8 belastingvoordelen voor starters

Bijgewerkt op 20 januari 2022
6 min  leestijd
104.639
Image
Belastingvoordelen startende ondernemers

Als startende ondernemer kom je in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen. Benut deze acht voordelen optimaal voor je aangifte inkomstenbelasting.

In dit artikel zetten we acht belangrijke belastingvoordelen voor (startende) ondernemers op een rij. Wil je direct meer weten over een specifiek onderwerp? Klik dan op een van de links hieronder:

1. Zelfstandigenaftrek (bekendste belastingvoordeel)

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Iedere ondernemer die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en voldoet aan het urencriterium (je moet minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteden), heeft recht op zelfstandigenaftrek.

Je mag de zelfstandigenaftrek aftrekken van de winst bij de aangifte inkomstenbelasting.

Verlaging zelfstandigenaftrek (tabel)

Tot en met 2019 was de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280 dat je van de winst mag aftrekken. De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2020 stapsgewijs omlaag gebracht. In deze tabel kun je zien hoe dit zich ontwikkelt:

Jaar: Zelfstandigenaftrek:
2019 € 7.280
2020 € 7.030
2021 € 6.670
2022 € 6.310
2023 € 5.950
2024 € 5.590
2025 € 5.230
2026 € 4.870
2027 € 4.510
2028 € 4.120

Vervolgens gaat de zelfstandigenaftrek na 2028 jaarlijks met € 110 omlaag. In 2036 bedraagt deze nog € 3.240.

Image
Zelfstandigenaftrek 2021

  2. Startersaftrek

  Naast de zelfstandigenaftrek kun je ook aanspraak maken op de startersaftrek, die voor 2021 en 2022 is vastgesteld op € 2.123.

  Deze aftrekpost is geïntroduceerd om startende ondernemers, die in eerste instantie nog maar weinig winst maken, fiscaal te ondersteunen en is simpel gezegd een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

  Gedurende de eerste vijf jaar van een onderneming mag je de startersaftrek maximaal drie keer toepassen.

  Heb jij jouw verzekeringen voor 2023 goed geregeld?

  Choices

  3. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

  Als je deels arbeidsongeschikt bent, kun je ook aanspraak maken op de startersaftrek. Het urencriterium is dan verlaagd naar 800 uur.

  Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000, waarbij ook geldt dat je aftrek nooit hoger is dan je winst.

  whitepaper administratie cover

  Administratie opzetten?

  Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips!

  Download gratis PDF

  4. WBSO-regeling: aftrek speur- en ontwikkelingswerk

  Er zijn nog meer belastingvoordelen. Doe je voor je onderneming technisch-wetenschappelijk onderzoek? Of ontwikkel je nieuwe fysieke producten of productieprocessen? Dan heb je misschien recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (in het Engels 'research and development').

  Voorwaarden WBSO-regeling

  Je maakt alleen aanspraak op dit belastingvoordeel als je:

  • aan het urencriterium voldoet
  • in het kalenderjaar minimaal 500 uur bezig was met speur- en ontwikkelingswerk

  Lees verder over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, de voorwaarden en hoe je de subsidie aanvraagt. 

  5. Meewerkaftrek

  Werkt je partner onbetaald of tegen onkosten (< € 5.000 per jaar) mee aan het bedrijf? Dan kun je gebruikmaken van de zogenaamde meewerkaftrek. Dit is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (minimaal 525 uur).

  Urenadministratie bijhouden

  Vergeet dus niet om de urenadministratie zorgvuldig bij te houden, bijvoorbeeld met een app. Je kunt afhankelijk van het aantal gewerkte uren maximaal 4% van de winst aftrekken.

  6. Stakingsaftrek (een van de minst po­si­tie­ve be­las­ting­voor­de­len)

  Mocht je in de toekomst willen stoppen met ondernemen, dan kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Dit is een van de minst positieve belastingvoordelen, maar maak er wel gebruik van als de situatie zich voordoet. Je kunt maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming.

  De belastingdienst adviseert bij deze en andere ingewikkelde aftrekposten om professioneel advies in te winnen als je denkt dat je er recht op hebt. Check dit dus even bij een boekhouder of accountant.

  7. Mkb-winstvrijstelling

  Je hebt als ondernemer recht op mkb-winstvrijstelling, dit is een van de grootste belastingvoordelen. Zelfs als je niet voldoet aan het urencriterium. 14% van je winst (na de zelfstandigen- en startersaftrek) is onbelast.

  8. Aftrekbare zakelijke kosten

  Alle kosten die je voor je onderneming uit zakelijk oogpunt hebt gemaakt, zijn volledig of gedeeltelijk aftrekbaar. Daaronder vallen ook bedrijfskosten die zijn gemaakt met het doel een onderneming tot stand te brengen. Denk aan marktverkenning en ingewonnen adviezen.

  Wellicht ten overvloede: om geld terug te krijgen van de belasting, moet je de bedrijfskosten die je als ondernemer maakt wel kunnen verantwoorden in je administratie.

  ZZP rekening

  De Rabo ZZP rekening, ideaal voor zzp'ers

  Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten. 
  Bekijk de voordelen

  Meer over zzp

  Meer over zzp
  ZZP rekening

  Breng je financiële administratie op orde voor 2023

  Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

  Sluiten