5 typen crowdfunding

3 min  leestijd
1.814
Image

Hoewel er voor crowdfunding een duidelijke definitie geldt – namelijk: funding (investering) door de crowd (massa) – is het in feite een veel breder begrip. Zo kunt u zowel als geldzoeker als geldaanbieder deze financieringsvorm op meerdere manieren toepassen. Hieronder lichten we de vijf soorten van crowdfunding uitgebreid toe.

Kort gezegd kan crowdfunding op drie manieren worden onderverdeeld:

  1. Eigen/vreemd vermogen
  2. Sponsoring/donaties
  3. Voorverkoop

In dit artikel lichten we de verschillende vormen echter voor de volledigheid afzonderlijk toe. Let op: een investeerder loopt – net als bij offline investeringen - ook bij crowdfunding altijd het risico om het ingelegde geld kwijt te raken.

1. Eigen vermogen

Bij participatie in het eigen vermogen biedt een investeerder één of meerdere aandelen in het eigen vermogen aan. Degene die geld over heeft, participeert in dat geval dus in het bedrijf en heeft dan ook recht op een aandeel in de winst. Indien iemand participeert in het eigen vermogen van een bedrijf wil dat overigens nog niet zeggen dat deze persoon hierover ook zeggenschap heeft. Tip: indien u kapitaal zoekt, kunt u deze situatie (laten) uitsluiten. Voor geldzoekers is het laten participeren in eigen vermogen gunstig, omdat daardoor de solvabiliteit van het bedrijf beter wordt. Een nadeel is dat de winst onder meerdere mensen moet worden verdeeld.

2. Vreemd vermogen

Bij vreemd vermogen gaat het om crowdfunden via een lening. De geldzoeker vraagt in dat geval om een lening voor een bepaald bedrag. Er is bij deze geldsom vaak sprake van een vaste looptijd en een bepaalde vergoeding, zoals rente. De investeerders schrijven - ieder voor zich - voor een deel in op deze lening en maken het geld over naar de geldzoekende partij. Vaak hoeft het geld pas te worden overgemaakt nadat het volledige vereiste bedrag is toegezegd.

3. Sponsoring

Een bijzondere manier van crowdfunding. Bij sponsoring biedt de kapitaalzoeker in plaats van de gebruikelijke aflossing namelijk een bepaalde tegenprestatie aan. Bekende voorbeelden zijn: kortingsbonnen of het vermelden van de naam van de kapitaalverstrekker bij een product of op een ticket.

4. Donatie

Bij donaties vraagt de geldzoeker aan de crowd of zij geld willen investeren in de realisatie van een goed doel. Dit houdt dus in dat de investeerder hier niets voor terugkrijgt. In de meeste gevallen wordt het toegezegde bedrag pas geïncasseerd wanneer het volledige bedrag is toegezegd. Hierdoor worden de geldschieters beschermd. Als op termijn blijkt dat er onvoldoende kapitaal is binnengehaald, hebben zij niet geïnvesteerd (of geld uitgeleend) in een project dat uiteindelijk nooit zal worden gerealiseerd.

5. Voorverkoop

Zoekt u als startende ondernemer geld voor de lancering van een nieuwe product of dienst? Dan kunt u ervoor kiezen om crowdfunding in te zetten en door middel van voorverkoop het benodigde kapitaal voor het productieproces op te halen. Is er eenmaal voldoende geld opgehaald? Dan kunt u van start gaan met het productieproces. Als tegenprestatie ontvangen investeerders straks het product in kwestie vaak eerder of tegen een hogere korting dan wanneer zij het product in de winkel zouden kopen. Tip: deze vorm van crowdfunding doet het vooral goed op het gebied van gadgets en wordt vaak wereldwijd ingezet. Houd als initiatiefnemer wel rekening met de verzendkosten die bij voorverkoop komen kijken.

Meer weten?

Neem een kijkje op de overzichtspagina Crowdfunding onder Financiën en lees hier hoe u een succesvolle crowdfunding-campagne opzet.

Calculator verzekeringen berekenen

Rekentool verzekeren

Welke verzekeringen passen bij jouw bedrijf?

Bereken je premie

Meer over financiën

Meer over financiën