marieke

Een balans opmaken, hoe gaat dat?

Als u een onderneming start, zult u ook moeten weten hoe u een balans opmaakt. In ieder geval in grote lijnen. Op de balans van iedere onderneming staan drie zaken, namelijk bezittingen, schulden en eigen vermogen.

De balans is een momentopname van hoe de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een bedrijf zich tot elkaar verhouden. De balans laat dus zien of de onderneming een positief of een negatief eigen vermogen heeft. Het eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden.

Debet en credit

Aan de linkerkant van de balans staan de activa; de bezittingen van het bedrijf. Rechts staan de passiva; daar is te zien hoe de activa gefinancierd zijn. Daar staat dus zowel het eigen vermogen als de schulden. De linkerkant heet de debetzijde; de rechterkant de creditzijde.

Activa

De activa kunnen worden opgesplitst in vaste activa (o.a. grond, terreinen, gebouwen), vlottende activa (voorraden, debiteuren) en liquide middelen (bank, bedragen in kas). Onder de vaste activa vallen zowel immateriële bezittingen, zoals kosten van onderzoek en software, als materiële vaste activa (bezittingen die langer meegaan dan een jaar) en financiële vaste activa (effecten, uitgeleend vermogen, deelnemingen).

Passiva

De passiva worden opgedeeld in eigen vermogen en vreemd vermogen, waarbij het vreemd vermogen weer wordt opgedeeld in vreemd lang vermogen (met een looptijd langer dan een jaar) en het vreemd kort vermogen (looptijd maximaal een jaar).

Meer weten over administratieve zaken? Kijk onder Bedrijfsadministratie, Financiën of lees de artikelen 5 tips voor het opzetten van een administratie en 7 soorten financieringen voor ondernemers.

Gepubliceerd op:
02-03-2012

Wat vind je van dit artikel?

x3
x3

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Belasting

Iedereen in Nederland betaalt belasting en ook als ondernemer zul je niet onder deze verplichting uitkomen. De soort belastingen die jij straks moet betalen aan de fiscus, hangt onder meer af van het type bedrijf dat je start en of je wel of geen personeel inhuurt. Als starter moet je in ieder geval de volgende zaken uitzoeken:

  1. Check jouw verplichtingen op belastinggebied
  2. Doe op tijd aangifte voor de inkomstenbelasting en btw
  3. Profiteer waar mogelijk van fiscaal voordeel, zoals de kleineondernemersregeling

​Lees meer over de  belastingaangifte voor ondernemers.
Handig: btw berekenen met de btw-calculator

Created with Sketch.

Ondernemingsplan maken?

Ontvang gratis de PDF ‘Ondernemingsplan: de basis in 10 stappen’. Wij hebben het volgende voor je op een rij gezet:

  • Hoe maak je in 10 stappen een businessplan?
  • Uit welke onderdelen bestaat een financieel plan?
  • Welke handige tools kun je hierbij gebruiken?
     

Stuur mij de PDF

Je ontvangt de PDF binnen 5 minuten en kosteloos in je mailbox.