• print

Innovatiefonds MKB+ sinds 1 januari van start

Innovatiefonds MKB+ sinds 1 januari van start

Vernieuwende ondernemers kunnen sinds 1 januari gebruik maken van het innovatiefonds MKB+. Omdat de banken vernieuwende projecten vaak als risicovol zien, wordt het voor ondernemers door dit fonds makkelijker om aan het benodigde durfkapitaal te komen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.

De overheid wil op deze manier MKB-bedrijven stimuleren om op grotere schaal te innoveren. Minister Verhagen van Economische Zaken stelde hiervoor tot en met 2015 vijfhonderd miljoen euro voor dit fonds beschikbaar. Sinds 1 januari staat het fonds open voor investeerders in de creatieve industrie, zoals architectuur, mode, design en nieuwe media. Het innovatiefonds MKB+ kan als een van de investeerders tot maximaal 50 procent meefinancieren. De nadruk ligt hierbij op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct.

Laagdrempelig

Een ander uitgangspunt is dat de regeling zo laagdrempelig mogelijk moet blijven. Dit wil de overheid bereiken door intensiever samen te werken met ondernemers en financiers. Wordt het product een succes, dan betaalt de onderneming na verloop van tijd de lening weer terug aan de staat. Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet omgezet in een subsidie.

Lees het gehele artikel in de Telegraaf.

Dinsdag 24 januari 2012

how to

alle how to's

gerelateerde video's

alle video’s