Geld lenen bij familie: wat zijn de haken en ogen?

Geld lenen bij familie: wat zijn de haken en ogen?

Startkapitaal kun je vergaren via een bank, individuele investeerder(s) of crowdfunding. Ook een optie: geld lenen bij bekenden. Als jullie hierover duidelijke afspraken maken, kan zo'n informele 'lening' een uitkomst zijn. Wat zijn de aandachtspunten?

1. Hoe gaat een onderhandse lening in zijn werk?

Geld lenen bij familie en/of vrienden noemen we ook wel een onderhandse lening, omdat het in feite een lening is die niet 'openbaar wordt aangeboden'.

De twee partijen, in dit geval jij en jouw familielid of vriend, maken samen afspraken over de voorwaarden en leggen deze vast in een contract.

Je kunt de gemaakte afspraken vastleggen bij de Belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar wel aangeraden. Dan weten zowel jij als jouw financiers namelijk beter waar ze aan toe zijn en zal hierover achteraf minder snel onduidelijkheid ontstaan.

Laat een deskundige meekijken bij het bepalen van het leenbedrag om te voorkomen dat je te veel (of juist te weinig) geld leent.

Natuurlijk kun je samen met je familie bekijken wat een goed startbedrag is om te lenen. Komen jullie er samen niet uit? Raadpleeg dan ook een accountant of een andere financieel expert. Zo voorkom dat je straks onverhoopt te veel (of juist te weinig) geld leent.

2. Wat zijn de voordelen?

Een bekend voordeel is dat een onderhandse lening vaak relatief goedkoop is. In veel gevallen zul je maar weinig rente hoeven te betalen over het geleende bedrag.

Daarnaast zal een bekende waarschijnlijk eerder bereid zijn om een startende ondernemer kapitaal te verstrekken dan een investeerder of bank die niet persoonlijk bij het project betrokken is. 

Bedenk van tevoren of een onderhandse lening voor jouw situatie de beste oplossing is. Ga hierbij niet over één nacht ijs.

3. Zijn er ook nadelen?

andres

Geld nodig?

Je kunt op verschillende manieren aan geld komen. Bekijk dit handige overzicht van Rabobank om te zien welke financiering het beste bij jou past.

Vormen van financiering

Denk niet te licht over een onderhandse lening. Ook al leen je bij iemand die je goed kent, dan nóg is het belangrijk dat je deze beslissing weloverwogen neemt.

Je zou de eerste niet zijn die het niet zo formeel wil aanpakken, omdat je verwacht er als familie of vrienden wel samen uit te komen.

En vervolgens de harde les moet leren dat geldkwesties wel degelijk kunnen leiden tot verstoorde relaties binnen families of vriendengroepen. 

Als de zaken tijdelijk wat minder gaan en jij jouw lening tijdelijk niet kunt aflossen, kan dat op den duur alsnog leiden tot grote ontevredenheid.

En wat als het allerzwartste scenario werkelijkheid wordt en jouw onderneming failliet gaat, wat dan?

Je kunt het risico op ruzie verkleinen door van tevoren duidelijk (zowel mondeling als in het contract dat je samen opstelt) toe te lichten waarvoor je het geld gaat gebruiken. Wees daarnaast altijd eerlijk over het risico dat je het geld niet meteen kunt terugbetalen. 

4. Hoe stel je een goede leenovereenkomst op?

Het spreekt voor zich dat je in een leenovereenkomst melding maakt van de partijen die de lening aangaan (bijvoorbeeld jij en je oom).

Daarnaast moet je in het contract de hoogte van het bedrag aangeven en ingaan op zowel het rentepercentage als de datum van rentebetaling.

Houd er rekening mee dat de hoogte van de rente marktconform is. Spreken jullie onderling een rente af die aanzienlijk lager is dan wat er in de markt gemiddeld gerekend wordt?

Dan lopen jullie het risico dat de Belastingdienst de lening zal beschouwen als een schenking en kunnen jullie worden verplicht tot het betalen van schenkbelasting (lees verder bij punt 5).

Het duurt vaak wel even voordat een startup kan beginnen met aflossen of het betalen van rente. Zorg ervoor dat je de startdatum voor het aflossen van de lening of betalen van rente (bijvoorbeeld exact een half jaar na het aangaan van de lening) ook opneemt in de overeenkomst.

Tip: laat de leenovereenkomst altijd nalezen door een deskundige op het gebied van contracten, zoals een advocaat, notaris of accountant.

5. Hoe zit het belastingtechnisch?

De Belastingdienst maakt zakelijk gezien onderscheid tussen een lening of een schenking. Bij een (onderhandse) lening om de start van je bedrijf te financieren moet je het bewijs hiervan kunnen tonen aan een inspecteur.

Kortom: je moet hiervoor beschikken over een schriftelijke overeenkomst. Een overzicht van bankafschrijvingen alleen is dus niet voldoende.

Wil een familielid of vriend jou het benodigde geldbedrag niet lenen, maar schenken? Dan krijg je mogelijk te maken met schenkbelasting. Dit is het geval wanneer het bedrag hoger is dan de vastgestelde vrijstelling.

Ook de relatie tot de schenker speelt hierbij een rol. Zo geldt voor schenkingen van ouders aan hun kinderen een hogere vrijstelling dan voor een schenking aan een ander persoon.

Binnen één maand na de ontvangst moet je hierover aangifte doen bij de fiscus. 

Bijgewerkt op: 16-01-2019

Wat vind je van dit artikel?

x18
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Ga je investeren in gereedschap of andere bedrijfsmiddelen? Dat kan je extra belastingvoordeel opleveren via de investeringsaftrek. De overheid wil hiermee (startende) ondernemers aanmoedigen om te investeren in hun bedrijf. De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven. De bedragen zijn voor 2018 een beetje gewijzigd ten opzichte van 2017.

Investeringsaftrek 2019
Investeringsaftrek 2019

Financieren en investeren

De meeste startende ondernemers kunnen de start van hun bedrijf niet (helemaal) zelf financieren. Dat hoeft ook niet, want als jij een goed idee hebt, ontmoet je vast een of meerdere partijen die in jouw startup willen investeren.

Startkapitaal vergaren

Niet voor niets neemt het vergaren van startkapitaal vaak een belangrijk plek in bij de startfase van een onderneming. Maar waar vind je de juiste investeerders en hoe overtuig je hen van jouw plannen? Dat lees je onder andere in de volgende artikelen:

  1. Wat kost het om een bedrijf te starten?
  2. Waar let de bank op bij jouw financieringsaanvraag?
  3. Hoe overtuig ik investeerders van mijn verhaal?
  4. Waarop moet je letten als je gaat lenen bij familie en bekenden?

Lees meer over de meest gangbare financieringsmogelijkheden voor starters.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 3.917 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.