Verplichte AOV voor zzp'ers

Bijgewerkt op 04 augustus 2021
7 min  leestijd
38.069
Image
verplichte aov zzp

Ben je zzp'er? Dan moet je je over een paar jaar waarschijnlijk verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In dit artikel lees je wat het voor jou betekent als de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht wordt.

De verplichte AOV komt voort uit het principeakkoord over pensioenen van de vakbonden en het kabinet. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp zal op z'n vroegst in 2024 ingaan, maar waarschijnlijk later.

Veel zzp'ers houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten, omdat een AOV een stijging van hun vaste lasten betekent. De kosten heb je veelal zelf in de hand, laten deze voorbeelden zien. 

Waarom komt er een verplichte AOV?

De vakbonden en partijen als PvdA en GroenLinks willen al jaren dat er een verplichte AOV komt. Ze legden de eis op tafel tijdens de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.

Oneerlijke concurrentiestrijd

Volgens de vakbonden is een verplichte zzp verzekering voor arbeidsongeschiktheid noodzakelijk, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd zouden voeren met zzp'ers. Veel zelfstandigen hebben zich niet verzekerd en zijn voor werkgevers mede daarom relatief goedkoop ten opzichte van iemand in dienst nemen.

De afgelopen jaren kwam er steeds meer steun voor die eis, zelfs uit de hoek van de werkgevers. Toenmalig minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarin meegegaan en heeft in juli 2020 besloten dit advies over te nemen. Wel liet hij onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de plannen.

Uitvoerbaarheid huidige plannen

In maart 2021 bleek dat de huidige plannen niet uitvoerbaar zijn. Belangrijk onderdeel van het advies van de Stichting van de Arbeid (StvdA) was de keuzevrijheid voor zzp'ers. Elke zzp'er is anders en de risico's verschillen per persoon en per beroep. Ook kan er een uitzondering worden gemaakt als je al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt die voldoende dekking biedt. 

Juist deze keuzevrijheid en de uitzondering maken de uitvoerbaarheid een probleem. Koolmees gaat nu kijken naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen, al wil hij daarbij dichtbij het advies van de StvdA blijven. Het zal dus nog jaren duren voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp in de praktijk verplicht is. 

arbeidsongeschiktheid situatie

Doe de gratis AO-test

Hoelang kun jij zonder inkomen? Voordat je aan de slag gaat met oplossingen, zie je wat je zelf kunt doen om de kans op arbeidsongeschiktheid te verkleinen.

Start gratis test 

Verplichte AOV, wat houdt het plan in?

Benieuwd wat de verplichte AOV betekent voor jou als ondernemer? Volgens de plannen van de StvdA gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uitzien. 

Let op: onderstaande plannen staan in het advies van de StvdA. In maart 2021 heeft Wouter Koolmees bekend gemaakt dat de uitvoerbaarheid van deze plannen erg lastig is. Hij laat alternatieven onderzoeken, maar wil daarbij wel dichtbij het advies van de StvdA blijven. Het is dus niet zeker of dit ook de uiteindelijke regels worden. 

 • De verzekering geldt voor zzp'ers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden), dga's en meewerkende echtgenoten. Dus niet voor zelfstandige ondernemers mét personeel.
 • De premie wordt inkomensafhankelijk, naar schatting 8% van het inkomen. De premie is fiscaal aftrekbaar en zal maximaal € 220 per maand zijn.
 • De uitvoering en re-integratie worden uitgevoerd door het UWV. De premie wordt geïnd door de Belastingdienst.
 • De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt 70% van het laatst verdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1.650 bruto. Dit is het wettelijk minimumloon.
 • Er is een standaard wachttijd van 52 weken. Deze periode kun je aanpassen naar 26 of 104 weken, dan wordt je premie ook anders. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.
 • Het maximale te verzekeren inkomen is ongeveer € 30.000.
 • De AOV loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • Deze verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid. Dit wil zeggen dat wordt gekeken welke werk je überhaupt nog kunt doen, ongeacht je ervaring of opleiding.
 • Heb je al een AOV of krijg je al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je niet mee te doen met deze verzekering. Deze verzekering moet minimaal hetzelfde dekken als de verplichte AOV. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.
 • Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering. Voor de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

Arbeidsongeschiktheid en zzp'ers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, hoe zit het precies? We zetten wat informatie over de huidige situatie voor je op een rij:

 • Er zijn in ons land zo'n 1,1 miljoen zzp'ers.
 • Slechts 23 procent heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
 • Een AOV hoeft niet duur te zijn, je hebt zelf invloed op de hoogte met bepaalde keuzes.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van je leeftijd en je beroep. Heb je een zwaar beroep? Dan is de kans groter dat je door dit werk arbeidsongeschikt raakt. Daardoor zal je premie hoger zijn. 
 • Volgens cijfers van het SEO Economisch Onderzoek kan 30% van de zzp'ers het gemiste inkomen niet opvangen in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval.

Waarom nemen zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Onderzoekers vroegen zich af waarom zzp´ers zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als meest aangevoerde reden om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, wordt de hoge premie genoemd. Zzp'ers vinden het te duur en nemen daarom liever het risico.

Nu AOV afsluiten of wachten tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht wordt?

Moet je wachten tot de overheid met een verplichte AOV op de proppen komt? Wil je geen risico lopen, dan is het antwoord op die vraag: nee.

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid blijkt lastiger uit te voeren dan vooraf gedacht. Er moet dus een nieuw voorstel komen, daarna moet dit een wet worden en worden ingevoerd. De verwachting is dat de verplichting pas over een aantal jaar (na 2024) in zal gaan.

Intussen kan jou in de tussentijd al iets overkomen waardoor je niet meer kunt werken. Daarom is het slimmer om nu al iets te regelen.

AOV via verzekeraar of UWV?

Je kunt straks de keuze maken tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar, of via het UWV. Het voorstel van de Stichting van de Arbeid zoals hierboven genoemd, wordt uitgevoerd door het UWV.

Voordelen AOV via verzekeraar

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen. We noemen er vier:

 1. Maatwerk: Als je arbeidsongeschikt raakt wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. In het voorstel van de Stichting van de Arbeid wordt niet gekeken naar jouw beroepsgroep, opleiding of ervaring, maar of je enige vorm van werk kan doen. Een verzekeraar kijkt juist wel naar de gevolgen van jouw ziekte of aandoening voor jouw beroep en focust op een betere en passende re-integratie.

 2. Onderscheid: Als je geen lichamelijk zwaar werk doet, is je premie lager. Je loopt dan namelijk minder risico. Dat onderscheid wordt niet gemaakt bij de UWV-verzekering. 

 3. Keuzevrijheid: Bij een verzekeraar kun je zelf je eindleeftijd kiezen. Ook heb je bij een AOV veel meer vrijheid in het bepalen van je wachttijd (ook wel eigenrisicoperiode). Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een maand, drie maanden, een half jaar of twee jaar. Hierdoor kun je zelf je premie beïnvloeden.

 4. Preventie: Een verzekeraar helpt je ook met het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, met preventiediensten. Dit zijn verschillende hulpmiddelen voor zowel je lichamelijke als mentale gezondheid. 

Calculator verzekeringen berekenen

AOV: bereken je premie nu

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt.

Bereken je premie

Meer over verzekeringen voor zzp'ers:
Een AOV hoeft niet duur te zijn
Wat kost een AOV?
Startersaftrek bij AOV
Overzicht verzekeringen voor ondernemers

Veelgestelde vragen over de verplichte AOV

 • Wanneer wordt de AOV verplicht? In 2020 was er voor het eerst sprake van een verplichte AOV. De uitvoering wordt nu onderzocht, maar de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal pas na 2024 komen. 
 • Wat is een AOV? Als zzp'er kun je ziek of arbeidsongeschikt raken. Je krijgt dan geen uitkering van de overheid, dus je moet je eigen loon doorbetalen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergoedt deze uitkering tot de eindleeftijd die je zelf bepaalt. 
 • Moet ik wachten op de verplichte AOV? De verplichte AOV komt er waarschijnlijk pas in of na 2024. In de tussentijd kun je ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Je kunt je daarom nu al verzekeren voor de inkomsten die je dan misloopt. Op de premie daarvan heb je zelf invloed. 

Meer over verzekeren

Meer over verzekeren

Snel weten welke verzekeringen je nodig hebt?

Beantwoord dan nu 7 vragen en in enkele minuten weet jij of je geen verzekering over het hoofd hebt gezien.

Sluiten