marieke

Vier soorten VAR

De Belastingdienst onderscheidt vier soorten VAR en bepaalt zelf, op basis van de door jou verstrekte gegevens, welke VAR je krijgt toegewezen. Het aanvragen van de Verklaring arbeidsrelatie is niet verplicht, maar op deze manier maak je het jezelf wel makkelijker om voor verschillende opdrachtgevers te werken. Hieronder lichten we de vier verschillende soorten VARs uitgebreid toe.

Let op:  De VAR is vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Dit bleek echter geen goed alternatief. Op 24-06-2019 is bekend gemaakt dat de wet DBA niet tot 2020, maar tot 2021 niet gehandhaafd wordt. Daarna hoopt de regering met een goed alternatief te kunnen komen. Lees er alles over.

1. VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Als in de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat de fiscus jouw inkomsten beschouwt als loon, hebben jouw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij voor jou ook loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Jouw opdrachtgever moet in dat geval altijd zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als hij vindt dat hiervan sprake is, zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Is jouw opdrachtgever echter van mening dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking? Dan zal hij geen loonheffingen inhouden en afdragen.

Een nadeel van de VAR-loon kan zijn dat de Belastingdienst achteraf wel een (fictieve) dienstbetrekking constateert. In dat geval moet jouw opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of hiervan sprake is, kan de opdrachtgever de fiscus om een uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt je hiervoor terecht bij uitkeringsinstantie UWV.

Je ontvangt doorgaans een VAR-loon wanneer de Belastingdienst van mening is dat je jouw werkzaamheden (voor het grootste deel) in dienstbetrekking verricht. Hierbij kijkt de fiscus onder meer naar of je verplicht bent om instructies van de opdrachtgever op te volgen, of je tijdens vakantie en ziekte krijgt doorbetaald en of je verplicht bent om de betreffende werkzaamheden persoonlijk uit te voeren.

De Belastingdienst beoordeelt of deze punten relevant zijn voor jouw werk. Daarbij kijkt de fiscus overigens ook naar de onderlinge samenhang van jouw antwoorden op het aanvraagformulier.

2. VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Geeft jouw VAR-verklaring aan dat de Belastingdienst de inkomsten ziet als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’? Ook dan biedt de VAR jouw opdrachtgevers geen absolute zekerheid over de vraag of zij wel of geen loonheffingen moeten inhouden en afdragen. De opdrachtgever moet hier wederom zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Let op: wederom bestaat het gevaar dat de fiscus achteraf alsnog een (fictieve) dienstbetrekking constateert. In dat geval moet de opdrachtgever later alsnog loonheffingen afdragen. Artiesten of beroepssporters ontvangen vaak een VAR-row. In dat geval moet de opdrachtgever wel loonheffingen inhouden. Dit hangt samen met de artiesten- en beroepssportersregeling.

Je krijgt in veel gevallen een VAR-row toegewezen als de Belastingdienst jouw inkomsten niet aanmerkt als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of 'inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van jouw vennootschap'. Jouw aanvraagformulier wordt in zijn geheel beoordeeld en de fiscus kijkt daarbij zowel naar de onderlinge samenhang van de antwoorden als naar het soort werkzaamheden dat je verricht.

3. VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Opdrachtgevers zijn fan van de VAR-wuo (winst uit onderneming). Deze VAR verschaft namelijk de meeste zekerheid over de aard van de samenwerking. Als in jouw VAR-verklaring staat dat jouw inkomsten door de fiscus worden aangemerkt als ‘winst uit onderneming’, kunnen jij en de opdrachtgever er zeker van zijn dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. Let erop dat je wel aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de opdracht(en) die jij voor de opdrachtgever uitvoert.
 • Je verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR (een VAR-verklaring is een jaar geldig).
 • Jouw identiteit is door de opdrachtgever vastgesteld.
 • Jouw opdrachtgever bewaart zowel een kopie van de VAR als van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

Goed om te weten: je bent geenszins verplicht om een VAR-wuo te gebruiken. Maar maak je er bij een bepaalde opdracht wél gebruik van, dan moet je niet vergeten dat je op dat moment niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW). Daarnaast kun je wat betreft deze klus geen beroep doen op een uitkering. Werk jij doorgaans met een VAR-wuo? Zorg dan ervoor dat je eventuele persoonlijke en zakelijke risico's goed afdekt. Een VAR-wuo wordt meestal verstrekt aan ZZP'ers die door de Belastingdienst als 'ondernemer' worden gezien. Bij het invullen van het aanvraagformulier spelen onder andere deze vragen een rol:

 • Ben je verplicht om aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Word je doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maak je winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steek je in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van jouw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft jouw onderneming?
 • Hoe maakt jouw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loop je ondernemersrisico?
 • Ben je aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

Als jij een VAR-wuo toegewezen krijgt, moet je straks via de aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet je facturen versturen voor jouw werkzaamheden. Daarnaast ben je verplicht om een administratie bij te houden en deze te bewaren. Hierin sla je onder andere de ontvangen nota's en kopieën van verstuurde facturen op.

4. VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap

Als jouw VAR aangeeft dat de fiscus jouw inkomsten aanmerkt als 'inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap', dan hebben jij en jouw opdrachtgever eveneens de zekerheid dat er geen sprake hoeft te zijn van loonheffing. Op de VAR-dga zijn in principe dezelfde voorwaarden van toepassing als op een VAR-wuo:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die je voor jouw opdrachtgever verricht.
 • Je verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Jouw opdrachtgever heeft jouw identiteit vastgesteld.
 • De opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs in zijn bedrijfsadministratie.

Zoals bij alle VAR-verklaringen, ben je niet verplicht om de VAR-dga te gebruiken. Maak je hier bij een bepaalde opdracht wel gebruik van? Dan bent je voor deze opdracht net als bij een VAR-wuo niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kun je naar aanleiding van deze opdracht dus ook geen beroep doen op een uitkering. 

De VAR-dga zegt niets over de arbeidsrelatie tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn vennootschap en de vennootschappen waarin de directeur-grootaandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft.

Je komt in aanmerking voor een VAR-dga wanneer jouw inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap komen, dus met andere woorden: als jouw BV als een onderneming kan worden aangemerkt. Daarbij let de fiscus op dezelfde punten als bij een ondernemer die een VAR-wuo aanvraagt.

Huurt een opdrachtgever jou voor specifieke werkzaamheden in, of is hij aannemer in een keten en besteedt hij deze werkzaamheden aan jou uit? Dan blijft jouw opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van loonheffingen, ook al heb je een VAR-dga.

Als de vennootschap - waarbij je als directeur-grootaandeelhouder in dienst bent - de loonheffingen niet betaalt, kan de Belastingdienst jouw opdrachtgever hiervoor aansprakelijk stellen. De inlenersaansprakelijkheid geldt overigens ook voor de omzetbelasting die je over de verrichte werkzaamheden betaalt. De ketenaansprakelijkheid geldt alleen voor de loonheffingen.

Lees ook

Alles over de VAR-verklaring
Checklist: verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen
7 tips voor als je noodgedwongen voor jezelf moet beginnen
Stappenplan: ZZP'er worden
Starten als freelancer: 5 aandachtspunten

Bijgewerkt op: 27-06-2019

Wat vind je van dit artikel?

x4
x2

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Als je in de WW zit en betaald werk wilt vinden, heb je twee opties: solliciteren naar een nieuwe baan of een bedrijf starten. Het UWV biedt onder meer de mogelijkheid om een bedrijf te starten met behoud van uitkering: zo start je vanuit de WW.

Starten vanuit de WW in 7 stappen
Starten vanuit de WW in 7 stappen

VAR verklaring / Wet DBA

Vroeger werkte je als zzp'er vaak op basis van een VAR-verklaring. Met een geldige VAR toonde je aan dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever.

Opvolger VAR - wet DBA - lijkt van de baan

Omdat dit in de praktijk voor de Belastingdienst moeilijk te controleren bleek, werd op 1 mei 2016 een nieuw systeem van modelovereenkomsten ingevoerd. De wetswijziging veroorzaakte veel onzekerheid bij zzp'ers én opdrachtgevers over de mogelijk nadelige financiële gevolgen.

Rutte 3 wil opdrachtgeversverklaring 

Het kabinet Rutte 3 wil niet verder met de wet DBA. Wel willen ze op een andere manier schijnzelfstandigheid voorkomen: ‘Het is belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie.’ 

Zo mag er bijvoorbeeld bij zzp’ers geen sprake zijn van een ‘gezagsverhouding’. De wet DBA van Rutte 2 strandde onder andere op dit punt, want hoe beoordeel je dat. Het bleek voor oprachtgevers te ingewikkeld om dit in de modelovereenkomst goed en logisch vast te leggen. 

Zzp’er of arbeidsrelatie: meer meetbare criteria

Het kabinet wil meer duidelijkheid scheppen over wanneer je echt zzp'er bent of wanneer het een verkapt dienstverband is. Is je uurtarief bijvoorbeeld heel laag? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je eigenlijk een contract zou moeten krijgen.

Opdrachtgeversverklaring

Met een online ‘opdrachtgeversklaring’ kan een opdrachtgever straks invullen wat voor type arbeidsrelatie er is met een zzp’er. Dit moet eenvoudiger zijn dan het bij de VAR en modelovereenkomst (wet DBA) was.

Minimumuurtarief

Een van de criteria wordt het uurtarief, als het aan Rutte 3 ligt. Het minimum uurtarief zal naar verwachting veel schijnzelfstandigheid oplossen, omdat die juist bij lage tarieven veel voorkomt. Denk aan schijnzelfstandigheid in de bouw of schoonmaak. 

Lees hier meer over de plannen tot 2021.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

 • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
 • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
 • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.072 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.