Het urencriterium 2024: hoe zit dat?

Bijgewerkt op 19 januari 2024
13 min  leestijd
250.243
Auteur: Redactie
Urencriterium vragen en antwoorden

Om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekposten in 2024 moet je minimaal 1.225 uur per jaar besteden aan je bedrijf. In dit artikel lees je alles over de voorwaarden voor het zogeheten urencriterium. Voldoe jij hieraan?

Benieuwd naar een specifiek onderwerp rondom het urencriterium? Klik dan op een van de links hieronder:

 1. Wat is het urencriterium in 2024?
 2. Waarom het urencriterium?
 3. Hoe hoog is het urencriterium?
 4. Rekenvoorbeelden urencriterium
 5. Wat zijn indirecte en directe uren?
 6. Welke uren tellen niet mee?
 7. Hoe registreer je gewerkte uren?

1. Wat is het urencriterium in 2024?

Het urencriterium is een minimaal aantal uren dat je als ondernemer moet besteden aan je bedrijf, om te profiteren van belastingvoordeel. Je mag dan in veel gevallen namelijk de zelfstandigenaftrek toepassen. Als starter mag je daar bovenop gebruik maken van de startersaftrek.

Deze aftrekposten verlagen je belastbare winst, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Een goede reden om te zorgen dat je het urencriterium haalt.

Het urencriterium: je moet in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteden.

In welke maand je ook start: je moet voor het urencriterium per kalenderjaar 1.225 uur ondernemen om recht te hebben op ondernemersaftrek. Maak je te weinig uren, dan loop je dus honderden euro's per maand mis.

Urencriterium en eigen ondernemer

Bijvoorbeeld: je start in maart. Er zijn 9 maanden en ongeveer 40 weken over. Je zou dan wekelijks zo'n 30 uur aan je bedrijf moeten besteden (zonder vakantie).

Houd dus vanaf het eerste moment dat je nadenkt over een bedrijf je uren al bij. Zo voorkom je dat je over het eerste kalenderjaar grote aftrekposten misloopt.

Uitzonderingen als je het urencriterium niet haalt...

Als je de 1.225 uur niet haalt, heb je geen recht op de zelfstandigenaftrek en daarmee ook de startersaftrek. Let op deze uitzonderingen:

 • Zwangerschap: Je mag niet-gewerkte uren over 16 weken verlof meetellen om aan 1.225 uur te komen.

 • Arbeidsongeschikt: Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, heb je misschien recht op een verlaagd urencriterium. Je moet dan 800 uur aan je bedrijf besteden.

Wil je het minimaal aantal uren weten voor 2023, lees dan het artikel 'urencriterium 2023'.

Voorbeeld ondernemingsplan zzp

Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

2. Waarom bestaat het urencriterium?

De Belastingdienst heeft belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek en startersaftrek in het leven geroepen om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Het is echter niet de bedoeling dat iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel (KVK) inschrijft meteen gebruik kan maken van deze aftrek.

De Belastingdienst wil wel graag dat er een bepaalde inspanning en dito omzet tegenover staat.

3. Hoe hoog is het urencriterium in 2024?

De grens van het aantal uren dat een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf moet besteden om voor de fiscale aftrekposten in aanmerking te komen, is vastgesteld op 1.225 uur. Dit betekent dat je per kalenderjaar 1.225 uur aan je bedrijf moet besteden. Voor een volledig kalenderjaar komt dat neer op gemiddeld 24 uur per week. 

Of je nu nou in januari of juli een bedrijf start: het urencriterium blijft staan op 1.225 uur.

Als je op 1 juli met je onderneming begint, is het dus niet zo dat je maar de helft hoeft te behalen, dan wordt het aantal uren per week dus een stuk meer. Als je op 1 november start, gaat het waarschijnlijk niet meer lukken om de 1.225 uur halen.

Naast de 1.225 uur moet je ook meer dan 50% van je tijd besteden aan de onderneming. Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Image
getekende afbeelding van een klok die 12.25 uur aangeeft.

4. Rekenvoorbeelden urencriterium

Als je bijvoorbeeld twee dagen per week in loondienst werkt en daarnaast actief bent als zelfstandig ondernemer, moet je naast de 832 uur (52 x 16 uur) die je in loondienst werkt, nog het minimum van 1.225 uur in jouw onderneming stoppen. Dat is ongeveer drie dagen (24 uur) per week. 

Werk je drie dagen per week in loondienst (52 x 24 uur = 1.248 uur)? Dan moet je in datzelfde jaar dus 1.249 uur voor jouw onderneming werken omdat je meer dan 50% aan je bedrijf moet werken. 

Zelfstandigenaftrek en het urencriterium

Wanneer je voldoet aan het urencriterium, kom je in principe in aanmerking voor alle fiscale voordelen voor zzp'ers. De bekendste hiervan is de zelfstandigenaftrek.

De Belastingdienst moet jou dan wel hebben aangemerkt als ondernemer en je moet aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Image
Zelfstandigenaftrek 2021

Voldoe je aan deze eisen?

Dan bedraagt de zelfstandigenaftrek voor 2023 €5.030. Het kan gebeuren dat jouw winst te laag is om deze zelfstandigenaftrek geheel toe te passen. In dat geval bestaat er een afwijkende regeling, zodat je deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kunt verrekenen in de volgende negen jaar.

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Je komt alleen in aanmerking voor de fiscale aftrekposten wanneer de Belastingdienst jou ziet als ondernemer. Dit zijn niet alleen zzp'ers, ook als je een vof of maatschap hebt, kun je aan deze voorwaarden voldoen.

Met een bv kom je niet in aanmerking voor de zelfstandigen- en startersaftrek, omdat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De bv betaalt winstbelasting en de directeur-grootaandeelhouder (dga) keert zichzelf salaris uit.

Wanneer vindt de Belastingdienst mij een ondernemer? Check de voorwaarden in dit artikel.

Om vast te stellen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kijkt de Belastingdienst onder meer naar de volgende zaken:

 • Maak je winst en zo ja: hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
 • Heb je voldoende kapitaal om een onderneming te starten?
 • Steek je voldoende tijd in jouw onderneming?
 • Hoeveel opdrachtgevers heb je?
 • Promoot je jouw bedrijf?
 • Is er sprake van ondernemersrisico?
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Twijfel je of hieraan voldoet? De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen. 

Ook recht op startersaftrek?

Vanwege het startersrisico heeft de Belastingdienst een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek. Dit is een aanvullend belastingvoordeel op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek van € 5.030 wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123, maar hiervan kun je niet onbeperkt gebruikmaken.

Je hebt alleen recht op de startersaftrek wanneer je recht hebt op zelfstandigenaftrek, je in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en je in deze periode niet vaker dan twee maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Meewerkaftrek

Wanneer je een fiscale partner hebt die regelmatig meewerkt in jouw bedrijf, kun je aanspraak maken op meewerkaftrek. In dat geval hoef je minder belasting over de uiteindelijke winst te betalen.

De hoogte van de aftrek hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarde is wel dat de fiscale partner minstens 525 uur per jaar aan de onderneming besteedt en dit doet tegen een jaarvergoeding van maximaal € 5.000.

5. Directe en indirecte uren

Volgens de Belastingdienst moet je als ondernemer 1.225 uur besteden aan 'het feitelijk drijven van je onderneming(en)'. Deze uren zijn onder te verdelen in directe en indirecte uren. 

Wat zijn directe uren?

De directe uren zijn alle declarabele uren waarmee je omzet behaalt. Dat gaat dus over het uitvoeren van een opdracht, of het maken van een product.

Wat zijn indirecte uren?

Naast de gewerkte (directe) uren. Dit zijn uren die je spendeert aan werkzaamheden waarmee je niet direct omzet voor je onderneming behaalt, maar die wél van belang zijn voor de voortgang van je bedrijf.

Voorbeelden van indirecte uren zijn:

6. Welke uren tellen niet of wel mee voor het urencriterium in 2024?

Je kunt natuurlijk niet zomaar ieder uur opschrijven als werktijd. Het urencriterium is gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren. Ook al ben je de hele dag beschikbaar om je telefoon op te nemen om een opdracht aan te nemen: deze tijd kun je niet beschouwen als indirecte uren. 

Een uitzondering hierop is als je in opdracht van een klant stand-by staat en tijdens het wachten je uren invult met ander werk.

Ook ziekte- en vakantiedagen tellen niet mee. Ook al had je de uren die je met een flinke griep in bed ligt normaal gesproken gewoon willen werken: je mag ze niet meetellen.

Wat niet telt:

 • Ziekte en vakantie
 • Stand-by staan voor een klant, maar ondertussen niet voor je bedrijf werken
 • Je kletst even over je bedrijf, maar gaat er niet echt mee aan de slag

Wat wel telt:

 • Het opzetten van je administratie
 • Een gesprek op de bank over een lening
 • Het maken van een offerte (het maakt niet uit of die succesvol is of niet)
 • In de kroeg je ambitie uittekenen op een bierviltje
 • Reistijd

Wat als je het urencriterium niet haalt?

Als je het urencriterium van 1.225 uur niet haalt, is er geen reden voor paniek. Er gebeurt namelijk niets. Je krijgt geen brief van de Belastingdienst, er komt geen inspecteur langs en er komt ook geen naheffing of boete. 

Om niet in problemen te komen met het urencriterium, is het verstandig om iedere maand je uren te checken die je aan je onderneming besteedt.

Het enige wat je nu niet mag doen, is de starters- en zelfstandigenaftrek toepassen. Je loopt dus wel een paar duizend euro aan belastingvoordeel mis. 

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling staat los van het urencriterium. Deze aftrekpost voor ondernemers mag je dus ook gebruiken als je minder dan 1.225 uur per jaar werkt.

Verlaagd urencriterium

Ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen in aanmerking voor een verlaagd urencriterium. Zij moeten per kalenderjaar minimaal 800 uur aan hun onderneming besteden.

Lees voor een uitgebreide uitleg het artikel: startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Een andere uitzondering is zwangerschapsverlof. Als jij zwanger bent en je de weken voor en na de bevalling niet werkt, tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. Lees er alles over in het artikel: zwanger als zzp'er: dit zijn je rechten en plichten.

Urencriterium 2024

In 2024 geldt het normale urencriterium. Dat betekent dat je het standaard urencriterium van 1.225 uur per jaar moet halen om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen.

Lees meer over het urencriterium.

Aangepast urencriterium tijdens coronacrisis

Het kan zijn dat je in 2023 of in 2024 nog bezig bent met (een aanpassing van) de aangifte inkomstenbelasting over 2020 en 2021. In verband met de coronacrisis heeft het kabinet het urencriterium voor allebei die jaren versoepeld door middel van de volgende maatregelen:

 • De Belastingdienst gaat er automatisch vanuit dat ondernemers (waaronder zzp'ers) van 1 maart tot en met 30 september 2020 minstens 24 uur per week in hun bedrijf hebben gestoken. Die hoef je dus niet aan te tonen.
 • Voor 2021 geldt deze periode van 1 januari tot en met 30 juni. Ook in deze periode geldt dat je 24 uur per week voor je bedrijf mag noteren, ook al heb je dit niet werkelijk gedaan.

7. Hoe registreer je gewerkte uren in 2024?

De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs de aangifte inkomstenbelasting van zzp'ers. Een van de onderdelen hiervan is de check of je hebt voldaan aan het urencriterium. 

Soms is het aantonen van een urenoverzicht niet genoeg. Het kan gebeuren dat de Belastingdienst tijdens een controle vraagt om je e-mails, je agenda en bankafschriften van je zakelijke rekening.

Het is dus belangrijk om alle uren die je in het bedrijf stopt te registreren. Bij een inspectie van de Belastingdienst moet je namelijk zoveel mogelijk gewerkte uren kunnen aantonen. Een goede administratie is daarom onmisbaar.

Dat kun je natuurlijk in een spreadsheet doen, maar het is een stuk efficiënter om hier software voor te gebruiken. Er zijn online verschillende gratis en betaalde varianten beschikbaar, ook voor startende ondernemers en freelancers. 

Software of app

De uren voor het urencriterium kun je bijhouden in je agenda of met software/apps voor urenregistratie, zoals Toggl (gratis) of Paymo (betaald). Veel soorten boekhoudsoftware bieden ook de mogelijkheid om uren bij te houden.

Uren bijhouden

Veel ondernemers doen het allebei: ze zetten afspraken in hun agenda en ze hebben een urenregistratie waarin ze bijhouden hoeveel tijd ze aan elk project besteden. Zij kunnen daarmee ook gemakkelijk overzichten maken voor klanten.

Bewaar bewijzen

Noteer aan het einde van iedere werkdag hoeveel uren je aan welke bedrijfsactiviteiten hebt besteed. Bewaar zoveel mogelijk bewijzen, zoals een overzicht van je ov-chipkaart of een overzicht van gereden kilometers om je reistijd aan te tonen (ook gelijk nuttig voor je rittenadministratie!)

Daarnaast kun je e-mails van opdrachtgevers bewaren, evenals de facturen met daarop een vermelding van de gewerkte uren.

  zakelijke rekening afbeelding

  Zakelijke rekening: 6 voordelen!

  Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

  Bekijk de 6 voordelen

  Veelgestelde vragen over het urencriterium:

  • Wat is het urencriterium in 2024? De grens van het aantal uren dat een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf moet besteden om voor de fiscale aftrekposten in aanmerking te komen, is door de Belastingdienst vastgesteld op 1.225 uur. Dit betekent dat je per kalenderjaar 1.225 uur aan je bedrijf moet besteden.
  • Welke uren tellen mee voor het urencriterium? Alle uren die je aan je bedrijf besteedt, tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn directe uren  (de declarabele uren die je direct aan je klant besteedt en omzet opleveren) en indirecte uren (uren die je voor je onderneming maakt, maar niet in rekening brengt bij klanten, zoals een cursus, administratie of reistijd).
  • Hoe hou je de uren bij voor het urencriterium? De uren voor het urencriterium kun je bijhouden in je agenda of met software/apps voor urenregistratie. Als je een inspectie krijgt van de Belastingdienst, moet je namelijk zoveel mogelijk gewerkte uren kunnen aantonen
  • Hoe controleert de Belastingdienst mijn uren voor het urencriterium?
   De Belastingdienst voert regelmatig steekproeven uit om te controleren of ondernemers hun administratie op orde hebben. Bij zo'n controle kijkt een inspecteur of je uren daadwerkelijk gemaakt zijn, bijvoorbeeld in je urenregistratie, bankafschriften en agenda.

  Meer over zzp

  Meer over zzp
  ZZP rekening

  Breng je financiële administratie op orde voor 2023

  Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

  Sluiten