Een eigen praktijk in 10 stappen

Bijgewerkt op 12 december 2023
7 min  leestijd
27.718
Auteur: Marieke Leijnen
Eigen praktijk in 10 stappen

Ben jij werkzaam in de zorg en heb je de keuze gemaakt voor de start van een eigen praktijk of neem je een bestaande praktijk over? Dan is het goed om te weten dat er een aantal regels zijn van de overheid. In deze checklist zetten we de regels voor zorgprofessionals op een rij.

1. Inschrijving Kamer van Koophandel

Iedere professional die besluit om zelfstandig ondernemer te worden, moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig, omdat de KvK deze gegevens na de inschrijving automatisch doorgeeft.

Zorginstellingen bij KvK

De KvK benadrukt op haar website dat vestigingen van zorginstellingen ingeschreven moeten staan in het Handelsregister. Dit geldt zowel voor non-profit-instellingen (verenigingen, stichtingen) als profit-organisaties (bv's, coöperaties, maatschappen e.d.).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geconstateerd dat veel vestigingen van zorginstellingen niet ingeschreven staan.  

2. Modelovereenkomst afsluiten

Heb je een eigen praktijk of neem je een praktijk over en besluit je gaan werken met een waarnemer in de zorg? Dan krijg je voor de belasting vaak te maken met de nieuwe modelovereenkomsten (voorheen de VAR-verklaring).

Met de modelcontracten kan voorafgaand aan het aannemen van een opdracht worden vastgesteld of er sprake is van een dienstverband of niet.


Update! De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) - en daarmee de controle op de samenwerkingsverbanden tussen zzp'ers en opdrachtgevers - is van de baan. Vanaf 2024 moet er een nieuwe wet komen voor zzp'ers, het is aan het nieuwe kabinet wat er in 2024 gaat gebeuren.


3. Inschrijven BIG-register

BIG staat voor 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'. Ben jij apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige en wil je jouw beroep uitvoeren in loondienst of als zelfstandig ondernemer?

Dan behoor je tot die professionals uit de zorgsector die, na het afronden van hun opleiding, verplicht zijn zich in te schrijven in het BIG-register

Per functie gelden er eisen voor het behouden van jouw registratie in het BIG-register. Denk daarbij aan het behalen van voldoende PE-punten. 

  • Kijk hier voor een compleet overzicht van de laatste cijfers en ontwikkelingen in jouw sector.

Zakelijke rekening zorg

Goed van start in de zorg?

Bij Rabobank is je zakelijke rekening, betaalpas en internet-bankieren de eerste 6 maanden gratis.

Bekijk jouw voordeel

4. Tarief vaststellen

Als ondernemer in de zorg ben je niet volledig vrij in het bepalen van jouw tarief en het doen van aantallen specifieke handelingen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) hanteert voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg namelijk een maximumtarief.

Maximale tarieven zorg

De overheid bepaalt het zorgkader waarin maximale tarieven en volumes zijn opgenomen. Ondernemers die werkzaam zijn in de zorg worden vrijgesteld van btw. Uitzondering op deze regel vormt de apotheker, die wel btw kan verrekenen.

5. Wet Toelating Zorginstellingen

Wil je via jouw zorginstelling verzekerde zorg gaan leveren volgens de Zorgverzekeringswet of de WLZ? Dan moet jouw praktijk straks voldoen aan de regels van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza).

De Wtza vervangt de eerdere Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Dat betekent dat er nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders zijn. Zo is er bijvoorbeeld een meldplicht en een vergunningstelsel.

Ook moet je hiervoor officieel toestemming krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aanvraagformulieren voor een nieuwe toelating vind je op de website van de overheid.

6. Algemene voorwaarden opstellen

Het opstellen van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van het opzetten van een praktijk. In dit document beschrijf je onder meer de regels over de aansprakelijkheid, wat de geaccepteerde betaalmethoden zijn en hoe je eventuele klachten in behandeling zult nemen.

Tip: overleg met jouw brancheorganisatie over de standaarden in jouw branche. Als je zelf je eigen voorwaarden opstelt, laat dan een juridisch adviseur er voorafgaand aan de opening van jouw praktijk een blik op werpen.

7. Verzekeringen afsluiten

Als ondernemer in de zorg is het verstandig om je goed te verzekeren tegen de belangrijkste risico's. Daarbij gaat het niet alleen om jouw praktijk en de relatie tot jouw cliënten, maar ook om persoonlijke verzekeringen.

Naast de (voor iedereen, niet alleen ondernemers) verplichte ziektekostenverzekering moet je bijvoorbeeld ook denken aan een arbeidsongeschiktheid- en ongevallenverzekering.

Tip: de bedrijfsverzekeringen van Rabobank zijn voor starters een goede manier om dit te doen, omdat je hiermee de voornaamste risico's in één keer afdekt. 

8. Pensioen opbouwen

Alhoewel sommige (para)medici verplicht zijn deel te nemen in een beroepspensioenfonds, zoals de huisartsen, bouwen de meeste zelfstandige zorgondernemers niet automatisch pensioen op.

Net als ondernemers en freelancers in andere sectoren ben jij hiervoor zelf verantwoordelijk. Regel je niets op dit gebied? Houd er dan rekening mee dat je na jouw pensionering alleen recht hebt op AOW. 

Zelf pensioen opbouwen

Het is dus verstandiger om nu al zelf pensioen op te bouwen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld te sparen voor lijfrente, een oudedagsreserve te vormen of maandelijks zelf een vast bedrag over te maken naar een spaarrekening.

9. Bedrijf aan huis openen

Er zijn tegenwoordig nog weinig praktijken die vanuit het eigen woonhuis in de eerstelijn werken.

Dit wordt voornamelijk door zzp'ers of waarnemers in de zorg gedaan. Lees daarvoor ook het artikel: Word zelfstandige zorgprofessional in 9 stappen.

Aangezien je als waarnemer geen patiëntcontacten aan huis hebt, zijn de gevolgen voor het werken aan huis beperkt.

Afspraken met gemeente

Wil je vanuit huis gaan werken en ook een bedrijf aan huis openen, bijvoorbeeld als fysiotherapeut voor kinderen? Dan ben je in de meeste gevallen verplicht om dit te laten weten aan jouw gemeente.

Daarnaast krijg je ook op dit vlak te maken met fiscale regelingen en moet je wellicht andere afspraken maken over jouw hypotheek of huurovereenkomst.

10. Patiëntendossiers bijhouden

Zorgverleners moeten van iedere cliënt een medisch dossier bijhouden. Hierin leg je gegevens vast over onder meer de gezondheid van patiënten en het behandeltraject.

Let op: iedere patiënt heeft het recht zijn medisch dossier in te zien. Hij heeft alleen geen toegang tot jouw persoonlijke werkaantekeningen en gegevens die de privacy van een derde persoon kunnen schaden.

Niet vergeten: je bent verplicht om patiëntendossiers ten minste vijftien jaar te bewaren.

Wet verplichte ggz (Wvggz) vanaf 2020

Op 1 januari 2020 is er een nieuwe wet in werking gegaan voor zorgprofessionals. Met deze wet worden de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz geregeld.

De belangrijkste verandering is dat verplichte zorg ook buiten een ggz-instelling mag worden verleend. Denk bijvoorbeeld aan toezicht en het toedienen van medicatie.


Rabo SmartPin voor zorgprofessionals

Met de Rabo SmartPin app en een mobiele kaartlezer verander je jouw telefoon of tablet in een betaalautomaat. Zo kunnen jouw klanten veilig pinnen en is de betaling snel afgehandeld. Handig wanneer cliënten direct na een afspraak willen afrekenen.

 

Image
osteopaat

Osteopaat Jenny Levitt-Sanders heeft sinds 2009 een eigen praktijk en is sinds ze dit betaalmiddel gebruikt heel wat minder tijd kwijt aan administratieve taken: 

"Bezig zijn met mijn werk, met de mensen die in mijn praktijk komen. Dat is wat Rabo SmartPin me geeft. Betalingen en factoren zijn storende factoren, die verdwijnen omdat de betalingen via de pin makkelijk en soepel verlopen."

Als het aan Jenny ligt, betalen al haar klanten voortaan met de pinpas. "Het is voor mijn administratie ideaal. Ik hoef geen betalingen te checken, want ik zie direct of de transactie geslaagd is. Bovendien werkt Rabo SmartPin snel, dus de betaling is zo afgehandeld."

Lees hier het hele interview met Jenny.

ZZP rekening

De Rabo ZZP rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten. 
Bekijk de voordelen

Meer over bedrijf starten

Meer over bedrijf starten
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2024

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten