De 5 ingrediënten van een succesvolle startup

Bijgewerkt op 07 april 2023
5 min  leestijd
2.326
Auteur: Marieke Leijnen

Men neme een startende ondernemer met een idee voor een innovatief product of nieuwe dienst. Een veelbelovend plan dat kan uitgroeien tot een succesvolle onderneming, mits bepaalde zaken goed zijn geregeld. In onderstaande checklist leest u welke factoren bijdragen aan de solide basis van een bedrijf: 5 ingrediënten van een succesvolle startup.

1. Vind de juiste financiering

Een bedrijf starten kost tijd, energie, maar ook geld. De precieze hoogte van het te investeren bedrag verschilt per branche en het soort bedrijf. Het oprichten van een webshop is in de meeste gevallen minder omvangrijk dan het starten van een bouwmarkt waarbij u duurzaam hout wilt gaan importeren uit Brazilië, hoewel ook aan online ondernemen kosten verbonden zijn. Ook het wel of niet aannemen van personeel kunnen de kosten doen stijgen.

Startende ondernemers moeten daarom bij het schrijven van hun businessplan al grotendeels hebben berekend hoeveel geld de start van hun bedrijf gaat kosten. Het kan zijn dat u (een deel van uw) eigen vermogen in de onderneming investeert, geld leent van familieleden of vrienden of dat een bank of investeerder de rest van het benodigde startkapitaal aanvult. Het is belangrijk dat u goed zicht heeft op waar u dit geleende geld aan gaat besteden en op welke termijn u de lening kunt hebben terugverdiend. Dit doet u door in het bedrijfsplan een hoofdstuk te wijden aan de financiering, waarin u onder andere een winst- en omzetverwachting voor de eerstvolgende twee jaar berekent.
-> Lees ook: 7 soorten financiering voor ondernemers

2. Laat niet alles afhangen van de startup

Hoe simpel het idee voor uw bedrijf ook kan zijn, het moment dat u break even zal draaien en echt zelf geld gaat verdienen is nog ver weg. Gemiddeld duurt het een half jaar tot een jaar voordat een jong bedrijf voldoende omzet genereert om ervan te kunnen leven (het verschil tussen sectoren/beroepen en terugbetalen van eventuele investeringen daarbij even niet meegerekend). En het kan natuurlijk gebeuren dat een startup, hoe goed het idee ook is, maar niet snel van de grond wil komen.

Daarom is het van groot belang dat een starter altijd voldoende geld achter de hand houdt om eventuele financiële tegenvallers op te vangen en de startfase te overbruggen. De wetenschap dat u kunt terugvallen op spaargeld geeft een veilig idee, maar ook het voorlopig aanhouden van uw part-time baan in loondienst is een goede manier om in eerste instantie niet geheel afhankelijk te zijn van uw jonge onderneming.
-> Lees ook: Starten vanuit loondienst: de voor- en nadelen

3. Onderzoek de markt

U kunt zelf nog zo'n fan zijn van die geïmporteerde vazen uit China; als er in uw beoogde afzetmarkt weinig tot geen vraag blijkt te zijn naar dit product, zit u straks met een garage of opslagplaats vol dozen met porselein. Een goed voorbereide startende ondernemer telt dus voor twee. Een gedegen marktonderzoek voorafgaand aan de start van een bedrijf is essentieel bij het bepalen van de juiste afzetmarkt en doelgroep. Een marktonderzoek kan door uzelf worden uitgevoerd, al zijn er ook verschillende onderzoeksbureaus die dit voor u kunnen doen. Mocht u de markt toch liever zelf willen onderzoeken, kunt u dit bijvoorbeeld doen door het houden van interviews met potentiële klanten of afnemers) of het maken van een online enquête. Online zijn er verschillende websites waarmee u zelfstandig enquêtes kunt maken, zoals SurveyMonkey of Enqueteviainternet.nl.
-> Lees ook: 5 manieren om marktonderzoek te doen

4. Wees voldoende flexibel

Wees niet bang om te falen. Zolang de basis van het businessmodel goed in elkaar zit, kunt u het zich best veroorloven om aan andere zaken te sleutelen. Sterker nog, investeerders zien juist graag starters die flexibel zijn en niet te krampachtig vasthouden aan hun oorspronkelijke ideeën. Achter de bereidheid om dingen te willen aanpassen die niet blijken te werken zoals verwacht, schuilt het talent van een goede ondernemer. Het herkennen en vaststellen van een probleem (bijvoorbeeld wanneer klanten weinig waarde hechten aan een product), de kwestie serieus nemen en hier vervolgens iets aan doen (het product blijven aanpassen tot klanten het wél gaan waarderen) kan bij ieder bedrijf, maar met name startups, echt het verschil maken.
-> Lees ook: 6 manieren om aan startkapitaal te komen

Zzp voorbeeldplan nodig?

Leg een goed voorbeeldplan naast je eigen plan. Hier vind je gratis voorbeelden voor de zzp'ers en diverse branches.

Download voorbeeldplan

5. Creëer en onderhoud een netwerk

Iedere startende ondernemer, ook als u erop gebrand bent om de startup in uw eentje te managen, heeft baat bij het creëren en onderhouden van een netwerk. Zeker in de startfase van uw onderneming, wanneer uw product, dienst of merk bij velen nog niet bekend is, kunt u de steun van collega-ondernemers, klanten en andere gelijkgestemden goed gebruiken. Niet alleen om via uw netwerk nieuwe klanten of opdrachtgevers te vinden, maar ook om uw ervaringen te delen. U kunt veel van uw netwerk leren, en vice versa. Uiteraard zijn social media-websites tegenwoordig hiervoor het voornaamste platform, maar ook het bijwonen van netwerkbijeenkomsten en workshops over uw beroep of branche kan erg nuttig zijn.

Meer over bedrijfsplan

Meer over bedrijfsplan
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten