Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015: alle punten voor ondernemers op een rij

Op Prinsjesdag is traditiegetrouw de begroting voor volgend jaar bekendgemaakt. Welke aangekondigde wijzigingen en maatregelen uit de miljoenennota 2016 zijn voor jou relevant? Hier lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe: de kabinetsplannen voor (startende) ondernemers.

De miljoenennota 2016 was wisselend van toon. Optimistisch, want het kabinet voert een lastenverlichting van vijf miljard euro door, de export trekt aan, de huizenmarkt klimt uit het dal en er is optimisme over de groei van de economie.

Tegelijkertijd ademde de Troonrede voorzichtigheid. De vluchtelingenproblematiek, de afhankelijkheid van de wereldhandel en de moeizame aanpak van de almaar toenemende werkloosheid. 

De ZZP’er kwam dit jaar weinig aan bod. Natuurlijk, de koopkracht stijgt ook voor de ondernemer, aangezien de lasten op arbeid worden verminderd, maar concrete maatregelen bleven uit. De werkgeversorganisaties waren vooral blij met de maatregelen die niet werden doorgevoerd. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Lastenverlichting

Het kabinet voert voor 2016 een lastenverlichting van 5 miljard euro op arbeid door.  Dat wordt behaald met een verhoging van de arbeidskorting van honderden euro’s per jaar voor alle werkenden.

Het percentage van de tweede en derde belastingschijf wordt met twee procent verlaagd van 42 naar 40 procent. Verder wordt de derde schijf 'verlengd' met 8.000 euro zodat het toptarief van 52 procent nu pas vanaf 65.500 euro ingaat. Werkenden krijgen zo 1,5 tot 3 procent meer koopkracht, wat uiteindelijk ook weer gunstig is voor ondernemers. 

Een van de redenen van deze lastenverlichting was de terugdringing van de hoge werkloosheid. Vorig jaar maakte het kabinet bekend dat door de hervorming van het belastingstelsel er de komende jaren honderdduizend banen bij zouden komen, zodat het voor (kleinere) ondernemers makkelijker zou worden om personeel aan te nemen. De oppositie vindt dat deze ambities niet worden waargemaakt, het kabinet spreekt inmiddels in de miljoenennota over de schepping van 35.000 banen. 

Regeldruk verminderd

De regels voor ondernemers worden vereenvoudigd. Het ministerie van Economische Zaken wil de regeldruk terugdringen om het ondernemen makkelijker te maken. Daar werd dit jaar 1,35 miljard euro voor uitgetrokken en dat zal in 2016 toenemen tot ongeveer 2 miljard euro.

De specifieke cijfers van de maatregelen zijn niet te geven omdat regeldruk bestaat uit alle vormen van regels en kosten die ondernemers ondervinden in het contact met de overheid en het voldoen aan de regels. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen, facturering en veiligheidsmaatregelen. Om de economische groei verder te stimuleren, wil het kabinet specifiek meer ruimte bieden aan vernieuwende ondernemers.

Stimulering Startups en innovatie

Om innovatieve en startende bedrijven die op zoek zijn naar financiering te helpen heeft het ministerie van Economische Zaken de twee belangrijkste fiscale regelingen samengevoegd. Door de samensmelting van de Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt deze aanvraagprocedure voor bedrijven eenvoudiger.

Het kabinet maakt hier volgend jaar 100 miljoen euro en vanaf 2017 115 miljoen euro voor vrij. In 2017 komt er ook 50 miljoen euro extra bij voor de stimulering van startups en het midden- en kleinbedrijf (MKB), het zogenaamde durfkapitaal. Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet.

Autobelastingen

De hervormingen voor de bijtelling 2016 zijn vorig jaar al bekend gemaakt. Auto's die CO2 uitstoten (in praktisch welke vorm dan ook) vallen vanaf 2016 altijd onder een bijtellingstarief van 4, 15, 21 of 25 procent.

Voor de periode 2017 tot 2020 gelden er weer andere percentages, zo blijkt uit onderstaande tabel. De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen nog een extra stimulans door een bijtelling van 4%. De fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s wordt verminderd. 

bijtellingpercentages

Modelovereenkomst vervangt VAR-verklaring

De VAR-verklaring verdwijnt per 1 januari 2016 en wordt vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten voor ZZP’ers. De Tweede Kamer is akkoord met dit wetsvoorstel, de Eerste Kamer zal het voorstel binnenkort waarschijnlijk goedkeuren. De Belastingdienst heeft sinds vorig jaar al een overgangsperiode ingesteld. Dit jaar blijft de VAR uit 2014 nog geldig.

Start je dit jaar nog? Vraag dan wel een VAR aan voor 2015. Het doel van de nieuwe VAR-webmodule is om de opdrachtnemer- én gever verantwoordelijk te maken voor de juistheid van aangeleverde informatie en zo schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Op het moment dat het nieuwe systeem begin 2016 wordt ingevoerd zal de VAR-verklaring vervallen.

Reactie werkgeversorganisaties

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben een gezamenlijke verklaring  naar buiten gebracht als reactie op de begroting die het kabinet vandaag presenteerde. De ondernemersorganisaties vinden het voor de herstellende, binnenlandse markt goed dat het kabinet de BTW-verhoging niet heeft doorgezet.

"Terecht zijn ook de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe investeringen."

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. "Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt."

Naschrift

De gegevens uit de Miljoenennota 2016 zijn plannen van het kabinet. Welke maatregelen straks daadwerkelijk op deze manier worden doorgevoerd (en welke plannen mogelijk nog wijzigen), zal in de komende periode duidelijk worden. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Gepubliceerd op:
15-09-2015

Wat vind je van dit artikel?

x3
x1

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Subsidies

Een bedrijf starten kost naast de nodige tijd en energie ook geld. Zeker in de startfase van een onderneming bestaat de kans dat je nog geen of slechts weinig winst maakt.

Gelukkig heeft de overheid enkele subsidies en startersregelingen in het leven geroepen die het leven van de startende ondernemer makkelijker maken.

Hieronder lees je alles over actuele subsidies voor starters. Kijk bijvoorbeeld eens of jij straks wellicht in aanmerking komt voor:

  1. Microfinanciering via Qredits
  2. Borgstelling MKB-krediet
  3. Starten vanuit een uitkering
  4. Startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid)

 

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 5.799 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.