Bedrijfsaansprakelijkheid: dit zijn de regels

Bedrijfsaansprakelijkheid: dit zijn de regels

Wanneer je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, verzeker jij jezelf (en mensen die onder jouw verantwoordelijkheid werken​) tegen het toebrengen van schade aan personen of spullen. Dat kan gaan om het onkundig verrichten van diensten of het leveren van gebrekkige producten. Er kan immers ontzettend veel gebeuren terwijl je aan het werk bent.

Wanneer je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, verzeker jij jezelf (en mensen die onder jouw verantwoordelijkheid werken, onder wie werknemers) voor het toebrengen van schade aan personen of spullen van anderen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om het onkundig verrichten van diensten of het leveren van gebrekkige producten. Maar wanneer ben je nou wel aansprakelijk voor dit soort incidenten en wanneer niet?

Als rasechte ondernemer doe jij er alles aan om de verwachtingen van klanten waar te maken. Maar hoe hard je ook je best doet: er kan altijd iets gebeuren wat je niet hebt voorzien. Een kleine fout in een berekening, iemand die gewond raakt door een product dat jij verkoopt, of iemand die ziek wordt door het eten in jouw lunchroom. 

Hoe duur is een schadeclaim?

De hoogte van schadeclaims is vooraf moeilijk in te schatten, maar in de praktijk claimen klanten steeds vaker - en voor hogere bedragen - en wijzen rechters de aansprakelijkheid steeds vaker toe. Wat betekent dit voor jouw bedrijf en voor jezelf? De meeste ondernemers kunnen dit risico niet of nauwelijks zelf dragen en sluiten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.
Infographic aansprakelijkheid ondernemersVoor welke schade ben jij aansprakelijk?

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor schade die jij of medewerkers door jouw producten en werkzaamheden of als gevolg van een fout advies (vermogensschade) toebrengen aan anderen (letselschade en smartengeld), aan andermans spullen (materiële schade) of aan het milieu (milieuschade). Bedenk ook dat de wettelijke rente die je verschuldigd bent of de kosten van een juridisch proces snel kunnen oplopen. 

Welke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er?

Je kunt dit risico beperken met een aansprakelijkheidsverzekering. Welk type verzekering je nodig hebt, hangt af van de aard van je onderneming en jouw werkzaamheden:

#1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 Hiermee dek je de volgende risico's af: 

Product- en dienstaansprakelijkheid
Produceer je zelf je producten of koop je een product binnen de EU in en verkoop je dit onder je eigen label, dan ben jij aansprakelijk als je product een gebrek heeft. Heb je een product binnen de EU gekocht en doorverkocht zonder er je eigen label aan te hangen? Dan is de oorspronkelijke producent aansprakelijk voor een gebrek. De aansprakelijkheidsverzekering helpt dan om de schade op jouw EU-leverancier te verhalen.

Let op: als je spullen importeert van buiten de EU, word je altijd gezien als producent en ben je productaansprakelijk.

Je kunt echter ook aansprakelijk worden gesteld als een klant het product verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld  doordat jij een fout maakte in de vertaling van een gebruiksaanwijzing. Of wanneer je als klusjesman of aannemer waterschade bij je opdrachtgever veroorzaakt, omdat je de dakkapel niet goed plaatste. 

Werkgeversaansprakelijkheid
Als werkgever hoor je iedereen die in opdracht van jou werkt (ingehuurde en vaste medewerkers, maar bijvoorbeeld ook stagiaires en tijdelijke medewerkers) een voldoende veilige werkplek te bieden.

Denk aan veilig handgereedschap, goed onderhouden machines, goedgekeurde beschermingsmiddelen, veilige afzettingen bij vloeropeningen in een bouwwerk en controle op de uitvoering. Zeker als je mensen op hoogte werken, is veiligheid een absolute must. 

Algemene bedrijfsaansprakelijkheid
Hieronder valt alle schade die niet direct verband houdt met het product of de dienst die jij levert. Bijvoorbeeld als je onderweg naar een klant niet goed uitkijkt met oversteken, waardoor een fietser valt en schade oploopt aan de fiets of kleding of - nog erger nog - gewond raakt. 

Milieuaansprakelijkheid
Lekt er tijdens de werkzaamheden plotseling olie of komt er asbest vrij bij een brand? Als jij voor deze milieuschade verantwoordelijk bent, is de sanering van bodem of water voor jouw rekening. 

#2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Heb jij een adviserend beroep, zoals architect, ingenieur of accountant? Fouten - hoe klein ook - kunnen soms grote schade veroorzaken. Denk aan nalatigheden, vergissingen, verzuimen en onachtzaamheden tijdens je werk in de intellectuele dienstverlening. Bijvoorbeeld als je als accountant een verkeerd advies geeft, waardoor je klant te veel belasting betaalt. 

Waar het hier vaak om gaat, is dat een opdrachtgever van jou verwacht dat jij met jouw vakkennis en ervaring niet zo'n denkfout zult maken. En jou - als dit tóch gebeurt - voor zijn vermogens- of adviesschade aansprakelijk stelt. Met deze preventietips van Interpolis kun je zo'n claim mogelijk voorkomen. 

#3. CAR-verzekering (Construction All Risk)

Met een CAR-verzekering verzeker je bouwwerken, constructies, onderdelen, hulpwerken en alle materialen, die op de bouwplaats aanwezig zijn voor de bouw, tegen materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Klik hier voor meer informatie.

#4. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoer je spullen voor anderen? Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering ben je tijdens het vervoer verzekerd voor schade aan of verlies van spullen die je voor derden vervoert. Lees er meer over op de pagina Transport.

#5. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerde beslissingen die zij nemen. Om te voorkomen dat hun privévermogen gevaar loopt, sluiten zij meestal een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. 

Wat vergoedt een deze verzekering niet?

Advertorial ZEZA

Welk risico loop ik?

Ook als starter loop je zakelijk gezien risico, zoals op het gebied van transport, jouw voorraad of een auto van de zaak. Met Interpolis ZekerVanJeZaak dek je in één keer jouw belangrijkste bedrijfsrisico's af.

Lees meer over ZekerVanJeZaak

Schade die je opzettelijk toebrengt is niet verzekerd.

Voor schade aan eigen spullen sluit je een inventaris- of voorraadverzekering af.

Daarnaast is schade aan producten die jij levert, of kosten die je maakt om jouw werk opnieuw te doen, nooit verzekerd.

Spullen van klanten die bijvoorbeeld tijdens reparatiewerkzaamheden stuk gaan, kun je verzekeren met de uitbreiding 'opzicht' van de aansprakelijkheidsverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt ook geen schade door motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen.

Dit risico verzeker je met een WA-autoverzekering (deze is overigens wettelijk verplicht) of een speciale verzekering voor (lucht)vaartuigen. Medisch specialisten kunnen hun medische aansprakelijkheid meestal alleen verzekeren bij speciale medische verzekeraars. 

Welke premie is geschikt voor jou?

Rabobank biedt Interpolis ZekerVanJeZaak® aan, een handig pakket voor (startende) ondernemers. Hiermee dek je belangrijke bedrijfsrisico's, waaronder bedrijfsaansprakelijkheid, in één keer af. 

Bijgewerkt op: 17-11-2016 Gepubliceerd op:
24-01-2010

Verzekeren

Een goed voorbereide ondernemer telt voor twee, maar natuurlijk hoef je niet meteen alles te verzekeren. Als ZZP'er hoef jij bijvoorbeeld (nog) geen rekening te houden met werknemersverzekeringen, terwijl dit voor werkgevers juist een must is. Maar hoe weet je nou welke risico's je moet afdekken? Dat hangt sterk af van jouw persoonlijke situatie, al doe je er meestal verstandig aan om in ieder geval de volgende zaken in overweging te nemen:

  1. Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering relevant?
  2. Bouw ik straks nog steeds pensioen op?
  3. Hoe zit het met mijn aansprakelijkheid?

Klik hier voor een overzicht van alle relevante verzekeringen voor ondernemers.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met handige tips.

Blink uit met je plan

IJzersterk financieel plan

Met de tips van deze expert maak je met jouw financiële overzicht straks écht indruk op je bank of investeerder.

Bekijk de tips

Wat is IkGaStarten?

IkGaStarten is een online initiatief van de Rabobank, de bank voor startend Nederland. Bedoeld voor startende ondernemers én voor mensen die nu nog in loondienst zijn, maar overwegen om ook de sprong te wagen. Iedere dag plaatsen wij hier nuttige informatie en tips die het leven van de ondernemer makkelijker en leuker maken. Rabobank kan jou onder meer op weg helpen met een zakelijke rekening en relevante verzekeringen.

Zakelijke rekening nodig?
X
Startersvoordeel

Bij de Rabobank is dit voor startende ondernemers het eerste jaar gratis.

sluiten

Ondernemingsplan maken?

Ontvang gratis de PDF ‘Ondernemingsplan: de basis in 10 stappen’. Wij hebben het volgende voor je op een rij gezet:

  • Hoe maak je in 10 stappen een businessplan?
  • Uit welke onderdelen bestaat een financieel plan?
  • Welke handige tools kun je hierbij gebruiken?
     

Stuur mij de PDF

Je ontvangt de PDF binnen 5 minuten en kosteloos in je mailbox.