Stichting oprichten: dit zijn de regels

Bijgewerkt op 19 januari 2023
11 min  leestijd
262.698
Image
geïllustreerde weergave van een wereldbol, een lint, een cadeau, een zon en een vredesteken.

Wil jij graag een stichting oprichten, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Een stichting is een totaal andere rechtsvorm dan een eenmanszaak of bv. Bij de oprichting komen dan ook andere regels kijken. In deze checklist lees je waar je zoal op moet letten bij het oprichten van een stichting.

Snel naar een specifiek onderwerp over het oprichten van een stichting? Klik op een van onderstaande links:

 1. Wat is een stichting?
 2. Stichting oprichten, hoe werkt dat?
 3. Stichting oprichten en aansprakelijkheid
 4. Belasting betalen als stichting
 5. Stichting ontbinden
 6. Je betaalzaken regelen
 7. Samenvatting stappenplan stichting oprichten

1. Wat is een stichting?

Een stichting oprichten doe je in de eerste plaats niet voor het maken van winst. Toch is het een ondernemingsvorm die vele voordelen kan bieden. Sociale of maatschappelijke doelen voeren de boventoon bij een stichting als ondernemingsvorm. Je mag wel winst maken, maar die moet gebruikt worden voor een maatschappelijk/sociaal doel. 

Zelfstandige rechtsvorm

De stichting is een zelfstandige rechtsvorm, waardoor het bestuur zelf maar beperkt privé aansprakelijk is voor de gevolgen van het handelen van die stichting.  Dus ook bij een eventueel faillissement zijn de oprichters en directeur(en) van de stichting veilig.

Zij kunnen voor hun werk wel een vergoeding ontvangen, maar ze zijn niet in loondienst. Een stichting is dus een handig instrument als je een bepaald (ideëel) doel wilt vervullen, maar er zelf niet aansprakelijk voor wilt zijn. Stichtingen komen aan geld door donaties, erfenissen, leningen en soms ook subsidies. 

Bekende stichtingen zijn Amnesty International, Humanitas, Stichting tegen zinloos geweld en de Anne Frank Stichting.

Handige ondernemingsvorm

Een stichting is dus voor de meeste ondernemers niet de meest voor de hand liggende rechtsvorm voor het starten van een bedrijf omdat de meeste bedrijven geen ideëel doel nastreven. Toch kan deze ondernemingsvorm soms juist wel van pas komen als die binnen de kaders van de wet valt. Juist vanwege de gunstige voorwaarden die de ze biedt.

Wel bestuur, geen leden

Ook de organisatie van een stichting wijkt enigszins af van andere rechtsvormen. Ga je zelf een stichting oprichten? Dan moet je rekening houden met een aantal zaken:

 • Een stichting een bestuur, maar geen leden
 • De bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden
 • Wel is het voor een stichting toegestaan om personeel aan te nemen

2. Stichting oprichten, hoe werkt dat?

Als je een stichting wilt starten, moet je naar de notaris. Je organisatie wordt namelijk officieel opgericht bij notariële akte of testament.  De kosten hiervoor bedragen tussen de € 400 en € 1.000.

Tijdens deze bijeenkomst verklaar je dat je de stichting wilt oprichten en laat je het doel van de organisatie vastleggen in de statuten.

Vind je het moeilijk om je doel goed te formuleren? Lees dan het artikel Ambitie op een bierviltje.

Je mag de stichting alleen of samen met anderen oprichten. Deze anderen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een besloten vennootschap.

zakelijke rekening afbeelding

Heb je een vereniging of stichting?

Profiteer dan optimaal van de voordelen van een zakelijke rekening. Nieuwsgierig?

Bekijk de voordelen

Stichting inschrijven KvK

Ook een stichting moet je inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De regels over de organisatie moet je vermelden in de statuten. Dit document moet door het bestuur van de stichting worden goedgekeurd.

Hierin komen ook veel andere zaken aan bod zoals:

 • De bedrijfsnaam, met het woord 'stichting' als deel van de naam
 • Het doel
 • De procedure bij het benoemen en ontslaan van de bestuurders
 • De vestigingsplaats
 • De bestemming van het geld indien de stichting wordt opgeheven

Huishoudelijk reglement voor de stichting

Het wijzigen van de statuten is best een gedoe. Je moet hiervoor immers naar de notaris. Daarom is het raadzaam om ook een huishoudelijk reglement op te stellen. Hierin leg je de regels vast het over de dagelijkse gang van zaken. Denk hierbij aan:

 • Het aantal vergaderingen dat de stichting houdt
 • De bezetting van de kantine
 • Eventuele kledingvoorschriften voor leden en gasten

Belangrijk: je huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Bestuur kiezen

Nu moet je nog bepalen wie zitting nemen in het bestuur van de stichting. Het is gebruikelijk om een voorzitter, een penningmeester en een secretaris te benoemen, maar je kunt een stichting ook alleen oprichten. 

Handig: ben je nieuw bestuurslid van een stichting? Bekijk deze checklist om al je financiële zaken te regelen!

Heb jij jouw verzekeringen voor 2023 goed geregeld?

Choices

3. Stichting oprichten en aansprakelijkheid

De stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat je als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden die gemaakt zijn, tenzij er sprake is van wanbestuur.

Een stichting kan ook personeel aannemen. In principe gaan de zaken net zoals reguliere bedrijven: er worden loonheffingen en sociale premies gevraagd. Ook bestuurders kunnen in loondienst zijn als zij een arbeidsovereenkomst hebben, maar dat werk moet wel in verhouding staan tot de vergoeding.

Let op: bij een stichting met een ANBI-status mag een bestuurder níet in loondienst zijn. Hij of zij kan wél een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen.

Heffing van de vennootschapsbelasting

Valt jouw stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting (zie hiervoor hoofdstuk 4), dan zijn ook de antimisbruikwetten van toepassing. Als bestuurder kun je dan onder bepaalde omstandigheden wél persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Datzelfde is het geval wanneer je de stichting niet inschrijft bij de KvK.

4. Belasting betalen als stichting

Als de stichting een onderneming drijft, dan moet je aangifte doen voor de vennootschapsbelasting.

Er is sprake van een onderneming als er een min of meer duurzame organisatie is van kapitaal en arbeid, en wanneer je door deelname aan het economisch verkeer winst probeert te behalen. Eventuele winst van de stichting moet naar het (sociale) doel gaan.

Beperkte belastingplicht

Zo kan het zijn dat een stichting bijeenkomsten organiseert waar geld mee wordt verdiend. Deze bijeenkomsten kunnen dan bijvoorbeeld entreegeld vragen. Hierover moet belasting betaald worden. Dit heet beperkte belastingplicht.

Welke stichtingen moeten belasting betalen? De Belastingdienst zegt hierover het volgende: 

 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen
 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)
 • Culturele instellingen
 • Kerkgenootschappen

Een organisatie moet aangifte van vennootschapsbelasting doen:

 • Als zij met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft (zij drijft een onderneming) en er geen vrijstelling van toepassing is
 • Als zij een activiteit ontplooit waarmee zij concurreert met ondernemers en er geen vrijstelling van toepassing is
 • Als zij van de inspecteur een uitnodiging krijgt om aangifte te doen

Het hangt verder van jouw persoonlijke situatie af of, en zo ja, hoeveel btw je namens de stichting moet afdragen aan de fiscus. Je kunt hiervoor het beste een belastingadviseur raadplegen of zelf contact opnemen met de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Nederlandse Staat bepaalt welke dat zijn. ANBI's betalen geen of minder belasting, omdat zij zich geheel of gedeeltelijk inzetten voor het algemene belang. De voordelen van het oprichten van een ANBI bevinden zich vooral op het financiële vlak, zoals:

 • De stichting zelf betaalt geen schenk- of erfbelasting
 • Donateurs aan de stichting mogen deze gift aftrekken in hun inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • ANBI's kunnen mogelijk (een deel van) de energiebelasting terugkrijgen 

ANBI-status aanvragen

Het aanvragen van een ANBI-status gebeurt via de Belastingdienst. Als ANBI heb je een publicatieplicht: op de website (of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie) moeten de volgende gegevens worden gepubliceerd:

 • De naam van de instelling
 • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens van de instelling
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functies en namen van de bestuurders
 • Het beloningsbeleid
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Bestuur ANBI-stichting

Het bestuur van een ANBI-stichting moet wel uit altijd minimaal drie leden bestaan, waarvan de meerderheid onderling niet familiair verwant mag zijn. Bij een stichting zonder ANBI-status zijn er geen regels rondom het aantal bestuursleden of hun onderlinge relatie.

Vrijstelling winst

Maak je winst met je stichting? Dan zal je vennootschapsbelasting moeten betalen, tenzij je onder de grens voor vrijstelling valt. In de praktijk is dat vaak het geval, omdat je immers geen winstoogmerk hebt.

De grenzen voor vrijstelling zijn:

 • Maximaal € 15.000 winst per jaar
 • In de voorafgaande vier jaren tezamen maximaal € 75.000 winst

5. Stichting ontbinden

Een stichting kan altijd zonder problemen worden ontbonden. Je legt van tevoren in de statuten vast hoe dit moet. Gaat de stichting failliet? Dan kan de rechter deze ontbinden.

6. Je betaalzaken regelen

Als stichtingsbestuur moet je betalingen kunnen doen en ontvangen. Daarvoor heb je een zakelijke rekening nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het incasseren contributie en donaties
 • Geld storten

Lees hier meer over een zakelijke rekening voor jouw stichting.

7. Samenvatting stappenplan stichting oprichten

 1. Als je een stichting wilt opzetten, moet je naar de notaris. Je organisatie wordt namelijk officieel opgericht bij notariële akte of testament.  De kosten hiervoor bedragen tussen de € 400 en € 1.000.
 2. Schrijf de stichting in bij de Kamer van Koophandel (KvK). De regels over de organisatie moet je vermelden in de statuten. 
 3. Stel een huishoudelijk reglement op voor de stichting.
 4. Kies het bestuur. Het is gebruikelijk om een voorzitter, een penningmeester en een secretaris te benoemen, maar je kunt een stichting ook alleen oprichten.
 5. Onderzoek of je aangifte moet doen voor de vennootschapsbelasting. Je krijgt een vrijstelling als je maximaal € 15.000 per jaar winst maakt.
 6. Regel een zakelijke rekening. Je moet als stichtingsbestuur namelijk ook betalingen kunnen doen en ontvangen.

zakelijke rekening afbeelding

Heb je een vereniging of stichting?

Profiteer dan optimaal van de voordelen van een zakelijke rekening. Nieuwsgierig?

Bekijk de voordelen

Veelgestelde vragen over het oprichten van een stichting:

 • Wat is een stichting? Een stichting is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft het algemene belang te dienen. Sociale en maatschappelijke doelen voeren hierbij vaak de boventoon. Een stichting mag wel winst maken, maar deze winst moet gebruikt worden voor een maatschappelijk of sociaal doel. Een stichting is een zelfstandige rechtsvorm. Dat betekent dat het bestuur zelf maar beperkt privé aansprakelijk is voor de gevolgen van het handelen van de stichting.Meer weten over een stichting oprichten? Voor een stichting gelden andere regels dan voor reguliere bedrijven. Lees wat de voorwaarden zijn voor het oprichten van een stichting.
 • Waarom richt je een stichting op?
  Dat kan vanuit een bepaald maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel zijn. Ook kunnen de voordelen die een stichting geniet handig zijn om sneller tot een bepaald doel te komen. Zo mag je bijvoorbeeld een stichting beginnen en tot maximaal € 15.000 per jaar aan winst maken zonder vennootschapsbelasting te betalen. Lees meer over de oprichting van een stichting.
 • Hoe richt je een stichting op?
  Door je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als stichting. Voor het verkrijgen van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wend je je tot de Belastingdienst. Alle stappen lees je in het artikel Stichting oprichten.
 • Hoeveel bestuurders heeft een stichting?
  De wet bepaalt niet hoeveel bestuurders een stichting moet hebben. Dat kan er één zijn, maar ook meerdere, een oneven of even aantal, dat maakt niet uit. Het bestuur van een ANBI-stichting moet echter wel uit altijd minimaal 3 leden bestaan, waarvan de meerderheid onderling niet familiair verwant mag zijn.

Meer over rechtsvorm

Meer over rechtsvorm
Samen voor jezelf beginnen

Ga jij starten als zzp’er?

De Rabo ZZP Rekening is er voor zzp’ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties.

En worden je dromen groter? Dan breid je de Rabo ZZP Rekening makkelijk uit met extra producten.

Sluiten