Stoppen met ondernemen: wanneer verstandig?

5 min  leestijd
4.453
Image

Ondernemen is ook verstandig kunnen stoppen. De economische vooruitzichten voor 2013 zijn niet rooskleurig. Veel MKB-ondernemingen zitten al in zwaar weer en de verwachting is dat dit aantal nog verder zal stijgen. Maar hoe weet u wanneer u moet stoppen? De praktijk wijst namelijk uit dat een bedrijf starten vaak gemakkelijker is dan om er een te beëindigen.

Uit mijn faillissementspraktijk blijkt dat ondernemers bij dalende inkomsten hun uitgaven moeilijk kunnen aanpassen aan de lagere inkomsten. Veel bedrijfslasten zijn weinig flexibel en bewegen nauwelijks mee met gerealiseerde omzetten. Denk bijvoorbeeld aan huur, personeel, heffingen en leasecontracten. Als een ondernemer eenmaal in deze neerwaartse spiraal zit, is het erg lastig om hier weer uit te komen. Dalende inkomsten en vaste uitgaven veroorzaken een verlies en aanhoudende verliezen kunnen leiden tot een gedwongen einde van het bedrijf.

Valkuilen

Ik heb veel ondernemers ontmoet die vanuit een verkeerde gedachte een positieve draai probeerden te geven aan de negatieve ontwikkelingen. Ik noem twee tekenende voorbeelden. Eén: de opvatting dat geld elk probleem oplost en twee, dat een echte ondernemer doorvecht tot het bittere einde.

Extra leningen

Extra geld in een bedrijf steken heeft alleen zin als de verliezen op die manier kunnen worden gestopt. Wanneer de oorzaak van het verlies echter een structureel tekort aan inkomsten is, is het investeren van extra geld geen structurele oplossing en neemt de schuldenlast van het bedrijf - door de extra leningen - juist toe, waardoor de situatie verder verslechtert.

Welke feature is voor jou belangrijk bij het kiezen van een zakelijke rekening?

Choices

Doorvechten

Een bedrijf dat verlies lijdt hoeft niet ernstig in de problemen te komen. Zolang dat verlies maar voldoende kan worden opgevangen door in het verleden behaalde winsten. Maar als een ondernemer geen "vet op de ribben (meer) heeft", zal een verliessituatie de continuïteit van het bedrijf direct in gevaar brengen. Schulden kunnen dan niet meer worden afgelost, met als gevolg dat crediteuren het faillissement kunnen aanvragen.

Schuldeisers

De vraag hoe lang een ondernemer moet doorgaan om zijn bedrijf overeind te houden is afhankelijk van de duur van de financiële problemen en de kans op herstel. Wanneer deze kans (op reële gronden) uiterst gering blijkt te zijn, is het verstandig als u ervoor kiest uw bedrijf te beëindigen. Of vrijwillig, waarin u zelf uw onderneming gaat afbouwen en afrekent met uw schuldeisers. Of - als daarvoor onvoldoende geldmiddelen voor beschikbaar zijn - via een wettelijke schuldsanering of een faillissement.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Ondernemers die hun bedrijf exploiteren in de rechtsvorm eenmanszaak of VOF kunnen een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). Dat houdt in dat de onderneming door een bewindvoerder kan worden geliquideerd. Na een periode van drie tot vijf jaar kan de ondernemer dan weer geheel schuldenvrij zijn. Bij een faillissement is vaak het tegenovergestelde het geval.

Faillissement

Wordt u als ondernemer failliet verklaard? Dan blijven alle niet afgeloste schulden met rente open staan. Ook ná beëindiging van het faillissement. Een faillissement is voor een ondernemer dan ook vaak ongunstiger dan een wettelijke schuldsanering. Wettelijk is bepaald dat een beroep op de WNSP voorrang heeft op een verzoek tot faillietverklaring als de ondernemer bij de rechter daar een beroep op doet.

5 praktische tips

  1. Aanhoudende verliezen die u niet kunt stoppen moet u niet met extra leningen proberen op te lossen
  2. Overweeg tijdig te stoppen wanneer u uw bedrijfsverliezen niet langer zelf kunt beïnvloeden
  3. Tijdig en vrijwillig stoppen is altijd beter dan te laat en gedwongen uw bedrijf moeten beëindigen
  4. Probeer altijd eerst of een wettelijke schuldsanering tot de mogelijkheden behoort
  5. Ook na een faillissement kan een ondernemer in privé altijd een verzoek doen voor een wettelijke schuldsanering

-Antonie Kerstholt

Meer over rechtsvorm

Meer over rechtsvorm