Een kinderdagverblijf beginnen doe je zo

Bijgewerkt op 28 april 2021
9 min  leestijd
56.143
Image
Kinderdagverblijf starten

Wil jij een kinderdagverblijf beginnen? Dan is het goed om te weten dat het starten van een kinderopvang is gebonden aan bepaalde regels van de overheid. Dit stappenplan helpt je op weg bij het regelen van de belangrijkste dingen.

Kinderdagverblijf beginnen in 7 stappen

Dit stappenplan geeft een globaal beeld van de verplichtingen bij het starten van een kinderdagopvang, maar let op: de regels kunnen per regio verschillen. Win dus ook altijd advies in bij jouw gemeente.

Direct naar een van de stappen? Klik op de link hieronder! 

 1. Plannen maken: ondernemingsplan en inschrijven KvK
 2. Locatie: bestemmingsplan en vergunningen
 3. Officiële registratie LRK
 4. Protocollen opstellen
 5. Administratie
 6. Personeel aannemen
 7. Verzekeringen afsluiten

1. Kinderdagverblijf starten: ondernemingsplan en KvK

Ongeacht de sector waarin je een bedrijf start, voor een sterke start schrijf je eerst een ondernemingsplan. Ook moet je je inschrijven bij de KvK. 

Ondernemingsplan

In je ondernemingsplan beschrijf je hoe je jouw kinderdagverblijf gaat beginnen en hoe je de onderstaande stappen invult. Ook kun je een marketingplan maken. 

Kinderdagverblijf inschrijven Kamer van Koophandel

Je moet jouw onderneming inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Zo is ook de overheid op de hoogte van het feit dat jij actief bent als ondernemer.

Een aparte aanmelding bij de Belastingdienst is daarna niet meer nodig. De KvK geeft jouw gegevens na de inschrijving direct door.

Welke feature is voor jou belangrijk bij het kiezen van een zakelijke rekening?

Choices

2. De locatie van je kinderdagverblijf

De zoektocht naar het juiste bedrijfspand is een leuke uitdaging. Heb je eenmaal een leuke locatie op het oog? Dan zijn er een aantal aandachtspunten.

Bestemmingsplan kinderdagverblijf

Check eerst in het bestemmingsplan van de gemeente of jouw plannen daar niet mee botsen.

Is er in het huidige bestemmingsplan geen ruimte voor een nieuw kinderdagverblijf? Dan kunt je bij jouw gemeente een verzoek indienen om dit plan te wijzigen. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Is de juiste locatie gevonden, maar moet het pand nog worden verbouwd of gerenoveerd? Dan is het meestal zaak om op tijd bij jouw gemeente of via Omgevingsloket Online een omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen.

Afhankelijk van het type pand, de locatie en jouw precieze (bouw)plannen kan het zijn dat je ook moet beschikken over aanvullende vergunningen voor slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten. Vraag dit op bij je gemeente.

Brandveiligheidseisen kennen

Ben je van plan om opvang te bieden aan meer dan tien personen die jonger zijn dan twaalf jaar? Dan heb je een aparte omgevingsvergunning voor brandveiligheid nodig. Aanvragen kan via de gemeente of het Omgevingsloket Online.

Voorbeeldplan nodig?

Handig: zo ziet een goed ondernemingplan voor jouw branche eruit.

Download gratis voorbeeld 

Milieuregels

Als eigenaar van een kinderdagcentrum of buitenschoolse opvang is het op het gebied van milieu in veel gevallen niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Meestal kun je volstaan met het aanmelden van jouw bedrijf bij de gemeente.

Ruimte- en inrichtingseisen respecteren

Je krijgt straks op jouw kinderdagverblijf te maken met groepen kinderen van verschillende leeftijden. Van baby tot peuter: ieder kind zal zijn eigen behoefte hebben. Daarom is het belangrijk dat jouw kindercentrum over de mogelijkheden beschikt om hieraan te kunnen voldoen.

Jij moet zorgen voor voldoende passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.

3. Officiële registratie LRK

Kun je jouw kinderopvang officieel gaan registreren in het Landelijk Register Kinderopvang? Houd er dan rekening mee dat je deze aanvraag minimaal tien weken vóór de opening van het kinderdagbedrijf indient bij de gemeente.

Je hebt hiervoor vijf documenten of registraties nodig: 

 • Je inschrijving bij de KvK
 • Jouw VOG
 • Registratie in het Personenregister Kinderopvang
 • Het pedagogisch beleidsplan
 • Een Beleid Veiligheid en Gezondheid

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De houder en eventuele (stichtings)bestuurders van het kinderdagverblijf moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring krijg je als je geen gedrag hebt vertoont waardoor je niet met kinderen en kwetsbare groepen zou mogen werken. Als ondernemer moet je de VOG aanvragen bij je eigen gemeente. 

Voor een kinderdagverblijf hebben zowel jij als je werknemers een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Personenregistratie Kinderopvang

Jij, je medewerkers en eventueel mensen die regelmatig in je kinderdagverblijf aanwezig zullen zijn (zoals een stagiair of vrijwilliger) moeten ingeschreven zijn in het Personenregister Kinderopvang. Hiervoor heb je een VOG nodig. 

Pedagogisch beleidsplan

Voorafgaand aan de inschrijving bij de LRK moet je voor jouw kinderopvang of gastouderopvanglocatie een speciaal beleidsplan opstellen. In dit beleidsplan komt onder andere aan bod:

 • hoe jij straks de emotionele veiligheid waarborgt
 • hoe de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties zal worden bevorderd
 • hoe de overdracht van waarden en normen plaatsvindt

Veiligheids- en gezondheidsbeleid en RI&E

Om de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang mogelijk te maken, is het essentieel om een beleid op gebied van veiligheid en gezondheid op te stellen. De oudercommissie moet jou hierbij adviseren.  

Let op: als ondernemer met personeel in dienst moet je ook een riscio-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen.

4. Protocollen opstellen voor je kinderdagverblijf

Opstellen hygiënecode

De kans is groot dat er straks bij jou op het kinderdagverblijf ook eet- en drinkwaren worden bereid. Zorg er in dat geval voor dat je over een HACCP-plan beschikt of een goedgekeurde hygiënecode, zoals die van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Lunchen de kinderen bij jou op de opvang? Zorg voor een HACCP-plan of volg een goedgekeurde hygiënecode.

Opstellen protocol kindermishandeling

Als enthousiaste eigenaar van een nieuw kinderdagverblijf moet je er natuurlijk niet aan denken dat jij of jouw medewerkers ooit worden geconfronteerd met kindermishandeling.

Toch moet jij er rekening mee houden dat dit een keer kan voorkomen. Dit doe je door een handelingsprotocol voor kindermishandeling op te stellen, waarin duidelijk staat vermeld hoe jouw kindercentrum handelt bij een mogelijk geval van kindermishandeling. Deze stel je op volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Opstellen oudercommissiereglement 

Je moet in principe voor iedere vestiging van jouw kinderopvang een oudercommissie aanstellen.

Wacht niet te lang met het opstellen van een reglement voor deze commissie(s): hiervoor geldt namelijk een deadline van zes maanden na het indienen van de aanvraag voor het Landelijk Register Kinderopvang.

Lukt het ondanks veel inspanningen niet om een oudercommissie te vormen? Dan is ook een alternatieve ouderraadpleging voldoende. 

Registreren geschillencommissie

Wie met cliënten werkt, moet erop voorbereid zijn dat er klachten kunnen komen. Om dergelijke serieuze bezwaren op correcte wijze te kunnen afhandelen, moet je je aansluiten bij de geschillencommissie kinderopvangorganisatie en zorgaanbieder.

5. Kinderdagverblijf starten: personeel aannemen

Een grote groep kinderen van verschillende leeftijden goed begeleiden kun je meestal niet in je eentje. Ga daarom zo snel mogelijk op zoek naar gekwalificeerde werknemers die jou hierbij kunnen ondersteunen.

Kwaliteitseisen personeel kinderopvang

Goed om te weten: personeel van een kinderdagverblijf moet aan een aantal beroepseisen voldoen en beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook moeten ze geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang (zie stap 3). Je vindt alle kwaliteitseisen voor personeel op een kinderdagverblijf bij de Rijksoverheid.

Aantal medewerkers

Sinds 2019 geldt er een minimum aantal medewerkers gebaseerd op leeftijd van de kinderen en aantal kinderen. Dat wordt het 'beroepskracht-kindratio' genoemd. Wil je weten wat het minimale aantal medewerkers voor jouw kinderopvang is? Maak gebruik van de rekentool van de overheid.  

6. Administratie op orde

Net als elke ondernemer krijg je te maken met administratie. 

Administratie opzetten

De administratie is niet het favoriete klusje van de meeste ondernemers, maar wel noodzakelijk. Je wil immers geld verdienen met je bedrijf. Dan is inzicht in wat er binnenkomt en uitgaat noodzakelijk. Je kunt je boekhouding uitbesteden, maar alsnog is het handig om wat basiskennis te hebben.

Zakelijke rekening openen

Breng je financiën vanaf het begin goed op orde en open een zakelijke rekening. Met een zakelijke rekening houd je vanaf het begin van je onderneming privé en zakelijk gescheiden, op financieel gebied. 

Zakelijk bankieren bij de Rabobank heeft veel voordelen voor ondernemers. Je zakelijke rekening is de eerste 6 maanden gratis voor jou als startende ondernemer. Dat betekent géén kosten voor je zakelijke rekening, betaalpas, internetbankieren en Rabo App. 

Als je een rekening courant krediet, investering of lening nodig hebt om te groeien, is het zelfs noodzakelijk dat je een zakelijke rekening hebt. 

7. Verzekeringen afsluiten

Bij het openen en runnen van een kinderdagverblijf horen nu eenmaal risico's. Het is verstandig om jouw grootste risico's, zoals op het gebied van aansprakelijkheid, rechtsbijstand of gebouwen, af te dekken met een goede verzekering.

Denk dan aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je eigen ziekte, een verzuimverzekering als een personeelslid ziek wordt, een aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade of een inventarisverzekering als er brand uitbreekt of je met diefstal te maken krijgt. 

Met Interpolis ZekerVanJeZaak stel je zelf je verzekeringspakket samen.

Hier vind je aanvullende informatie en tips over de belangrijkste verzekeringen voor jou, je bedrijf en je personeel

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 5 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 5 voordelen

Meer over juridisch

Meer over juridisch