10-eurobiljet nieuw

Betaald worden in crisistijd

In maart gaan de regels met betrekking tot betalingstermijnen van facturen veranderen. Dit heeft gevolgen voor bedrijven onderling, maar ook voor het betalingsverkeer tussen bedrijven en de overheid. Echter, deze nieuwe regels gelden dus niet voor bedrijven die zakendoen met particulieren.

Het doel van de wettelijke betalingstermijnen is dat facturen in de regel sneller worden betaald. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, zal afhangen van de wijze waarop een ondernemer vorm en inhoud geeft aan zijn debiteurenbeheer.

Wat verandert er?

Bedrijven die een factuur sturen naar de overheid moeten straks erop kunnen rekenen dat de betaling binnen dertig dagen is voldaan. Afwijken van deze aangescherpte regel is nauwelijks mogelijk. Ondernemers onderling hebben op dit gebied iets meer vrijheid, maar ook zij moeten zich straks aan onderstaande regels houden:

 1. Is er contractueel niets vastgelegd over een betalingstermijn? Dan moet de betaling zijn voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum.
 2. Een langere betalingstermijn mag uitsluitend via een overeenkomst worden geregeld. Hiervoor geldt een termijn van maximaal zestig dagen.
 3. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is bij hoge uitzondering toegestaan als kan worden aangetoond dat dit voor geen van de partijen nadelig is.

Juridische check

U doet er verstandig aan uw bestaande contracten en algemene voorwaarden voor medio maart te controleren op de juiste betalingstermijnen. Indien nodig kunt u de termijnen aanpassen naar de nieuwe regels. Controleert u daarbij ook welke termijnen u in acht neemt voor het verzenden van aanmaningsbrieven en sommaties. Wellicht kunt u straks eerder starten met een incassotraject, omdat vanaf maart een debiteur eerder te laat is met betalen.

Crisis en debiteurenbeheer

De praktijk laat zien dat veel ondernemers in crisistijd moeilijk hun debiteuren kunnen innen. Vaak willen debiteuren wel betalen, maar kunnen ze dat niet, omdat ze zelf ook op geld wachten. Het innen van debiteuren vraagt in crisistijd veel creativiteit en soms ook lef. In mijn praktijk kom ik ondernemers tegen die heel creatief zijn in het uitstellen van hun betalingsverplichtingen.

Schuldeisers

Hun 'gouden regel': crediteuren die de continuïteit van het bedrijf het meest bedreigen het hoogst plaatsen op de lijst van schuldeisers die nog moeten worden betaald. De overige crediteuren laat men in dat geval wachten tot er genoeg geld voorhanden is. Dat kan soms maanden duren. Het is dus een fabeltje dat de crediteur met de grootste mond als eerste wordt betaald, tenzij blijkt dat de schuldeiser in kwestie het snelst een faillissementsverzoek bij de rechtbank wil gaan indienen.

Failliet

De ervaring leert dat er geen effectiever incassomiddel kan worden ingezet dan het aanvragen van het faillissement van een debiteur. En dat kan al heel snel. De enige voorwaarde is het hebben van een direct opeisbare vordering (waarvan de wettelijke betalingstermijn is verstreken) en een zogenaamde steunvordering. Dat is een andere schuld van de debiteur (dit kan een lokale deurwaarder meestal snel achterhalen). Vaak is alleen dreigen al voldoende om tegenstribbelende debiteuren alsnog te dwingen tot betaling. Geen ondernemer gaat immers graag failliet. Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats. 

Risico

Iedere debiteur ervaart een faillissementsverzoek namelijk als een schot in de rug. Het bedreigt immers direct het voortbestaan van zijn of haar bedrijf. De praktijk wijst uit dat bedrijven die een dreigend faillissement weten af te wenden vaak daarna direct de zakelijke relatie beëindigen. En dat ongeacht het aantal jaren dat de samenwerking heeft geduurd. Er kleven dus wel degelijk commerciële risico's aan het aanvragen van een faillissement van een debiteur.

6 tips voor debiteurenbeheer in crisistijd

 1. Controleer voor medio maart 2013 uw contracten en algemene voorwaarden op de juiste betalingstermijnen.
 2. Houd er rekening mee dat in crisistijd iedereen langer op zijn geld moet wachten.
 3. Factureer tijdig; des te eerder gaan de wettelijke betalingstermijnen in.
 4. Incasseer alleen met zware incassomaatregelen wanneer u redelijk zeker weet dat u anders naar uw geld kunt fluiten.
 5. Het beste debiteurenbeheer kenmerkt zich door altijd eerst zelf te communiceren met de debiteur en - pas als dat niet het gewenste resultaat oplevert - een incassotraject in gang te zetten.
 6. Faillissementsverzoeken kunnen heel effectief zijn om uw geld alsnog te ontvangen. U moet daarbij wel incalculeren dat u er uiteindelijk een klant door verliest.

-Antonie Kerstholt

Gepubliceerd op:
22-01-2013

De door onze bloggers en experts verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van de Rabobank.

Wat vind je van dit artikel?

x1
x1

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Juridisch

Als startende ondernemer moet je ook een aantal belangrijke juridische zaken regelen. Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten. Op deze pagina's vertellen we welke juridische kwesties gangbaar zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen.

 1. Stel goede algemene voorwaarden op
 2. Onderzoek de mogelijkheden van merkbescherming
 3. Weet hoe jij je kunt wapenen tegen wanbetalers

Nu populair: juridisch en ondernemen gaat hand in hand met het opstellen van contracten.

Lees de tips in de checklist: hoe stel je een juridisch contract op?

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

 • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
 • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
 • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 5.613 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.