Niet meer kunnen werken als ondernemer: 5 vragen over arbeidsongeschiktheid

Bijgewerkt op 05 december 2022
5 min  leestijd
0
Image

Wanneer ben je eigenlijk arbeidsongeschikt? En wat kun je doen om te voorkomen dat je arbeidsongeschikt raakt? Is het nodig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten? In dit artikel gaan we dieper in op 5 vragen over arbeidsongeschiktheid.

De 5 vragen over arbeidsongeschiktheid waar we antwoord op geven:

 1. Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
 2. Hoe kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen?
 3. Welke oplossingen zijn er om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren of ondervangen?
 4. Wat doe je als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid indien je niet verzekerd bent?
 5. Is het nodig een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten?

1. Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Je bent arbeidsongeschikt als je de werkzaamheden die horen bij jouw beroep niet meer kunt uitvoeren, bijvoorbeeld doordat je ziek bent of doordat je gewond raakt na een ongeval. Daardoor kun je dus ook niet in je levensonderhoud voorzien.

Je kunt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. In het eerste geval lukt het je nog om gedeeltelijk je werk uit te voeren. Je kunt dan bijvoorbeeld nog wel de helft van je reguliere werkuren maken. In het tweede geval is dat anders: je bent helemaal niet meer in staat om te werken.

Daarnaast kun je tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn. Gelukkig komt het minder vaak voor dat je als ondernemer blijvend arbeidsongeschikt raakt. De meeste ondernemers zijn tijdelijk niet in staat om te werken, deze periode duurt vaak niet langer dan 1 of 2 jaar.

2. Hoe kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen?

Je hoopt natuurlijk dat je er niet mee te maken krijgt. Het is als ondernemer erg vervelend als je een periode niet kunt werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor een inkomen. Als je niks geregeld hebt, krijg je dus ook geen uitkering wanneer je te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid.

Kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen? Je kunt niet alle risico’s in het leven voorkomen, maar je kunt er wél voor zorgen dat de kans kleiner wordt. Afhankelijk van je beroep kun je de nodige maatregelen nemen. Bedenk voor jezelf wat voor jou het grootste risico is en wat je kunt doen om de kans op uitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Welk risico je ook loopt, het is in ieder geval belangrijk om fit en gezond te blijven tijdens je werk. Stress is een grote boosdoener als het gaat om ziekteverzuim.

Het lijkt misschien saai om aan je gezondheid te werken, maar je zult hier zeker de voordelen van ondervinden als ondernemer. Dus eet gezond, zorg voor voldoende slaap en beweeg elke dag. En vergeet niet om tijd vrij te maken in je agenda voor ontspanning. 

Whitepaper AOV

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Download gratis PDF

3. Welke oplossingen zijn er om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren of ondervangen?

Het hangt natuurlijk af van jouw persoonlijke situatie voor welke oplossing je kiest om het risico op arbeidsongeschiktheid te ondervangen. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van hoeveel financiële reserves je hebt, of je veel vermogen in je  bedrijf hebt, of je partner voldoende verdient en of je nog andere inkomstenbronnen hebt. 

Welke opties zijn er om arbeidsongeschiktheid te verzekeren?

 • Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af zodat je bij arbeidsongeschiktheid een maandelijkse uitkering ontvangt. Je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstellen op basis van je eigen wensen en behoeften. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel inkomen je wilt verzekeren en wat de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid zou moeten zijn.
 • Neem deel aan een Broodfonds samen met andere ondernemers zodat je maximaal 2 jaar lang een financiële vergoeding ontvangt bij arbeidsongeschiktheid.
 • Sluit een verzekering af bij het UWV zodat je maximaal 2 jaar lang 70% van het verzekerde inkomen ontvangt. Binnen 13 weken nadat je uit loondienst gaat kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Je vervangt hiermee de werknemersverzekeringen Ziektewet (ZW) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Er geldt een maximum te verzekeren dagloon.

4. Wat doe je als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid indien je niet verzekerd bent?

Raak je arbeidsongeschikt en heb je hier geen verzekering voor afgesloten? Onderzoek dan of jouw financiële buffer groot genoeg is om een langere periode zonder inkomen mee te overbruggen. Maak een financiële begroting voor jezelf en onderzoek of je jouw kosten kunt verlagen zodat je maandelijks minder geld nodig hebt om van te leven. 

Heb je geen buffer of spaargeld? Vraag dan je partner of familie en vrienden om tijdelijke financiële ondersteuning.

Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt, dan is deze periode wellicht nog met spaargeld te overbruggen. Ben je blijvend arbeidsongeschikt, dan zul je zelf voor je inkomen moeten zorgen totdat je uiteindelijk recht hebt op AOW en eventueel pensioen dat je hebt opgebouwd. 

5. Is het nodig om als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten?

Je bent in Nederland (nog) niet verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het is je eigen verantwoordelijkheid om jezelf als ondernemer hier wel of niet voor te verzekeren. Is het nodig om een AOV af te sluiten? Deze vraag kun je zelf het beste beantwoorden.

Hoeveel risico op ongelukken loop je bijvoorbeeld in jouw beroepsgroep? Heb je veel spaargeld achter de hand zodat je een langere periode zonder inkomen kunt overbruggen? Heb je een partner met inkomen of ben je alleenstaand? Breng je persoonlijke situatie voor jezelf in kaart zodat je een weloverwogen beslissing kunt maken.

Hoe groot de kans is dat je arbeidsongeschikt raakt? Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat:

 • Ongeveer 9% van de ondernemers arbeidsongeschikt is en niet kan werken. Nog eens 8% is dat eerder overkomen.
 • Ziekte in 80% van de gevallen de oorzaak is van arbeidsongeschiktheid.
 • De overige 20% wordt veroorzaakt door ongevallen.
 • Van de ziektegevallen 60% te maken heeft met houding en beweging.
 • Zo'n 15% het gevolg is van mentale klachten.

Meer weten over het afsluiten van een AOV? In dit artikel lees je er meer over.

Wil je weten of een AOV iets voor jou is? Interpolis helpt jou verder om te kijken of een AOV bij jou past en om jou de AOV zelf samen te laten stellen. 

Calculator verzekeringen berekenen

AOV: bereken je premie nu

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt.

Bereken je premie

Meer over zzp

Meer over zzp
AOV en arbeidsongeschiktheid

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Sluiten