Wanneer kies je als starter voor een bv?

Wanneer kies je als starter voor een bv?

Ga ik bij het oprichten van mijn bedrijf voor een eenmanszaak of besloten vennootschap (bv)? Dit keuzemoment blijft voor menig startende ondernemer een struikelblok. Vaak is een eenmanszaak het meest interessant, maar een bv moet je zeker niet uitsluiten. In dit artikel bespreek ik 4 belangrijke thema’s die de doorslag kunnen geven bij het kiezen van de bv als rechtsvorm.

1. De aansprakelijkheid

Bij ondernemen draait het om risico nemen én privérisico's beperken. Meestal hoor je bekende ondernemers alleen het eerste deel van de daken schreeuwen, maar niemand wil persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van zijn of haar onderneming. 

Het is daarom belangrijk om op voorhand te onderzoeken wat voor jou straks reële bedrijfsrisico's zijn en te inventariseren op welke wijze je deze kunt beperken. De rechtsvorm besloten vennootschap kan zo’n beschermingsmogelijkheid zijn.

Een bv is namelijk een rechtspersoon. Dit houdt in dat jouw onderneming met deze rechtsvorm in het handelsverkeer op dezelfde wijze kan optreden als een natuurlijk persoon. Denk daarbij aan het tekenen van contracten en het aannemen van nieuw personeel. Maar ook een rechtspersoon kan failliet gaan. Jij bent als bestuurder echter in loondienst bij je bv en kan daardoor in beginsel niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schulden of aansprakelijkheden van de onderneming, tenzij er sprake is geweest van wanbeleid.

Verder is het zo dat jij als ondernemer (groot)aandeelhouder wordt van de besloten vennootschap. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder blijft vervolgens beperkt tot het mogelijk waardeloos worden van de aandelen (vermogensverlies).

Dankzij deze rechtspersoonlijkheid blijft de bedrijfsaansprakelijkheid meestal beperkt tot het vermogen van de bv. Het privévermogen van de ondernemer blijft dus buiten schot. Op basis van een risicoanalyse die je vooraf opstelt, kun je concluderen of het noodzakelijk is om - naast het afsluiten van verzekeringen en het opstellen van dekkende contracten – jouw bedrijf te registreren als besloten vennootschap.

Veel starters kiezen voor een eenmanszaak, terwijl het belastingtarief van een bv een stuk lager is.

2. Belastingen en de bv

Op zich gek: veruit de meeste starters kiezen voor een eenmanszaak, terwijl het belastingtarief van een bv stukken lager is. Waarom blijft de eenmanszaak fiscaal gezien dan toch de favoriete rechtsvorm van zoveel beginnende ondernemers? 

De verschuldigde vennootschapsbelasting is bij een bv tot 200.000 euro slechts twintig procent (en daarboven 25 procent). Dit is significant lager dan het opstaptarief van 36 procent inkomstenbelasting dat oploopt tot 52 procent bij de eenmanszaak. 

Dat een eenmanszaak meestal gunstiger is voor beginnende ondernemers heeft te maken met de mogelijke aanspraak op fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek of de MKB-winstvrijstelling. Deze startersfaciliteiten kun je beschouwen als een soort korting op de belasting die je betaalt. Door deze faciliteiten wordt het heffingsvoordeel van de bv pas benut bij hogere winsten. Dat wordt ook wel het 'omslagpunt' genoemd.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving ligt dit omslagpunt rond de 130.000 euro, maar deze grens zal naar verwachting in de toekomst nog hoger komen te liggen. Als jij verwacht in een paar jaar zoveel winst te maken, kun je het beste persoonlijk advies inwinnen bij een fiscalist. Hij of zij kan een goede inschatting maken of het in jouw geval verstandig is om te kiezen voor een besloten vennootschap.

3. Lening of investering

Er zijn grofweg twee manieren om aan start- of groeikapitaal te komen: een lening of investering. Een lening moet inclusief de rente worden terugbetaald, maar bij een investering ligt dat doorgaans anders. De investeerder krijgt dan in veel gevallen een deel van je onderneming. 

Het aangaan van een lening of investering kan een belangrijke rol spelen bij de keuze van je rechtsvorm. De bv geeft bij oprichting aandelen uit. Aan deze aandelen zijn eigendomsrechten verbonden. Verwacht je dat investeerders betrokken willen raken bij jouw onderneming? Dan kun je bij een bv eenvoudig aandelen overdragen. 

De aandelenstructuur van een bv geeft jou de vrijheid om je onderneming over te dragen of te structureren.

Daarnaast kun je aan deze aandelen bijvoorbeeld stemrecht onthouden, zodat je zelf de regie behoudt over het bedrijf en de investeerder toch meeprofiteert van de eventuele waardestijging. De aandelen geven jou dus meer vrijheid om je onderneming over te dragen en te structureren.

Bij het aangaan van een lening kan het gebeuren dat dit krediet uiteindelijk niet kan worden terugbetaald. De rechtspersoonlijkheid van de bv beschermt jou dan zoals gezegd in eerste instantie tegen eventuele wanbetalingsrisico's. 

Let op: tegenwoordig is bij een financieringsaanvraag steeds vaker een persoonlijke borgstelling een vereiste. Dat betekent dat je alsnog persoonlijk kunt worden aangesproken op schulden. Het is dan ook aan te raden om op voorhand goed te informeren naar de leningsvoorwaarden, zodat je niet voor niets een bv opricht.

4. Een bv verkopen

Startups kunnen binnen enkele jaren uitgroeien tot grote bedreigingen voor gevestigde bedrijven en daardoor uitgroeien tot een gewillige overnamekandidaat.  Als uiteindelijk een deel van jouw bedrijf overgenomen gaat worden, zal een bv-structuur fiscaal voordeel opleveren.

In dat geval worden de aandelen van de betreffende besloten vennootschap (de zogenoemde werkmaatschappij) niet gehouden in privé, maar zullen deze onder de persoonlijke bv (holding) van de ondernemer vallen. 

Verkoop je de aandelen van deze werkmaatschappij? Dan wordt hier vanwege de deelnemingsvrijstellingen niet 25 procent aan inkomstenbelasting op geheven. De verkoopsom wordt dan betaald aan de holding en kan opnieuw worden geïnvesteerd in andere ondernemingen of beleggingsvormen. Houd er wel rekening mee dat, indien jij dit geld vervolgens privé opneemt, je over dit bedrag alsnog (inkomsten)belasting zult moeten betalen.

 


Michaël Verstraeten - Portret IkgaStartenOver deze auteur

Michaël Verstraeten (25) is jurist en mede-eigenaar van StartFlex. Deze internetstartup maakt het starten van een bedrijf veiliger, eenvoudiger en betaalbaarder. Het doel is om uit te groeien tot hét startersplatform voor zakelijke dienstverlening. Volg Michaël ook op social media:

Bijgewerkt op: 19-08-2015 Gepubliceerd op:
19-08-2015

De door onze bloggers en experts verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van de Rabobank.

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm bij startende ondernemers. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel en ontvang direct je kvk-nummer, een btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer. Zo kun je snel aan de slag.

Eenmanszaak oprichten: waarom en hoe?
Eenmanszaak oprichten: waarom en hoe?

Rechtsvorm

Een rechtsvorm kiezen is een van de eerste dingen die je doet als je een bedrijf wilt starten. Er zijn in Nederland verschillende rechtsvormen die op jou van toepassing kunnen zijn.

Welke rechtsvorm past bij mij?

De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak, maar misschien past een andere ondernemingsvorm wel beter bij jouw bedrijf. Op deze pagina's lichten we de verschillende rechtsvormen uitgebreid toe:

Ben je nog aan het oriënteren? In dit artikel vind je een concreet overzicht van alle negen rechtsvormen.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.