Alles over de investeringsaftrek 2023

Bijgewerkt op 09 januari 2023
6 min  leestijd
16.094
Auteur: Roy Timmerman
Investeringsaftrek

Met de investeringsaftrek mag je een deel van het bedrag van de investering aftrekken van de winst en dit levert je belastingvoordeel op. Wat verandert er in 2023 aan deze aftrekpost en wat zijn de mogelijkheden voor startende ondernemers? 

In dit artikel lees je alles dat je moet weten over de investeringsaftrek in 2023. Kom jij hier als ondernemer voor in aanmerking, en hoe vraag je de regeling aan? We zetten het in begrijpelijke taal voor je uiteen. Lees meer over de investeringsaftrek voor 2024.

Klik op één van onderstaande links om direct naar het betreffende hoofdstuk te gaan:

Wat is investeringsaftrek?


Investeringsaftrek is een regeling waarmee je als ondernemer minder belasting hoeft te betalen. Een deel van het bedrag dat je investeert in je zaak, mag je aftrekken van de winst. 

Met de investeringsaftrek 2023 mag je dus een deel van de investering die je doet, aftrekken van de winst. De zelfstandigen- en startersaftrek, kleineondernemingsregeling en de MKB-winstvrijstelling zijn de bekendste aftrekposten, maar ook als je investeert kun je als ondernemer geld besparen.

Afschrijven bedrijfsmiddelen: het verschil

De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen. De Belastingdienst beschouwt bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde hoger dan € 450 niet als reguliere zakelijke kosten, maar als investeringen. Deze investeringen in bedrijfsmiddelen kan een ondernemer aftrekken van de winst.

In dit artikel leggen we deze regeling uit: het fiscaal afschrijven van bedrijfsmiddelen

Investeringsaftrek 2023

De investeringsaftrek 2023 is voor (startende) ondernemers een extra stimulans van de overheid om te investeren. De regeling bestaat uit drie onderdelen die we achtereenvolgens uiteenzetten:

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie-investeringsaftrek
 3. Milieu-investeringsaftrek en VAMIL

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) heeft betrekking op kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze aftrekpost wordt het meest door startende ondernemers gebruikt. Iedere ondernemer investeert in zijn bedrijf; variërend van een laptop en bedrijfsauto tot kantoormeubelen, machines en gereedschap. Door gebruik te maken van de investeringsaftrek kun je hier belastingvoordeel mee behalen. 

Voorwaarden KIA

Om voor de KIA in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden: 

 • De investering bedraagt meer dan € 450 (excl. btw). Is de investering lager, dan zijn dit ‘reguliere’ zakelijke kosten, die je na aanschaf direct mag aftrekken van de belasting
 • Het totaalbedrag van deze investeringen bedraagt jaarlijks minimaal € 2.401 (excl. btw)
 • Je onderneming moet je in Nederland zijn gevestigd 
 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting

De hoogte van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA wordt berekend aan de hand van een percentage van alle investeringen die je voor je onderneming doet. In onderstaande tabel kun je zien hoe de percentages en maximale bedragen door de Belastingdienst zijn bepaald voor 2023. 

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

< € 2.400

€ 0

Van € 2.401 t/m
€ 63.715

28%

Van € 63.715 t/m
€ 117.991

€ 17.841

Van € 117.991 t/m
€ 323.544

€ 17.841 min 7,56% van het deel boven de € 117.991

> € 323.544 

€ 0

Het maximale bedrag dat je kunt aftrekken van de winst is dus vanaf 2023 € 17.841. 

Let op: Als je samen met anderen een bedrijf hebt, gelden er andere regels omtrent de KIA. Bij een vennootschap onder firma (vof) of maatschap wordt voor het bepalen van de aftrek gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk. Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

De meeste zakelijke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor deze aftrekpost, al zijn de voorwaarden de afgelopen jaren aangescherpt. Zo mag je een woonhuis niet voor deze regeling gebruiken, of bedrijfsmiddelen die voor de verhuur zijn bestemd. Kijk op de site van de Belastingdienst voor een overzicht van alle uitzonderingen.


whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen of het energieneutraal maken van je bedrijfspand.  

Energie is een belangrijk thema voor het kabinet en budget voor de EIA zal volgens de overheid in verband met het Klimaatakkoord - naast de stimulering van energiebesparing - ook benut gaan worden voor CO2-reducerende maatregelen en de ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur.

Voorwaarden EIA

Naast de reguliere afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2023 is deze aftrek 45,5%, dit is hetzelfde percentage als in 2022.  Wel stijgt het maximum investeringsbedrag van € 128 miljoen in 2022 naar ruim € 136 miljoen in 2023.

Ook voor de EIA moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

 • Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn
 • Het bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500 bedragen
 • Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst van RVO.nl staan 

Binnen drie maanden nadat je de investering hebt gedaan, moet je dit melden bij de RVO en de Belastingdienst.

Het is niet mogelijk om de Energie-investeringsaftrek en Milieu-investeringsaftrek (zie hieronder) te combineren. Je moet een keuze maken tussen beide regelingen.

Milieu-investeringsaftrek en VAMIL

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee verschillende regelingen die door ondernemers vaak worden gecombineerd. Beide aftrekposten worden gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan en leveren op een verschillende manier belastingvoordeel op. 

VAMIL

De VAMIL is een methode om een investering af te schrijven wanneer het je uitkomt, zodat de winst uiteindelijk lager uitvalt. Het percentage wat je mag afschrijven kan oplopen tot 75%.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen ondernemers de mogelijkheid om een percentage van het investeringsbedrag af te trekken van de gemaakte winst. Dit percentage kan oplopen tot 36%. Er zijn drie verschillende categorieën: 

Milieu-investering

Milieu-investeringsaftrek

Categorie 1

45%

Categorie 2

36%

Categorie 3

27%

Welk percentage je mag toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Voorwaarden MIA

De voorwaarden voor MIA zijn hetzelfde als de EIA. Zo geldt er een minimuminvestering van € 2.500 per bedrijfsmiddel en mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 25 miljoen.


zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

 • Wat is investeringsaftrek?
  De investeringsaftrek is een extra stimulans van de overheid voor (startende) ondernemers om te investeren. De aftrek bestaat uit drie onderdelen: KleinschaligheidsinvesteringsaftrekEnergie-investeringsaftrekMilieu-investeringsaftrek en VAMIL.
 • Kom ik in aanmerking voor investeringsaftrek?
  Veel startende ondernemers kunnen gebruikmaken van verschillende aftrekposten om belastingvoordeel te krijgen. De zelfstandigen- en startersaftrek, kleineondernemingsregeling en de MKB-winstvrijstelling zijn de bekendste aftrekposten, maar ook als je investeert kun je als ondernemer geld besparen. Met de investeringsaftrek 2023 mag je een deel van de investering die je doet, aftrekken van de winst.
 • Hoe vraag ik investeringsaftrek aan?
  Wanneer je aanspraak wil maken op EIA, MIA of VAMIL, moet je je investering vooraf melden bij de RVO. De investering moet je melden binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan (bijvoorbeeld het tekenen van een koopcontract).
 •  
 •  

 

  Meer over financieren en investeren

  Meer over financieren en investeren
  Ondernemingsplan

  Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

  Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

  Sluiten