marieke

Dit verandert er voor u in 2013

Het einde van 2012 staat bijna voor de deur. De start van een nieuw jaar is bij uitstek een periode waarin de overheid nieuwe regels doorvoert. Zo ook in 2013. Ondernemersplatform Sprout zette recent alle aanstaande wijzigingen op een rij; hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor startende ondernemers: dit verandert er voor u in 2013.

1. Elektronisch factureren wordt eenvoudiger

Elektronisch factureren is al een tijdje in opkomst, maar er zijn ook veel ondernemers die bewust ervoor kiezen hun papieren facturen per post versturen. Vaak vanwege de onduidelijkheden bij de overheid en de Belastingdienst over de voorwaarden en regelgeving omtrent elektronisch factureren, maar dat is vanaf 1 januari aanstaande geen probleem. Vanaf dan wordt een e-factuur hetzelfde behandeld als de aloude papieren factuur. U moet zich hierbij aan dezelfde wettelijke regels houden als bij een papieren versie en daarnaast kunnen aantonen dat de e-factuur authentiek is, bijvoorbeeld door middel van een elektronische handtekening.

De overheid gaat per ingang van komend jaar de regel aanzienlijk versoepelen. Zo mag u voortaan bij bedragen onder de honderd euro en bij creditnota's die verwijzen naar eerdere facturen, een vereenvoudigde factuur sturen. Op deze factuur hoeft u dan alleen de factuurdatum, uw naw-gegevens, de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten en het te betalen btw-bedrag te vermelden.

2. Niet langer een automatische VAR

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers) en freelancers die al enkele jaren volgens dezelfde VAR - de verklaring waarmee u opdrachtgevers zekerheid geeft over het wel of niet heffen van loonbelastingen en premies - kregen deze vanaf het vierde jaar automatisch thuis gestuurd. Dit gaat in 2013 veranderen. Een nieuwe VAR moet vanaf dan altijd actief worden aangevraagd.

Het goede nieuws is dat u de VAR-verklaring in de toekomst (volgens planning 2014) online kunt aanvragen en daarbij direct inzage krijgt in hoe de fiscus de arbeidsrelatie met uw opdrachtgever(s) beoordeelt. U weet dan dus in principe sneller waar u aan toe bent. Maar u krijgt deze voorlopige status toegewezen op basis van de door u ingevulde gegevens. Het kan dus nog steeds voorkomen dat de Belastingdienst uw VAR-status achteraf aanpast naar een andere VAR.
-> Meer weten over de VAR? Kijk dan eens bij het artikel Alles over de VAR-verklaring.

3. Strengere wetgeving ziektewet

Heeft u personeel in dienst of bent u van plan dit in de toekomst te gaan doen? Houd er dan rekening mee dat, wanneer een werknemer ziek wordt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, u als werkgever mede verantwoordelijk bent voor eventuele re-integratie. Het UWV gaat werkgevers die zich hiervoor onvoldoende actief inzetten vanaf 2013 harder aanpakken.

Wie bijvoorbeeld geen tot weinig mogelijkheden voor re-integratie aanbiedt aan (tijdelijke) vangnetters die langer dan zes weken ziek zijn, kan door het UWV worden verplicht om maximaal één jaar de ZW-uitkering te betalen. Deze wetswijziging geldt voor alle werknemers die zich na 1 juli 20111 hebben ziek gemeld. Ook naar de re-integratie van tijdelijke werknemers wordt straks strenger gekeken. Het kabinet vindt namelijk er teveel werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst in de Ziektewet komen. Om deze ontwikkeling te ontmoedigen, wordt de Ziektewetpremie voor werkgevers straks afhankelijk van het aantal werknemers dat in de Ziektewet belandt.
-> Op de pagina Personeel vindt u meer informatie over het werven van vaste en tijdelijke werknemers.

4. Meer subsidie voor innoverende bedrijven

Crisis of niet: de regering vindt dat voor ondernemers tijd en energie steken in innovatie het krijgen van financiële ondersteuning mogelijk moet blijven. Zo wordt voor komend jaar de bovengrens van de WBSO, een overheidsregeling waarmee de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk lager kunnen uitvallen, opgeschroefd. Daarnaast zijn de percentages juist verlaagd. Dat wil zeggen dat het bedrag is gestegen van honderdtien naar tweehonderdduizend euro en u daarnaast minder belasting hoeft te betalen over de eerste schijf: 38 procent in plaats van de eerdere 42 procent. Voor starters gaat dat percentage zelfs omlaag van zestig naar vijftig procent.
-> Kijk op de pagina Innovatie voor meer artikelen over dit onderwerp.

5. Loonstrookje wordt vereenvoudigd

Een andere maatregel waarmee werkgevers volgend jaar rekening moeten houden, is de aangekondigde vereenvoudiging van het loonstrookje. Als werkgever bent u altijd verplicht een schriftelijk of digitaal loonstrookje aan uw werknemers te geven, waarop u onder meer het bruto loonbedrag, de overeengekomen arbeidsduur en inhoudingen moet vermelden. Dit moet u ook in 2013 gewoon blijven doen. Wat wel verandert, is dat het loonstrookje korter en eenvoudiger moet gaan worden. Er komt één loonbegrip voor loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing), premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). 

6. Strenger toezicht op betalingstermijnen

Om het langdurig openstaan van betalingen (waardoor met name startende ondernemers nog wel eens financieel in de problemen kunnen komen) tegen te gaan, worden de betalingstermijnen per 1 januari 2013 wettelijk vastgelegd. Ondernemers die bijvoorbeeld producten bestellen bij andere bedrijven (de zogenaamde business-to-businessmarkt) moeten bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de betaling in 2013 binnen dertig dagen na de datum op de factuur is voldaan, tenzij anders overeengekomen met de leverancier.

Als men een ruimere betalingstermijn wilt afspreken, moet er voortaan duidelijk kunnen worden aangetoond dat een betalingstermijn van meer dan zestig dagen voor geen van de partijen nadelige gevolgen heeft. Voor overheden is het overigens vrijwel helemaal onmogelijk om af te wijken van de betaaltermijn van dertig dagen. Daarentegen geldt voor afspraken met de consument nog steeds dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.
-> Ondervindt u ook wel eens problemen bij het tijdig ontvangen van betalingen? Lees hier hoe u wanbetalers aanpakt.

7. Introductie mobiliteitsbonus

Momenteel ontvangt u als werkgever bij het in dienst nemen van een 62-plusser of een arbeidsgehandicapte werknemer een premiekorting. Deze korting vervalt met ingang van 2013, maar dat wil niet zeggen dat de overheid dergelijke keuzes niet langer ondersteunt. In plaats van de premiekorting kunt u vanaf 1 januari aanstaande namelijk gebruikmaken van de zogenaamde mobiliteitsbonus. Deze bonus is bedoeld voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte of uitkeringsgerechtigde vanaf vijftig jaar in dienst neemt. Per werknemer die aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u maximaal drie jaar achtereenvolgens tot zevenduizend euro premiekorting. Alleen wanneer u een arbeidsgehandicapte met loondispensatie in dienst hebt, krijgt u slecht de helft van de korting.
-> Klik hier voor meer informatie over de nieuwe mobiliteitsbonus.

8. Meer financiële ondersteuning voor ondernemers

Een economische recessie is niet de meest makkelijke periode om ondernemer te zijn. Dat beseft ook de overheid, die het komende jaar voor ondernemers niet alleen maar moeilijker en zwaarder wil maken. Een aantal besluiten vallen voor vrijwel iedere ondernemer positief uit. Zo komt de jaarlijkse bijdrage aan de KvK in 2013 voor alle rechtsvormen te vervallen. Daarnaast stijgt de MKB-winstvrijstelling per 1 januari aanstaande van twaalf naar veertien procent. Wie vanaf komend jaar winst maakt, hoeft over de winst die u overhoudt nadat u alle aftrekposten al hebt ingehouden, dan minder inkomstenbelasting te betalen.
-> Meer weten over fiscale voordelen voor starters? Kijk op de pagina Belastingtips of lees het artikel 6 slimme tips voor de belastingaangifte.

Tip: breng uw risico's in kaart

Ieder bedrijf is anders. Voor een zelfstandige professional in de HR-sector gelden meestal andere risico's dan voor een kleine zelfstandige met een aannemersbedrijf in de bouw. Wilt u de risico's die u straks loopt als ondernemer eerst zonder verdere verplichtingen in kaart brengen? Van deze Risicoscan kunt u anoniem gebruik maken. Klik hier voor meer informatie.

Lees ook

5 vragen en antwoorden over de jaarrekening
6 slimme tips voor de belastingaangifte
De belangrijkste belastingwijzigingen voor 2013
5 vragen en antwoorden over de BTW-aangifte
Wat u moet weten over de BTW-verhoging 2012
5 belasting-apps voor tablet en smartphone

Gepubliceerd op:
25-12-2012

Wat vind je van dit artikel?

x0
x2

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Belasting

Iedereen in Nederland betaalt belasting, maar voor ondernemers werkt het net even anders. 

De soort belastingen die jij straks moet betalen aan de fiscus, hangt onder meer af van het type bedrijf dat je start en of je wel of geen personeel inhuurt.

Als starter moet je in ieder geval de volgende zaken uitzoeken en regelen:

  1. Check jouw verplichtingen op belastinggebied
  2. Doe op tijd aangifte voor de inkomstenbelasting en btw.
  3. ​Profiteer waar mogelijk van fiscaal voordeel met aftrekposten.

​Lees meer over de  belastingaangifte voor ondernemers.
 

Handig: btw berekenen met de btw-calculator

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.072 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.