marieke

Stoppen met ondernemen: wanneer verstandig?

Ondernemen is ook verstandig kunnen stoppen. De economische vooruitzichten voor 2013 zijn niet rooskleurig. Veel MKB-ondernemingen zitten al in zwaar weer en de verwachting is dat dit aantal nog verder zal stijgen. Maar hoe weet u wanneer u moet stoppen? De praktijk wijst namelijk uit dat een bedrijf starten vaak gemakkelijker is dan om er een te beëindigen.

Uit mijn faillissementspraktijk blijkt dat ondernemers bij dalende inkomsten hun uitgaven moeilijk kunnen aanpassen aan de lagere inkomsten. Veel bedrijfslasten zijn weinig flexibel en bewegen nauwelijks mee met gerealiseerde omzetten. Denk bijvoorbeeld aan huur, personeel, heffingen en leasecontracten. Als een ondernemer eenmaal in deze neerwaartse spiraal zit, is het erg lastig om hier weer uit te komen. Dalende inkomsten en vaste uitgaven veroorzaken een verlies en aanhoudende verliezen kunnen leiden tot een gedwongen einde van het bedrijf.

Valkuilen

Ik heb veel ondernemers ontmoet die vanuit een verkeerde gedachte een positieve draai probeerden te geven aan de negatieve ontwikkelingen. Ik noem twee tekenende voorbeelden. Eén: de opvatting dat geld elk probleem oplost en twee, dat een echte ondernemer doorvecht tot het bittere einde.

Extra leningen

Extra geld in een bedrijf steken heeft alleen zin als de verliezen op die manier kunnen worden gestopt. Wanneer de oorzaak van het verlies echter een structureel tekort aan inkomsten is, is het investeren van extra geld geen structurele oplossing en neemt de schuldenlast van het bedrijf - door de extra leningen - juist toe, waardoor de situatie verder verslechtert.

Doorvechten

Een bedrijf dat verlies lijdt hoeft niet ernstig in de problemen te komen. Zolang dat verlies maar voldoende kan worden opgevangen door in het verleden behaalde winsten. Maar als een ondernemer geen "vet op de ribben (meer) heeft", zal een verliessituatie de continuïteit van het bedrijf direct in gevaar brengen. Schulden kunnen dan niet meer worden afgelost, met als gevolg dat crediteuren het faillissement kunnen aanvragen.

Schuldeisers

De vraag hoe lang een ondernemer moet doorgaan om zijn bedrijf overeind te houden is afhankelijk van de duur van de financiële problemen en de kans op herstel. Wanneer deze kans (op reële gronden) uiterst gering blijkt te zijn, is het verstandig als u ervoor kiest uw bedrijf te beëindigen. Of vrijwillig, waarin u zelf uw onderneming gaat afbouwen en afrekent met uw schuldeisers. Of - als daarvoor onvoldoende geldmiddelen voor beschikbaar zijn - via een wettelijke schuldsanering of een faillissement.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Ondernemers die hun bedrijf exploiteren in de rechtsvorm eenmanszaak of VOF kunnen een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). Dat houdt in dat de onderneming door een bewindvoerder kan worden geliquideerd. Na een periode van drie tot vijf jaar kan de ondernemer dan weer geheel schuldenvrij zijn. Bij een faillissement is vaak het tegenovergestelde het geval.

Faillissement

Wordt u als ondernemer failliet verklaard? Dan blijven alle niet afgeloste schulden met rente open staan. Ook ná beëindiging van het faillissement. Een faillissement is voor een ondernemer dan ook vaak ongunstiger dan een wettelijke schuldsanering. Wettelijk is bepaald dat een beroep op de WNSP voorrang heeft op een verzoek tot faillietverklaring als de ondernemer bij de rechter daar een beroep op doet.

5 praktische tips

  1. Aanhoudende verliezen die u niet kunt stoppen moet u niet met extra leningen proberen op te lossen
  2. Overweeg tijdig te stoppen wanneer u uw bedrijfsverliezen niet langer zelf kunt beïnvloeden
  3. Tijdig en vrijwillig stoppen is altijd beter dan te laat en gedwongen uw bedrijf moeten beëindigen
  4. Probeer altijd eerst of een wettelijke schuldsanering tot de mogelijkheden behoort
  5. Ook na een faillissement kan een ondernemer in privé altijd een verzoek doen voor een wettelijke schuldsanering

-Antonie Kerstholt

Gepubliceerd op:
11-12-2012

De door onze bloggers en experts verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van de Rabobank.

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Als ondernemer met een eigen horecabedrijf kom je er niet onderuit: de nieuwe Alcoholwet. Per 1 juli 2021 is de Drank en Horecawet vervangen door de Alcoholwet. Dit zijn de regels rondom drank verkopen in je horecazaak. 

Alcoholwet drank en horecawet
Alcoholwet drank en horecawet

Juridisch

Als startende ondernemer moet je ook een aantal belangrijke juridische zaken regelen. Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten. Op deze pagina's vertellen we welke juridische kwesties gangbaar zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen.

  1. Stel goede algemene voorwaarden op
  2. Onderzoek de mogelijkheden van merkbescherming
  3. Weet hoe jij je kunt wapenen tegen wanbetalers

Nu populair: juridisch en ondernemen gaat hand in hand met het opstellen van contracten.

Lees de tips in de checklist: hoe stel je een juridisch contract op?

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.