Brancheorganisaties en vakbladen

3 min  leestijd
1.560
Image

Voor informatie en voordelen kunnen transportondernemers terecht bij een aantal vakorganisaties, samenwerkingsverbanden en uiteenlopende vakbladen. Hieronder vindt u een lijst van de belangrijkste organisaties en bladen voor ondernemers die werkzaam zijn in de transportsector.

BRANCHEORGANISATIES

Transport en Logistiek Nederland -> Website TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste en toonaangevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar ruim 6000 leden (variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners) de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) -> Website KNV

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer, waarbij ondernemingen werkzaam in het besloten busvervoer, taxivervoer, openbaar vervoer en goederenvervoer zijn aangesloten.

Heb jij jouw verzekeringen voor 2023 goed geregeld?

Choices

NIWO -> Website NIWO

De NIWO wordt bestuurd door een Raad van Beheer (RvB). De RvB bestaat uit acht vertegenwoordigers van verschillende wegvervoerorganisaties en twee onafhankelijke leden. In totaal telt de RvB ten hoogste tien leden. De minister van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastructuur en Milieu) heeft de organisaties en de onafhankelijke leden aangewezen. De organisaties wijzen zelf hun vertegenwoordigers aan. Uit de twee onafhankelijke leden kiest de RvB een voorzitter. Een toehoorder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aanwezig bij vergaderingen van de Raad van Beheer. De RvB komt ongeveer om de twee maanden bijeen.

Fenex -> Website Fenex

Al meer dan honderd jaar behartigt FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), als brancheorganisatie van expediteurs/logistieke dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de georganiseerde expediteur/logistieke dienstverlener in Nederland.

EVO -> Website EVO

EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. Met elkaar zijn de leden van EVO verantwoordelijk voor 1,3 miljoen banen en meer dan 70 procent van alle goederen verplaatsingen in Nederland inclusief import en export, over weg, water, rails en door de lucht.

BEKENDE VAKBLADEN

Meer over ondernemingsplan maken

Meer over ondernemingsplan maken
Samen voor jezelf beginnen

Ga jij starten als zzp’er?

De Rabo ZZP Rekening is er voor zzp’ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties.

En worden je dromen groter? Dan breid je de Rabo ZZP Rekening makkelijk uit met extra producten.

Sluiten