Inleiding transportsector

2 min  leestijd
2.722
Marieke Leijnen
Auteur: Marieke Leijnen
Image

De transportsector is erg breed. Tot deze branche worden zowel vervoer als communicatie gerekend. Hiertoe behoort het vervoer van goederen en personen over land, water en door de lucht. Maar hieronder valt ook het transport door pijpleidingen en het dataverkeer via kabel en satelliet. Binnen het vervoer van goederen en personen worden drie sectoren onderscheiden: binnenvaart, beroepsgoederenvervoer over de weg en personenvervoer.

Ondernemers in de transportsector hebben het door de economische crisis lange tijd niet makkelijk gehad, maar de laatste tijd is er weer ruimte voor een optimistische kijk op de toekomst. Met name de aantrekkende wereldhandel en de goed presterende Duitse economie heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar vervoer langzamerhand weer gestaag toeneemt.

Transportondernemer

Er lijken dus weer gunstigere tijden aan te breken voor nieuwe transportondernemers die een bedrijf willen beginnen in deze sector. Het herstel per branche binnen de transportsector loopt erg uiteen. Zo zal het goederentransport binnen Europa het komende decennium verder doorgroeien, maar is er nog steeds een tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de sector.

Binnenvaart

Mede door een goed presterende Rotterdamse haven is de vraag in de binnenvaart weer toegenomen. In 2011 heeft de binnenvaart tijdelijk kunnen profiteren van hogere vrachtprijzen door de lange periode van lage waterstanden. Er is echter nog altijd sprake van overcapaciteit. Verwacht wordt dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat het evenwicht tussen vraag en aanbod weer is hersteld.

Personenvervoer

De taxibranche ondervindt nog steeds hinder van de deregulering. Aanhoudend hevige concurrentie en alsmaar stijgende kosten laten hun sporen na op de winstgevendheid (en vermogenspositie) van taxiondernemingen. Op middellange termijn zijn de perspectieven voor de taxibranche echter niet somber. De vraag naar mobiliteit neemt immers toe. Het openbaar vervoer trekt zich bovendien steeds verder terug op zogenaamde dikke vervoersstromen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het flexibeler taxiproduct.

Starten

Als startende ondernemer in de transportsector dient u met deze omstandigheden rekening te houden. Het kan uitdagender zijn om met uw nieuwe bedrijf voet aan de grond te krijgen dan in de jaren voorafgaand aan de crisis. Maar de transportwereld blijft door het afwisselende karakter - geen dag is hetzelfde - en de vele mogelijkheden aantrekkelijk om in te ondernemen. Een goed voorbereide ondernemer telt in dit geval zeker voor twee.

Tip!
Uw bank kan uw vragen beantwoorden over zelfstandig ondernemen in de transportsector en eventueel veel zorgen uit handen nemen. Kijk hier voor meer informatie over een toekomst als ondernemer.

Calculator verzekeringen berekenen

Transportverzekering

Verzeker je voor diefstal of beschadiging van spullen tijdens transport.

Bereken je premie

Meer over ondernemingsplan maken

Meer over ondernemingsplan maken
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten