5 vragen en antwoorden over de belastingaangifte

Bijgewerkt op 22 november 2012
5 min  leestijd
13.218
Image

Als ondernemer moet u rekening houden met de aanslagen voor verschillende belastingen. Welke belastingaangiftes zijn voor u van belang en hoe gaat dit precies in zijn werk? U leest er alles over in onderstaand artikel: 5 vragen en antwoorden over de belastingaangifte.

1. Waarover moet ik als ondernemer aangifte doen?

Het is de bedoeling dat u voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting jaarlijks de gemaakte winst aangeeft. Heeft u personeel in dienst? Dan bent u ook werkgever en moet daarnaast dus regelmatig aangifte doen voor de loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).

2. Wat is het verschil tussen aanslag- en aangiftebelastingen?

Bij de aanslagbelasting gaat het met name om het doen van de aangifte. Deze aangifte is voor iedere ondernemer verplicht. De hoogte van de belasting wordt naar aanleiding van uw gegevens berekend door de Belastingdienst, waarna u de belastingaanslag per post ontvangt. Bij aangiftebelastingen draait het juist prominent om de betaling. In dit geval informeert de ondernemer de fiscus in de vorm van een verplichte aangifte, maar hij of zij berekent en betaalt de belasting op eigen initiatief. Het gevolg is dat u over aangiftebelastingen zoals loonheffingen en de omzetbelasting geen belastingaanslag meer zult ontvangen.

3. Om welke belastingaangiftes gaat het?

Er bestaan verschillende soorten aangiften, ieder met hun eigen bijzonderheden. Zo krijgt u vaak te maken met de aangifte voor inkomsten- en vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonheffingen. Hieronder vindt u per belastingsoort de belangrijkste bijzonderheden:

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

  • De balans, winst-en-verliesrekening en fiscalewinstberekening zijn een vast en verplicht onderdeel in de digitale aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting.
  • Vergeet niet om bij de aangifte voor de inkomstenbelasting ook uw andere inkomen uit box 1 (inkomen uit werk en woning), box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) te vermelden.
  • Hoewel het niet mogelijk is een digitale aangifte door meerdere fiscale partners te laten ondertekenen, is dit in sommige gevallen wel wettelijk verplicht. De Belastingdienst gaat er in dat geval vanuit dat u voor uzelf en alle fiscale partners een handtekening heeft gezet. Neemt u een financieel adviseur in de arm om dit soort zaken voor u te regelen? Dan moet u met hem bespreken of hij door u gemachtigd is om de aangifte te ondertekenen met een digitaal certificaat. 

Omzetbelasting

zakelijke rekening afbeelding

Succesvolle administratie

Je zakelijke én privé-administratie op orde houden? Een zakelijke rekening is voor startende ondernemers het 1e halfjaar gratis.

Meer weten

Succesvolle administratie

Je zakelijke én privé-administratie op orde houden? Een zakelijke rekening is voor startende ondernemers het 1e halfjaar gratis en je opent 'm in 5 minuten.

Meer weten

  • Na uw aanmelding als ondernemer hoort u vanzelf van de Belastingdienst op welke termijn u aangifte moet gaan doen over de omzetbelasting. De meeste ondernemers moeten dit ieder kwartaal doen, maar de daadwerkelijke aangifteperiode zal afhangen van het bedrag dat u doorgaans kwijt bent aan BTW. Let op: op 21 oktober 2012 is het BTW-tarief voor veel producten en diensten gestegen van 19 naar 21 procent. In dit artikel leest u er alles over.
  • Als startende ondernemer ontvangt u na uw officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) op een gegeven moment uw eerste aangifte omzetbelasting. De bedoeling is dat u dit formulier invult en terugstuurt naar de Belastingdienst, zelfs als u op dat moment nog geen omzet heeft gedraaid. Indien de eerste aangifte betrekking heeft op een langer verstreken periode, zal er nog niet meteen een acceptgiro bij het aangiftebiljet zitten. Moet u over die periode echter toch BTW betalen, krijgt u een naheffingsaanslag voor het bedrag dat u op uw aangifte hebt aangegeven. Let op: deze betaling moet zijn voldaan vóór de datum die op de aanslag staat aangegeven. 

Loonheffingen

  • Na uw officiële registratie als werkgever kunt u ieder jaar een aangiftebrief tegemoet zien, waarin informatie staat over welke aangiftetijdvakken van een belastingjaar u later aangifte loonheffingen moet gaan doen. De gemiddelde duur per aangiftevak is een maand of vier weken.
  • De aangifte wordt ingevuld aan de hand van de loonstaten van uw werknemers. Vergeet ook niet te berekenen hoeveel loonheffingen u moet afdragen. Binnen hetzelfde kalenderjaar is het mogelijk om correctieopgaven bij te voegen over eerdere aangiftevakken. Eventuele positieve of negatieve correctiesaldo's verrekent u in dat geval met de afdracht over het aangiftetijdvak waarvoor u de correcties hebt bijgevoegd.
  • Het is van groot belang dat u op tijd aangifte doet en niet te laat betaalt. Aangiftes en betalingen die te laat binnen komen bij de ficus kunnen aanzienlijke boetes tot gevolg hebben. 

4. Kan ik digitaal aangifte doen?

Ja, dat is in veel gevallen mogelijk en soms zelfs verplicht. Als ondernemer moet u onder meer aangiften en opgaven voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en eerstedagsmelding digitaal doen.

Klik hier voor een overzicht van alle belastingen die ondernemers digitaal moeten aangeven. Digitaal aangifte doen kan op verschillende manieren.

Zo kunt u gebruik maken van speciale aangifte- of administratiesoftware of de aangifte op de website van de Belastingdienst doen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de aangiftes (gedeeltelijk) door uw fiscaal adviseur te laten verzorgen.

5. Wat als ik mijn belastingaanslag niet op tijd heb betaald?

In dat geval loopt u het risico hiervoor een (fikse) boete te krijgen. Houd er rekening mee dat u altijd kunt proberen om uitstel van betaling aan te vragen. Wanneer u ziet aankomen dat u de betaling van een (voorlopige) aanslag nog niet kunt voldoen, kunt u dus het beste zo snel mogelijk actie ondernemen en een betalingsregeling treffen.

Indien de betalingstermijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt overschreden, stuurt de fiscus in eerste instantie een betalingsherinnering. Als de betaling dan nog niet binnen de gestelde periode is voldaan, ontvangt u vrij snel daarna een aanmaning om de belasting alsnog binnen tien dagen te betalen.

Daarna volgt een dwangbevel om alsnog binnen twee dagen te betalen. Lukt dat niet? Dan kan de Belastingdienst beslag laten leggen op zaken van uw onderneming of zelfs op privézaken. Het is niet uitgesloten dat deze bezittingen vervolgens worden verkocht om het verschuldigde bedrag alsnog op te halen.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Meer over belasting

Meer over belasting