marieke

Hoe kijkt de bank?

Bij het aanvragen van een financiering bij de bank, is het goed om enig inzicht te hebben in de zienswijze en de belangen van de bank.

Vier poten
In de bankenwereld wordt wel gesteld dat 'de bancaire tafel vier poten heeft'. De vier poten van het bankieren zijn de ondernemer en onderneming, de rentabiliteit, het vermogen en de aanwezigheid van zekerheden. En wel in die volgorde. De poten 'vermogen' en 'zekerheden' mogen daarbij van mindere kwaliteit zijn, mits er meer gewicht rust op de andere twee.

Ondernemerskwaliteiten
De kwaliteiten van de ondernemer (in spé) zijn voor de bank van groot belang. Een bank probeert dan ook vóórdat een beslissing wordt genomen over eventuele kredietverstrekking, zoveel mogelijk inzicht te krijgen in zaken als opleiding, ervaring, integriteit en moraliteit van de ondernemer. Het liefst wil de bank ook concrete bewijzen hiervan. De kredietaanvraag bevat dan ook altijd een kort profiel van het verantwoordelijk management als bewijs van kwaliteit op dit punt. Schiet de ondernemer ergens tekort, dan is dat in principe niet direct een probleem, mits wordt aangegeven hoe de lacune wordt opgevuld.

Omgevingsfactoren
Een onderneming dankt haar bestaansrecht aan de capaciteit om vaardig in te spelen op wijzigende omgevingsfactoren. Eigenlijk dus het principe van 'Survival of the fittest'. Dit bestaansrecht moet aannemelijk worden gemaakt in de kredietaanvraag, omdat het als het ware het fundament is onder het 'duurzame geldgenererende vermogen'.
In de kredietaanvraag wil uw bank dus iets lezen over uw visie op de ontwikkeling van uw branche, hoe u uw concurrentieverhoudingen en de relatie met leveranciers en afnemers ziet, of u gekwalificeerd personeel duurzaam weet te binden en te boeien, of keurmerken, vergunningen en dergelijke op orde zijn etc.

U helpt uw bancaire contactpersoon enorm als u daartoe gebruik maakt van alom gerespecteerde technieken als de concurrentieanalyse van Porter, de matrix van Boston Consulting en de P's van Kotler. Het is daarbij van belang dat algemeen beschikbare marktinformatie ook daadwerkelijk wordt toegepast op uw eigen situatie. Maar al te vaak bevat een plan veel gegevens maar is die informatie nergens echt concreet een onderbouwing van het bestaansrecht.

Rentabiliteit
Rentabiliteit kent in feite een tweetal perspectieven: winstcapaciteit en geldgenererend vermogen. Van winst weten we dat het veelal een subjectieve mening is over het resultaat op enig moment. Voor banken is het van belang om te weten hoe vaak u de rentelast zult kunnen voldoen uit het bedrijfsresultaat voor rente en belasting. De kern van de financieringsbeslissing zit echter in het vermogen om met succes rente en aflossing te kunnen betalen. Met een mooie term heet dit de debt service capacity (hoe vaak kunnen financieringslasten worden voldaan uit de operationele kasstroom).

Het traditionele winstbegrip schiet hier tekort omdat het mogelijk onvolledig is. Het resultaat wordt immers ook beïnvloed door voorzieningen en (eenmalige) bijzondere baten en lasten. Omzet lijkt een kasontvangst maar is dat niet zolang debiteuren niet betalen. In uw plan projecteert u doorgaans een aantal jaren de verwachte rentabiliteit uit hoofde van winst.

Voor banken is van belang dat u ook een beeld verschaft over hoe u de komende jaren de kasstroom ziet. Hoedt u bij het prognotiseren voor 'spreadsheetrekenen' waarin de sky de limit is en zorg naast het scenario waar u voor gaat ook voor een worst case en laat zien wat u doet als het tegenzit met de zaken.

Vermogen
Een ander belangrijk aspect voor een bank is het financiële vermogen van de ondernemer. Banken weten echter wel dat je van vermogen geen rente en aflossing kunt betalen. Het vermogen zit meestal in niet direct liquide vaste activa zoals panden, machines en inventaris. Het vermogen kan echter ook vast zitten in financiële activa zoals deelnemingen en immateriële activa zoals goodwill.

Als het fout gaat, dan is het maar de vraag of de waarde op de balans ook de reële waarde is. Banken normaliseren om die reden het eigen vermogen en corrigeren het voor activa waarvan de te winnen liquiditeit twijfelachtig is als het er op aan komt. Evenzo hecht de bank aan het borgen van een minimum solvabiliteit. Houd er rekening mee dat hoe langer geld vast zit in een investering, hoe hoger het risico is dat de aandeelhouder wordt verondersteld te dragen. Dus hoe hoger de solvabiliteit.

Banken begrijpen dat na een investering de balans verlengt en dat zeker als de investering met vreemd vermogen wordt betaald, de solvabiliteit verwatert. Naar mate het actief wordt afgeschreven, wordt er doorgaans ook afgelost, waardoor de balans weer korter wordt en de solvabiliteit beter. Dat kan worden versterkt door de met de investering behaalde rendementen niet geheel uit te keren maar deels aan het vermogen toe te voegen. Het is raadzaam in uw plannen een balansprojectie op te nemen die een beeld geeft van de vermogensontwikkeling.

Zekerheidsnormen
De bekende Bazel-akkoorden verplichten de banken om statistiek te verzamelen aangaande de daadwerkelijke opbrengsten bij verkoop.
Als startend ondernemer zult u niet altijd de gewenste zekerheden kunnen bieden. Het ontbreken van zekerheid kan twee oorzaken hebben. Op de eerste plaats gewoon een dekkingstekort waarop de bank risico's loopt als het mis gaat. Als dat dekkingstekort in objectieve zin bestaat en de rentabiliteitsvooruitzichten zijn acceptabel, dan is onder voorwaarden de overheid bereid voor een deel van dat tekort garant te staan op grond van de Borgstellingregeling MKB (BMKB) . Die faciliteiten zijn met het oog op de kredietcrisis zelfs verruimd.

Geven en nemen
Bankieren, en dus ook financieren, is vandaag de dag een co-productie tussen bank en klant en dus komt het neer op geven en nemen. Banken hechten dan ook waarde aan objectieve berichtgeving en dichten de accountant en andere financiële adviseurs daarin een zekere waarde toe.


 

Gepubliceerd op:
25-11-2010

Wat vind je van dit artikel?

x5
x1

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Veel (startende) ondernemers vragen zich af: is een ondernemingsplan echt nodig? Een bedrijfsplan is niet verplicht, maar blijkt in veel gevallen wel onmisbaar. IkGaStarten brengt in kaart wanneer je wat op papier moet zetten. Met handige tips, short-cuts en een voorbeeldplan.

Bedrijf starten zonder ondernemingsplan: is dat handig?
Bedrijf starten zonder ondernemingsplan: is dat handig?

Als ondernemer hoop je dat klanten of opdrachtgevers straks bij jou een product of dienst afnemen (en niet bij de concurrent). Met behulp van de marketingmix leer je hoe jij de doelgroep het best kunt benaderen.

Voeg een marketingmix toe aan je ondernemingsplan
Voeg een marketingmix toe aan je ondernemingsplan

Ondernemingsplan maken

Een goed ondernemersplan schrijven is de eerste stap naar een succesvolle start van jouw bedrijf. In een bedrijfsplan maak je jouw plannen concreet en breng je kansen en eventuele obstakels in kaart.

In de artikelen op deze pagina lees je alles over het maken van een businessplan. Hierbij komen ook de volgende tips van pas:

Meest gelezen op IkGaStarten:

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.817 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.