De marketingmix

Bijgewerkt op 21 november 2019
3 min  leestijd
69.036
Marieke Leijnen
Auteur: Marieke Leijnen
Image
Marketing mix

De marketingmix is een handig hulpmiddel voor het opstellen van je marketingplan. Met de goede toepassing van de 4 (of meer) P's, breng je jouw doelstellingen, markt, doelgroep en concurrentie in kaart. 

De marketingmix is een belangrijk onderdeel van je marketingplan. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P's vast te stellen, kun je de effectiviteit en resultaten van je bedrijf aanzienlijk verbeteren. 

De 4 originele marketingmix-P's

Oorspronkelijk waren de vier belangrijkste 4 P's van de marketingmix: Product, Prijs, Plaats en Promotie.

Product

Met product wordt hier - behalve het fysieke product - ook de eventuele dienst bedoeld die jij straks gaat aanbieden. Soms wordt Product ook weer nader gesplitst in:

  • het fysieke product: hiermee worden de functionele en esthetische kenmerken (afmetingen, functie) bedoeld
  • het uitgebreide product: het fysieke product, met toegevoegde eigenschappen zoals, verpakking, merknaam, service en garantie.
  • het totale product: het hele product, maar dan inclusief de toegevoegde emotionele, instrumentele en expressieve eigenschappen/waarden door de consument.

Prijs

Het vaststellen van de juiste kostprijs is zeer belangrijk voor het al dan niet slagen van een onderneming. De P van prijs is in de meeste productcategorieën dan ook een snel te veranderen factor en blijft daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument.

Plaats

Met plaats wordt hier zowel de locatie bedoeld waar de klant het product koopt als het (type) distributiekanaal dat je hiervoor kunt gebruiken. Te denken valt aan directe distributie van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan outletstores en webshops).

Bij indirecte distributie is er tussen de fabrikant en consument sprake van een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels. Ook de keuze voor de juiste vestigingsplaats kan bepalend zijn voor het succes van jouw bedrijf.

Promotie

Met promotie wordt over het algemeen de communicatie bedoeld van een bedrijf, gericht op het stimuleren van de verkoop. 

In de loop der tijd hebben de 4 P's allerlei uitbreidingen gekregen. Bedrijven spreken tegenwoordig vaak over 'de 7 P's van de marketingmix', maar er zijn ook marketeers die er 11 P's van weten te maken. De (eventuele) extra P's in de marketingmix zijn:

Cijfers en Trends Rabobank

Trends en cijfers bij de hand

Altijd en overal beschikken over recente en uitgebreide branchekennis? De Rabobank deel inzicht in je branche.

Nieuws en inzicht

1. Personeel

Het personeel kan een grote rol spelen in het succes van een onderneming. Niet alleen zijn werknemers essentieel als visitekaartje voor jouw bedrijf, maar jouw toekomstige personeelsleden vormen straks een doorslaggevende factor voor de uiteindelijke klanttevredenheid.

2. Periferie

Met periferie wordt gedoeld op omgevingsfactoren, zoals de buurt waar het bedrijf gevestigd is of de locatie waar de diensten worden verricht.

3. Packaging

Voor bepaalde producten kan de verpakking een essentieel instrument zijn om de eigen propositie tot uiting te brengen. Schapimpact, logistieke optimalisatie en zelfs kwaliteitsperceptie zijn allemaal afhankelijk van de keuze van de verpakking.

4. Partners

Het hebben van goede en betrouwbare partners is natuurlijk een groot voordeel en wordt door sommige marketeers als een aparte P in de marketingmix aangeduid.

5. Presentatie

Ook de manier waarop jouw onderneming zich straks presenteert, kan bijdragen aan het succes. Een sterk imago kan de keuze voor een bepaald product of merk zelfs gunstig (of juist negatief) beïnvloeden.

6. Proces

Deze P zal door over het algemeen door weinig bedrijven worden ingezet. Hij geeft in feite aan dat diensten (anders dan fysieke producten) door de klant worden beleefd als een proces vanaf het moment dat ze het dienst bij jou hebben afgenomen.

7. Physical evidence

Voor diensten geldt vaak dat de kwaliteit hiervan vooraf niet precies vaststaat. Physical evidence, ofwel het fysieke bewijs van de kwaliteit van de dienst, kan helpen bij het opbouwen van een goede reputatie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van referenties, aanbevelingen en testimonials op jouw zakelijke website en LinkedIn-profiel.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Meer over ondernemingsplan maken

Meer over ondernemingsplan maken
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten