Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2018: dit zijn de belangrijkste veranderingen voor ondernemers

Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag 2018 de plannen en de begroting voor 2019 bekend. In dit artikel lichten we de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen uit de Miljoenennota 2019 voor zzp’ers en ondernemers toe.

Miljoenennota 2019

Voorafgaand aan deze Prinsjesdag lekten er via verschillende media al veel cijfers en teksten uit de Miljoenennota 2019. Het regende positieve berichten over koopkracht en economische groei – niet zo vreemd, want het kabinet-Rutte III wil het beleid voor 2019 zo rooskleurig mogelijk presenteren. 

De Miljoenennota 2019 (pdf) is dan ook optimistisch van toon, zo werd bij de presentatie bevestigd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra laat in het voorwoord weten dat de Nederlandse economie groeit met 2,6 procent.

Tegelijkertijd bouwt hij een klein voorbehoud in. "Want, we zijn er nog niet", schrijft Hoekstra in de toelichting. “Er zijn ook bedreigingen, zoals de brexit en de kans op handelsconflicten. Het kabinet bereidt Nederland voor op economische tegenwind door de overheidsfinanciën in 2019 verder op orde te brengen.”

In de Algemene Beschouwingen wordt, met name door de oppositie, het beleid kritisch tegen het licht gehouden. Belangrijkste kritiekpunten: de juichende koopkrachtcijfers zeggen niet veel, want dit pakt voor ieder bedrijf (en huishouden) in de praktijk anders uit. Verder komt de stijging van het percentage van het lage btw-tarief en de afschaffing van de dividendbelasting aan de orde.

In dit artikel bespreken we de opvallendste ontwikkelingen en belangrijkste veranderingen voor ondernemers. Houd in het achterhoofd dat het vooralsnog plannen zijn van het kabinet, er kunnen de komende periode nog wijzigingen worden doorgevoerd. Kijk voor de actueelste cijfers op Rijksoverheid.nl, waar ook alle relevante begrotingen zijn te vinden.

Dividendbelasting

We beginnen met het heetste hangijzer van het kabinet: de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2019. Het zou eerst 1,4 miljard euro kosten, toen 1,9 miljard euro en volgens De Telegraaf kan het bedrag zelfs oplopen tot 2,5 miljard euro. Het idee achter de afschaffing van de dividendbelasting is dat de staat het vestigingsklimaat aantrekkelijker wil maken  voor buitenlandse bedrijven. 

Maar wat voor gevolgen heeft dit nu voor Nederlandse ondernemers? Als je puur naar de feitelijke cijfers kijkt, niets. Nederlandse aandeelhouders konden de ingehouden dividendbelasting altijd al verrekenen bij de aangifte inkomstenbelasting – nu hoeft er niets meer verrekend te worden. Ze ontvangen nu in één keer de volledige winstuitkering. 

De Nederlandse ondernemingen die dividend uitkeren, betalen nu nog 85 procent van de winstuitkering aan de aandeelhouders en 15 procent aan de Belastingdienst. Deze belasting vervalt per 1 januari 2019, maar er verandert qua uitgaven niets: de onderneming keert nu de volledige 100 procent uit aan de aandeelhouders.  

Het zijn dus de buitenlandse aandeelhouders die van deze wetswijziging profiteren, zij konden vaak in hun thuisland de 15 procent belasting niet verrekenen. Zij ontvangen nu 100 procent winstuitkering in plaats van 85 procent. Dit verschil loopt de staat nu dus mis.

Hoe deze afschaffing verder in de praktijk uitpakt is nog onduidelijk – niemand kan voorspellen of buitenlandse ondernemingen zich ook daadwerkelijk in Nederland vestigen.  Verder is het afwachten hoe de misgelopen belasting wordt terugverdiend. Het kabinet zegt – mede door de herziening van het belastingstelsel (zie hieronder) - dat het mkb niet voor de rekening hoeft op te draaien, maar dat valt pas over een aantal jaar daadwerkelijk te controleren. 

Verandering belastingstelsel 

Alle veranderingen die we op het gebied van belastingen in dit artikel bespreken zijn onderdeel van een grootscheepse hervorming van het belastingstelsel dat gefaseerd vanaf 2019 in zal gaan en in 2021 definitief is. Het belangrijkste verschil is dat het aantal belastingschijven teruggebracht wordt naar twee.

Er komt een laag tarief van 37,05 procent  en een hoog tarief van 49,5 procent. Het hoge tarief gaat gelden voor inkomens boven de € 68.507.

Alle componenten (o.a. dividend-, vennootschap- en inkomstenbelasting) zijn verbonden, waardoor de nadelen en de voordelen per soort belasting elkaar moeten compenseren. Op papier althans. Als het Belastingplan definitief is, zullen we in een uitgebreid artikel dieper ingaan op alle fiscale veranderingen.

Vennootschapsbelasting

Uit het Belastingplan 2019 blijkt dat de vennootschapsbelasting stapsgewijs wordt verlaagd (zie tabel hieronder). Vanwege de diverse wijzigingen in het belastingstelsel is niet één op één te stellen dat de beloofde verlaging ook exact het fiscale voordeel zal zijn. Tarieven binnen belastingschijven veranderen, waardoor het voordeel van de verlaging van de vennootschapsbelasting minder kan worden. 

Belastbaar bedrag Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021
Tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Meer dan
€ 200.000
25% 24% 22,5% 21%

Autobelastingen

Het bijtellingspercentage voor een volledig elektrische auto gaat in 2019 veranderen. De bijtelling blijft voor de eerste € 50.000 van de prijs op 4 procent staan. over het bedrag daarboven moet je 22 procent betalen. Voor de overige auto’s bedraagt het (algemene) bijtellingspercentage van 22 procent. Deze percentages gelden in ieder geval tot 2020.

Wet DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel komt er meer onderzoek naar schijnzelfstandigheid.

Alleen bewust 'kwaadwillende partijen' lopen volgend jaar risico om door de fiscus te worden aangepakt. In het najaar wordt een nadere uitwerking verwacht van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek blijft gelijk. Ondernemers mogen, als ze aan de voorwaarden voldoen (lees alle voorwaarden in dit artikel), 7.280 euro aftrekken van hun winst. Ook de startersaftrek blijft gelijk, dit is een aftrekpost van 2.123 euro per jaar. Het percentage van de MKB-winstvrijstelling blijft 14 procent.  

In het Belastingplan is afgesproken dat aftrekposten in de inkomstenbelasting alleen nog maar tegen het laagste tarief van 37,05 procent afgetrokken mogen worden en niet, zoals nu, in het hoogste tarief. Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie.

Vanaf 2020 zal dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt te verlagen naar het basistarief van 37,05 procent. Veel ondernemers zullen hierdoor dus minder belastingvoordeel krijgen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) voor ondernemers gaat komend jaar iets omhoog. Voor zelfstandige ondernemers stijgt deze van 5,65 procent naar 5,7 procent. Het percentage van de werkgeversheffing stijgt van 6,90 procent naar 6,95 procent.

Verhoging laag btw-tarief van 6% naar 9%
Het lage btw-tarief gaat met ingang van 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit btw-tarief heeft betrekking op producten waarvan de overheid vindt dat ze betaalbaar moeten blijven of producten waarvan de overheid de aanschaf wil stimuleren.

Het gaat om levensmiddelen, zoals groente en fruit, maar ook  chips en pasta. Verder worden ook diverse diensten duurder. Denk aan de kapper, een bezoek aan het zwembad, of pretparken. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de betreffende producten en diensten op onze pagina: wanneer geldt het lage btw-tarief? 

Met onze btw-calculator bereken je altijd de juiste verkoopprijs en zet je altijd de goede bedragen op offertes en facturen. In de btw-calculator kun je vast rekenen met het 9%-tarief. Check bijvoorbeeld wat de verhoging van 6 naar 9% voor invloed heeft op jouw kostprijs en verkoopprijs. 

Open de btw-calculator


Bijgewerkt op: 19-09-2018

Wat vind je van dit artikel?

x30
x3

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Je hebt de stap genomen om te starten als zzp’er, maar wat komt hier allemaal bij kijken? Een spoedcursus zzp'er worden aan de hand van vijf basisvoorwaarden: van een ondernemingsplan schrijven tot het openen van een zakelijke rekening.

Starten zzp'er met zaak
Starten zzp'er met zaak

Zzp

Van freelance tekstschrijvers tot metselaars en van belastingadviseurs tot verpleegkundigen: in vrijwel elke branche kun je aan de slag als zelfstandige zonder personeel. Maar waar begin je? Hieronder geven we jou informatie en tips over hoe je een succesvolle start maakt als zzp'er:

  1. Schrijf een goed ondernemingsplan 
  2. Meld je aan bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  3. Reken het juiste uurtarief. Tip: download hier de gratis PDF en ontvang onze tips direct in je mailbox
  4. Goed je administratie regelen? Overweeg het openen van een zakelijke rekening
  5. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de VAR, modelovereenkomsten/wet DBA en opdrachtgeversverklaringen.
  6. Lees meer over de populairste rechtsvorm voor startende zzp'ers: de eenmanszaak

Tip: vind je het lastig om jouw ideeën op papier te zetten in een ondernemingsplan? Download dan hier vrijblijvend een gratis voorbeeldplan voor zzp'ers.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.485 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.