je dus ook minder belasting. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310.

Goed om te weten, de zelfstandigenaftrek wordt in stappen verlaagd. In deze tabel zie je welk bedrag je in welk jaar mag aftrekken.

Jaar: Zelfstandigenaftrek:
2019 € 7.280
2020 € 7.030
2021 € 6.670
2022 € 6.310
2023 € 5.950
2024 € 5.590
2025 € 5.230
2026 € 4.870
2027 € 4.510
2028 € 4.120

Vervolgens gaat de zelfstandigenaftrek van 2029 tot 2036 elk jaar nog eens met € 110 omlaag. In 2036 is het eindbedrag dan € 3.240.

  Image
  Gif-bestand test

  Voorwaarden zelfstandigenaftrek en startersaftrek

  Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek (en vervolgens voor de startersaftrek) moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • Je bent ondernemer voor de Belastingdienst
  • Je voldoet aan het urencriterium

  1. AOW-leeftijd

  Je hebt op 1 januari van dit jaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd verschuift stapsgewijs naar 67 jaar in 2024. Via deze website van de SVB kun je de AOW-leeftijd berekenen en zie je de datum waarop je recht hebt op AOW.

  2. Ondernemer voor de Belastingdienst

  Je moet als ondernemer voor de Belastingdienst worden aangemerkt. De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen. Deze check spitst zich toe op vier thema’s: 

  A. Zelfstandigheid

  • Word je doorbetaald bij ziekte?
  • Gebruik je je eigen materialen, gereedschappen of apparatuur?
  • Werk je voor verschillende opdrachtgevers?

  B. Ondernemersrisico

  • Loop je het risico dat klanten of opdrachtgevers niet betalen?
  • Zijn de financiële gevolgen voor jou als je een wanprestatie levert?

  C. Continuïteit

  • Pleeg je acquisitie?
  • Heb je een positieve cashflow (voldoende geld in kas) om je bedrijf draaiende te houden?

  D. Omvang

  • Heb je minimaal drie opdrachtgevers per jaar?
  • Wat is je gemiddelde omzet per jaar?

  Voor startende ondernemers telt een aantal factoren minder zwaar. Zo is de omzet van een startende ondernemer vaak nog niet hoog en heeft hij of zij nog geen drie opdrachtgevers. Hier houdt de Belastingdienst uiteraard rekening mee bij de beoordeling.

  zakelijke rekening afbeelding

  Zakelijke rekening nodig?

  Met een zakelijke rekening houd je jouw zakelijke en privégeldstromen gescheiden. Dat maakt jouw administratie overzichtelijk.

  Meer weten?

  zakelijke rekening afbeelding

  Zakelijke rekening nodig?

  Met een zakelijke rekening houd je jouw zakelijke en privégeldstromen gescheiden. Dat maakt jouw administratie overzichtelijk. Open je rekening online of in de app al in 5 minuten.

  Meer weten?

  3. Je voldoet aan het urencriterium

  Als ondernemer moet je minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteden, dat heet het urencriterium. Alle uren die je aan je onderneming besteedt, tellen mee. Niet alleen de daadwerkelijk gefactureerde uren aan klanten, maar ook reistijd, tijd voor acquisitie, offertes, administratie, cursussen of het bijhouden van de zakelijke website. 

  Houd je uren bij in je administratie

  Bij een controle van de Belastingdienst moet je deze gewerkte uren wel aannemelijk kunnen maken. Houd dus alle werkzaamheden bij in je administratie. Bij voorkeur dagelijks in een digitale agenda, inclusief rittenadministratie of een overzicht van je OV-reizen. Vergeet geen bonnetjes te bewaren en overige bewijzen van je zakelijke activiteiten. 

  Een ander belangrijk criterium is dat je naast de verplichte 1.225 uur per jaar, meer dan 50% van de gewerkte tijd moet besteden aan je onderneming. Dit is vooral van toepassing op parttime ondernemers die ook nog in loondienst zijn. 

  Doe de urencheck

  Controleer regelmatig of je op schema ligt om aan deze criteria te voldoen. Stel dat het vandaag 1 juli is, dan zijn we nu dus op de helft van het jaar. Als je de verplicht gestelde 1.225 uren middelt, zou je nu al ruim 600 uur voor je onderneming in je agenda moeten hebben staan.

  Eigenlijk zou je zelfs al zo'n 700 uur moeten hebben gewerkt, want de zomervakantie staat voor de deur. En dat betekent in de meeste gevallen toch een aantal weken niet werken - en dus geen uren om te noteren. 

  Alle reden dus om er vanaf september nog even hard aan te trekken om voor de startersaftrek in aanmerking te komen.  

  Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

  Startende ondernemers die deels arbeidsongeschikt zijn, kunnen gebruik maken van een speciale aftrekpost: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

  Je kunt een beroep doen op deze regeling als je aan de volgende criteria voldoet: 

  • Je bent dit jaar ondernemer voor de Belastingdienst.
  • Je hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Je was in de vijf voorgaande kalenderjaren tenminste één jaar geen ondernemer.
  • Je voldoet niet aan het urencriterium van 1.225 uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

  De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je – net als de gewone startersaftrek – maximaal drie keer toepassen. De bedragen voor deze aftrekpost zijn: 

  1. Maximaal € 12.000, als je in de vijf voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek.
  2. Maximaal € 8.000 als je één keer in de vijf voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek.
  3. Maximaal € 4.000 als je twee keer in de vijf voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek.

  De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is een aparte regeling, omdat de ondernemer vanwege een arbeidsbeperking niet volledig inzetbaar is en daarom ook aan een aangepast urencriterium mag voldoen.

  De hierboven genoemde bedragen van deze aftrekpost worden dus niet bij de zelfstandigenaftrek opgeteld, maar zijn een vervanging hiervan. 

  • Wat is de startersaftrek precies?
   De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek, een aftrekpost waarbij je een bedrag van je winst af mag trekken om minder belasting te hoeven betalen. Je mag de startersaftrek drie keer toepassen. Lees hier meer over de startersaftrek en zelfstandigenaftrek.
  • Hoe hoog is de startersaftrek in 2022?
   De startersaftrek bedraagt standaard € 2.123 en is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Let op: de hoogte van de zelfstandigenaftrek verandert de komende jaren wèl. In 2022 bedraagt deze aftrekpost € 6.310. Lees hier meer over de startersaftrek in 2022.


  zakelijke rekening afbeelding

  Zakelijke rekening: 5 voordelen!

  Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

  Bekijk de 5 voordelen

  Meer over aftrekposten

  Meer over aftrekposten