Ondernemer voor de inkomstenbelasting

3 min  leestijd
343
Image

Lang niet iedereen die zichzelf ziet als (startend) ondernemer, wordt officieel ook door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst bepaalt, na uw aanmelding als ondernemer, aan de hand van uw omstandigheden of u aan de gestelde eisen voldoet.

Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de gestelde eisen voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt dan gebruikmaken van een aantal speciale regelingen. Op welke punten let de Belastingdienst zoal bij de beoordeling:

* Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u alleen marginale winst maakt of zelfs structureel verlies lijdt, dan is het volgens de fiscus niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan dus ook geen sprake van een onderneming.

* Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming. U bent dan geen zelfstandige en dat is wel een voorwaarde voor een officiële onderneming

* Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming hebt. Overigens is de hoeveelheid beschikbaar kapitaal natuurlijk wel afhankelijk van de aard van uw onderneming. Sommige bedrijven hebben nu eenmaal weinig startkapitaal nodig.

* Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan uw werkzaamheden besteedt zonder dat dat rendement oplevert, dan zal de fiscus meestal oordelen dat er geen sprake is van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

* Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet zo snel als ondernemer erkend.

* Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten toe?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zichzelf voldoende naar buiten toe presenteren, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.

* Loopt u ondernemersrisico?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.

* Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u ondernemer.

Meer over belasting

Meer over belasting