Zelfstandigenaftrek 2020: hoe werkt het?

Bijgewerkt op 20 november 2020
6 min  leestijd
3.372
Image
Zelfstandigenaftrek 2020 bedragen

De zelfstandigenaftrek is vanaf 2020 verlaagd. Jarenlang was deze aftrekpost voor zzp’ers een vast bedrag van € 7.280, maar de zelfstandigenaftrek wordt nu stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036. De zelfstandigenaftrek 2020 bedraagt € 7.030.

Zelfstandigenaftrek 2020

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor zzp’ers en andere eenmanszaken. Deze aftrekpost is ooit bedacht om de zelfstandige ondernemers een fiscale tegemoetkoming te geven. Hierdoor betaal je dus minder belasting.

AOV en pensioen

Zzp’ers moeten uit hun inkomen ook geld reserveren voor een AOV, sociale verzekeringen en het pensioen. Voor werknemers wordt dit grotendeels geregeld.

Het huidige kabinet wil de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken, onder meer om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Een van de maatregelen daarvoor is de verlaging van de zelfstandigenaftrek. 

Verlaging zelfstandigenaftrek 2020

De zelfstandigenaftrek was tot 2019 een vast bedrag van € 7.280 dat je van de winst mag aftrekken. Deze aftrekpost wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar € 3.240 in 2036. 

In onderstaande tabel is te zien dat tot en met 2027 de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar wordt verlaagd. In 2028 is dit bedrag eenmalig € 390.

Jaar: Zelfstandigenaftrek:
2019 € 7.280
2020 € 7.030
2021 € 6.670
2022 € 6.310
2023 € 5.950
2024 € 5.590
2025 € 5.230
2026 € 4.870
2027 € 4.510
2028 € 4.120

Na 2028 gaat de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 110 omlaag, tot de aftrek in 2036 nog € 3.240 bedraagt. 

In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus € 7.030 in plaats van € 7.280

Welke feature is voor jou belangrijk bij het kiezen van een zakelijke rekening?

Choices

Voorwaarden zelfstandigenaftrek 2020

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek 2020 moet je aan drie voorwaarden voldoen. In deze animatie leggen we uit wanneer je recht hebt op zelfstandigenaftrek:

Image
Zelfstandigenaftrek animatie

1. Ondernemer voor de Belastingdienst

Je moet als ondernemer voor de Belastingdienst worden aangemerkt. De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen.

2. Urencriterium

Als ondernemer moet je voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Als je dit omrekent, kom je uit op gemiddeld 24 uur per week. Vanwege de coronacrisis mag je in 2020 van 1 maart tot 1 oktober 24 uur per week rekenen, ook als je dit aantal uren niet hebt gemaakt.

3. AOW-leeftijd

Je hebt op 1 januari van het bewuste kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd verschuift stapsgewijs naar 67 jaar in 2025.

Via deze website van de SVB kun je de AOW-leeftijd berekenen en zie je de datum waarop je recht hebt op AOW. In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden.

whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

Wijziging belastingtarieven

In 2020 is het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek beperkt. Het maximale tarief voor aftrek bedraagt in 2020 nog 46%.

In het Belastingplan 2019 is afgesproken dat aftrekposten in de inkomstenbelasting alleen nog maar tegen het laagste tarief afgetrokken mogen worden. En dus niet, zoals nu, in het hoogste tarief. Vanaf 2020 wordt dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd naar het tarief van 37,05%. 

Tarieven en percentages aftrekposten 2019 - 2023:

  2019 2020 2021 2022 2023
Max. tarief aftrekbare kosten eigen woning 49% 46% 43% 40% 37,05%
Max. tarief overige aftrekposten 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

Dit geldt voor de zakelijke aftrekposten als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling, maar ook voor de privé-aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie

Startersaftrek 2020

Voor startende ondernemers is er naast de zelfstandigenaftrek nog een fiscale stimulans: de startersaftrek 2020. Startende ondernemers mogen na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijdens de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken

Deze aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.123. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek wordt deze aftrekpost (voorlopig) niet verlaagd.

Belastingvoordeel

Veel zzp’ers hebben in hun eerste jaren relatief veel (opstart)kosten en maken nog weinig winst. De overheid probeert met dit belastingvoordeel het starten van een onderneming te stimuleren en zo de kansen op een succesvol bedrijf te vergroten.

Voorwaarden startersaftrek 2020

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek in 2020 moet je aan de volgende drie voorwaarden voldoen: 

  1. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  2. Je bent in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer geweest.
  3. Je hebt in deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

Zelfstandigenaftrek 2020: de meest gestelde vragen

  • Wat is de zelfstandigenaftrek? De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan mag je deze aftrekpost toepassen op jouw belastingaangifte. De zelfstandigenaftrek voor 2020 bedraagt € 7.030 en wordt stapsgewijs verlaagd.
  • Waarom wordt de zelfstandigenaftrek per 2020 verlaagd? De zelfstandigenaftrek wordt per 2020 verlaagd omdat het kabinet de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen wil verkleinen. Dat is met name bedoeld om het aantal schijnzelfstandigen terug te brengen.
  • Heb ik recht op de zelfstandigenaftrek 2020? Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek in 2020 moet je aan drie voorwaarden voldoen: je bent ondernemer voor de Belastingdienst, je voldoet aan het urencriterium en je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Kom ik in aanmerking voor de startersaftrek 2020? Startende ondernemers mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen. In dat geval verhoog je jouw zelfstandigenaftrek met € 2.123. Voorwaarde is wel dat je recht hebt op de zelfstandigenaftrek in 2020.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 5 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 5 voordelen

Meer over belasting voor zzp'ers

Meer over belasting voor zzp'ers