marieke

Wat u moet weten over de BTW-verhoging 2012

De aangekondige BTW-verhoging van 19 naar 21 procent sinds 1 oktober een feit. Sindsdien moet u 21 procent BTW rekenen voor de meeste producten en diensten. Omdat de wijziging best een ingewikkeld verhaal is en dit bij startende ondernemers veel vragen oproept, zetten wij de belangrijkste zaken in dit artikel voor u uiteen: wat u moet weten over de BTW-verhoging 2012.

Let op: Dit artikel is verouderd. Meer weten over de btw-aangifte? We hebben een handige checklist voor je gemaakt

Naar het up-to-date artikel

1. Op welke producten is deze verhoging van toepassing?

De BTW-verhoging moet sinds 1 oktober 2012 worden toegepast op veruit de meeste luxe producten. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld auto's, maar de verhoging geldt ook voor cd's, boormachines, bouwmaterialen of elektronica. Er zijn een paar uitzonderingen op de regel: voor producten en diensten die direct voor het levensonderhoud nodig zijn, zoals water, levensmiddelen, bepaalde diensten in de zorg etc., mag u gewoon het lage BTW-tarief van zes procent blijven aanhouden.

De BTW-verhoging 2012 geldt voor alle bedrijven. Of u een eenmanszaak of bv heeft, maakt voor de fiscus dus niets uit. De wijzigingen in het BTW-tarief hebben naar verwachting in bepaalde branches effect op de koopkracht van de consument en dat kan dus ook de inkomsten van uw onderneming beïnvloeden. De overheid benadrukt echter op haar website dat de BTW-verhoging in bepaalde gevallen vanaf 2013 gedeeltelijk zal kunnen worden gecompenseerd door onder andere een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting.

2. Waarom moet de BTW eigenlijk omhoog?

De BTW-verhoging van 2012 is een van de maatregelen die door de regering is goedgekeurd in het Begrotingsakkoord 2013, ook wel Lenteakkoord genaamd. Deze en andere maatregelen worden nodig geacht om de overheidsfinanciën sneller op orde te kunnen brengen. De BTW-verhoging is overigens niet de enige maatregel uit dit Lenteakkoord. Zo worden bijvoorbeeld per ingang van 2013 ook de accijnzen op alcohol en tabak verhoogd en moet sinds afgelopen juli de overdrachtsbelasting op woningen blijven staan op twee procent. Andere aangekondigde maatregelen zijn nog niet helemaal definitief. 

3. Wanneer moet ik in de overgangsperiode 19 procent BTW toepassen en wanneer 21 procent?

Dit hangt hoofdzakelijk samen met het tijdstip van levering van het product of de dienst. De factuurdatum is daarbij dus niet bepalend. Het gaat om de datum waarop u het product (of dienst) levert aan de klant. Het is dus de bedoeling dat u het nieuwe tarief van 21 procent toepast voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Worden de bestelde goederen of diensten geleverd vóór 1 oktober 2012? Dan moet u gewoon negentien procent BTW in rekening brengen, ook al factureert u ná 30 september 2012.

Stel: een particuliere klant bestelt eind september in uw meubelzaak een nieuwe salontafel. U bezorgt de tafel op 27 september 2012 thuis bij de klant, maar stuurt hem pas op 4 oktober de factuur. In dat geval heeft de levering plaatsgevonden vóór 1 oktober en moet u dus het BTW-tarief van 19 negentien procent rekenen. Als de klant de salontafel op die bewuste dag in eind september koopt en meteen in één keer alles betaalt, maar u de tafel wegens omstandigheden - de klant gaat begin oktober bijvoorbeeld een week op vakantie - pas half oktober kunt bezorgen, moet u toch het hogere BTW-tarief van 21 procent rekenen.

4. Ik heb een doorlopende klus bij een of meerdere klanten. Hoe zit het dan met het verhoogde BTW-tarief?

Het kan natuurlijk zijn dat u op regelmatige basis een product of dienst levert aan een klant of opdrachtgever. Dergelijke gemaakte afspraken beschouwt de belastingdienst als zogenaamde 'doorlopende prestaties', oftewel: het zijn herhalende leveringen en diensten op basis van een doorlopende overeenkomst. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om afgesloten abonnementen op het gebied van bladen en telecommunicatie, het verlenen van licenties of het leveren van gas, water en elektriciteit.

In het geval dat de betreffende afrekening betrekking heeft op een periode die nu al loopt en pas zal eindigen na 30 september, mag u de af te rekenen periode voor de BTW splitsen in de periode voor 1 oktober (negentien procent) en de periode vanaf 1 oktober (21 procent). Ook als u werkzaam bent als zelfstandige en een zogenaamd vrij beroep beoefent (architect, advocaat, notaris etc.), mag u eventuele ondeelbare of moeilijk splitsbare prestaties op deze manier splitsen. Desalniettemin kan het in dit geval nooit kwaad om uw BTW-berekening te laten controleren door een accountant, zeker als u de bedrijfsadministratie normaal gesproken zelfstandig doet.

5. Klopt het dat er voor de levering van onroerende zaken op dit gebied sprake zal zijn van een tegemoetkoming?

Ja, dat is inderdaad waar, míts uw situatie van toepassing op onderstaande voorbeelden:

-> Termijnen vervallen vóór 1 oktober 2012

Levert u een onroerende zaak ná 30 september 2012 op grond van een overeenkomst die u vóór 1 oktober 2012 hebt gesloten? En zijn op grond van die overeenkomst één of meer termijnen van de vergoeding vervallen vóór 1 oktober 2012? Dan blijft voor deze termijnen het BTW-tarief van negentien procent gelden. Op termijnen die op of ná 1 oktober 2012 vervallen moet u het tarief van 21 procent toepassen.

-> Integratieheffing

Als u (gedeeltelijk) vrijgestelde omzet hebt, moet u BTW betalen als u bijvoorbeeld op eigen grond een bedrijfspand laat bouwen. Er is in deze situatie sprake van een fictieve levering aan uzelf. Hierover moet u een zogenoemde integratieheffing betalen. De BTW van de aannemer en de BTW op de door u ter beschikking gestelde grond en eventuele andere materialen is volledig aftrekbaar.

Vindt de fictieve levering plaats ná 30 september 2012 en heeft u voor de bouw vóór 1 oktober 2012 een overeenkomst afgesloten? En hebt u op grond van die overeenkomst vóór 1 oktober 2012 (een deel van) de aanneemsom in termijnen voldaan? Dan past u op het totaal van deze termijnen én op de kosten van de vóór 1 oktober 2012 ter beschikking gestelde materialen 19%-integratieheffing toe. Op termijnen die ná 30 september 2012 vervallen en op de kosten van materialen die u na deze datum ter beschikking stelt, bent u verplicht 21%-integratieheffing toe te passen.

-> Nieuwbouwwoningen

Levert u ná 30 september 2012 een nieuwbouwwoning op grond van een koop/aannemingsovereenkomst die u vóór 28 april 2012 hebt gesloten? Dan berekent u over de som van de termijnen die vóór 1 oktober 2013 zijn vervallen negentien procent BTW. Op termijnen die ná 30 september 2013 vervallen moet u echter 21 procent BTW toepassen. 

Lees ook

Wat u moet weten over de nieuwe bijtelling
5 vragen en antwoorden over de belastingaangifte
5 vragen en antwoorden over de zelfstandigenaftrek
6 fiscale voordelen voor starters
Meer belastingtips

Gepubliceerd op:
20-09-2012

Wat vind je van dit artikel?

x6
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Soorten belastingen

Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting (btw-aangifte) en van btw-tarieven tot loonheffingen: als het om de fiscus gaat, zijn er verschillende belastingen waarmee je als ondernemer op zakelijk en persoonlijk gebied te maken kunt krijgen.

Op deze pagina's vind je informatie en artikelen over de voornaamste belastingen waarmee veruit de meeste ondernemers rekening moeten houden, te beginnen met:.

  1. Inkomstenbelasting
  2. Omzetbelasting (btw-aangifte)
  3. Vennootschapsbelasting
  4. Dividendbelasting
  5. Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Btw berekenen voor je aangiftes? Zet hem in je favorieten of startscherm:

De btw-calculator

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.072 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.