Stichting oprichten: dit zijn de regels

Bijgewerkt op 03 november 2021
8 min  leestijd
0
Image
Stichting oprichten

Wil jij graag een stichting oprichten, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Een stichting is een totaal andere rechtsvorm dan een eenmanszaak of bv. Bij de oprichting komen dan ook andere regels kijken. In deze checklist lees je waar je zoal op moet letten bij het oprichten van een stichting.

Snel bij de informatie die je zoekt over het oprichten van een stichting? Ga direct naar:

 1. Wat is een stichting?
 2. Stichting oprichten
 3. Stichting oprichten en aansprakelijkheid
 4. Belasting betalen als stichting
 5. Stichting ontbinden
 6. Je betaalzaken regelen

1. Wat is een stichting precies?

Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Sociale of maatschappelijke doelen voeren hierbij de boventoon. Je mag wel winst maken, maar die moet gebruikt worden voor een maatschappelijk/sociaal doel. 

De stichting is een zelfstandige rechtsvorm, waardoor het bestuur zelf maar beperkt privé aansprakelijk is voor de gevolgen van het handelen van die stichting.  Dus ook bij een eventueel faillissement zijn de oprichters en directeur(en) van de stichting veilig.

Zij kunnen voor hun werk wel een vergoeding ontvangen, maar ze zijn niet in loondienst. Een stichting is dus een handig instrument als je een bepaald (ideëel) doel wilt vervullen, maar er zelf niet aansprakelijk voor wilt zijn. Stichtingen komen aan geld door donaties, erfenissen, leningen en soms ook subsidies. 

Bekende stichtingen zijn Amnesty International, Humanitas, Stichting tegen zinloos geweld en de Anne Frank Stichting.

Juist daarom is een stichting voor de meeste ondernemers niet de meest voor de hand liggende rechtsvorm voor het starten van een bedrijf. Toch kan deze ondernemingsvorm soms juist wel van pas komen. 

Dit aangezien er wel een bepaald doel kan worden nagestreefd, geld kan worden opgehaald, medewerkers een vergoeding kunnen krijgen en eigenaren niet persoonlijk aansprakelijk zijn.

Wel bestuur, geen leden

Ook de organisatie van een stichting wijkt enigszins af van andere rechtsvormen. Ga je zelf een stichting oprichten? Dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden:

 • Zo heeft de stichting een bestuur, maar geen leden
 • De bestuurders van een stichting zijn ook niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden
 • Wel is het voor een stichting mogelijk om personeel aan te nemen

2. Stichting oprichten, hoe werkt dat?

Als je een stichting wilt starten, moet je naar de notaris. Je organisatie wordt namelijk officieel opgericht bij notariële akte of testament.  De kosten hiervoor bedragen tussen de 400 en 1000 euro

Tijdens deze bijeenkomst verklaar je dat je de stichting wilt oprichten en laat je het doel van de organisatie vastleggen in de statuten.

Je mag de stichting alleen of samen met anderen oprichten. Deze anderen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een besloten vennootschap.

Image
zakelijke rekening afbeelding

Heb je een vereniging of stichting?

Profiteer dan optimaal van de voordelen van een zakelijke rekening. Nieuwsgierig?

Bekijk de voordelen

Inschrijven KvK

Ook bij een stichting moet je je inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De regels over de organisatie moet je vermelden in de statuten. Dit document moet door de leden van de stichting worden goedgekeurd.

Hierin komen ook veel andere zaken aan bod zoals:

 • De bedrijfsnaam, met het woord 'stichting' als deel van de naam
 • Het doel
 • De procedure bij het benoemen en ontslaan van de bestuurders
 • De vestigingsplaats
 • De bestemming van het geld indien de stichting wordt opgeheven

Huishoudelijk reglement voor de stichting

Het wijzigen van de statuten is best een gedoe. Je moet hiervoor immers naar de notaris. Handig is het daarom om ook een huishoudelijk reglement op te  stellen. Hierin gaat het over de dagelijkse gang van zaken. Denk aan:

 • Het aantal vergaderingen
 • De bezetting in de kantine
 • Kledingvoorschriften

Even rekening mee houden: je huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Bestuur kiezen

Nu moet je nog bepalen wie in het bestuur komen van de stichting. Het is gebruikelijk om een voorzitter, een penningmeester en een secretaris te benoemen, maar je kunt een stichting ook alleen oprichten

3. Stichting oprichten en aansprakelijkheid

De stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat je als bestuurder dus niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden die gemaakt zijn, tenzij er sprake is van wanbestuur.

Een stichting kan ook personeel aannemen. In principe gaan de zaken net zoals reguliere bedrijven: er worden loonheffingen en sociale premies gevraagd. Ook bestuurders kunnen in loondienst zijn als zij een arbeidsovereenkomst hebben, maar dat werk moet wel in verhouding staan tot de vergoeding.

Let op: bij een stichting met een ANBI-status mag een bestuurder níet in loondienst zijn. Hij of zij kan wél een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen.

Heffing van de vennootschapsbelasting

Valt jouw stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting (zie punt 4), dan zijn ook de anti-misbruikwetten van toepassing. Als bestuurder kun je dan onder bepaalde omstandigheden wel degelijk aansprakelijk worden gehouden. 

Datzelfde is het geval wanneer je de stichting niet inschrijft bij de KvK.

4. Belasting betalen als stichting

Als de stichting een onderneming drijft, dan moet je aangifte doen voor de vennootschapsbelasting.

Er is sprake van een onderneming als er een min of meer duurzame organisatie is van kapitaal en arbeid en je door deelname aan het economisch verkeer winst probeert te behalen. Eventuele winst van de stichting moet naar het (sociale) doel gaan.

Zo kan het zijn dat een stichting bijeenkomsten organiseert waar geld mee wordt verdiend. Deze bijeenkomsten kunnen dan bijvoorbeeld een entreeprijs heffen. Hierover moet belasting betaald worden. Dit heet beperkte belastingplicht.

Welke stichtingen moeten belasting betalen? De Belastingdienst zegt hierover het volgende: 

 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen
 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)
 • Culturele instellingen
 • Kerkgenootschappen

Een organisatie moet aangifte van vennootschapsbelasting doen:

 • Als zij met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft (zij drijft een onderneming) en er geen vrijstelling van toepassing is
 • Als zij een activiteit ontplooit waarmee zij concurreert met ondernemers en er geen vrijstelling van toepassing is
 • als zij van de inspecteur een uitnodiging krijgt om aangifte te doen

Het hangt verder van jouw persoonlijke situatie af of, en zo ja, hoeveel btw je namens de stichting moet afdragen aan de fiscus. Je kunt hiervoor het beste een belastingadviseur raadplegen of zelf contact opnemen met de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Nederlandse Staat bepaalt welke dat zijn. ANBI's betalen geen of minder belasting, omdat zij zich geheel of gedeeltelijk inzetten voor het algemene belang. De voordelen van het oprichten van een ANBI bevinden zich vooral op het financiële vlak, zoals:

 • De stichting zelf betaalt geen schenk- of erfbelasting
 • Donateurs aan de stichting mogen deze gift aftrekken in hun inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • ANBI's kunnen mogelijk (een deel van) de energiebelasting terugkrijgen 

ANBI-status aanvragen

Het aanvragen van een ANBI-status gebeurt via de Belastingdienst. Als ANBI heb je een publicatieplicht: op de website (of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie) moeten de volgende gegevens worden gepubliceerd:

 • De naam van de instelling
 • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens van de instelling
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functies en namen van de bestuurders
 • Het beloningsbeleid
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Bestuur ANBI-stichting

Het bestuur van een ANBI-stichting moet wel uit altijd minimaal 3 leden bestaan, waarvan de meerderheid onderling niet familiair verwant mag zijn. Bij een stichting zonder ANBI-status zijn er geen regels rondom het aantal bestuursleden of hun relatie onderling.

Vrijstelling winst

Maak je winst met je stichting? Dan zul je vennootschapsbelasting moeten betalen, tenzij je onder de grens voor vrijstelling valt. In de praktijk zul je daar vaak ruim onder blijven, je hebt immers geen winstoogmerk.

De grenzen voor vrijstelling zijn:

 • Maximaal € 15.000 per jaar aan winst
 • En de voorafgaande vier jaren samen niet meer dan € 75.000 winst

5. Stichting ontbinden

Een stichting kan altijd zonder problemen worden ontbonden. Je legt van tevoren in de statuten vast hoe dit moet. Gaat de stichting failliet? Dan kan de rechter deze ontbinden.

6. Je betaalzaken regelen

Als stichtingsbestuur moet je ook betalingen kunnen doen en ontvangen. Daarvoor heb je een zakelijke rekening nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het incasseren contributie en donaties
 • Geld storten

Lees hier meer over een zakelijke rekening voor jouw stichting.

Image
zakelijke rekening afbeelding

5 voordelen van een zakelijke rekening

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de voordelen

Veelgestelde vragen over de stichting

 • Wat is een stichting?
  Een stichting is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft het algemene belang te dienen. Voor een stichting gelden andere regels dan voor reguliere bedrijven. Lees wat de voorwaarden zijn voor het oprichten van een stichting.
 • Waarom richt je een stichting op?
  Dat kan vanuit een bepaald maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel zijn. Ook kunnen de voordelen die een stichting geniet handig zijn om sneller tot een bepaald doel te komen. Lees meer over de oprichting van een stichting.
 • Hoe richt je een stichting op?
  Door je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als stichting. Voor het verkrijgen van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wend je je tot de Belastingdienst. Alle stappen lees je in het artikel Stichting oprichten.
 • Hoeveel bestuurders heeft een stichting?
  De wet bepaalt niet hoeveel bestuurders een stichting moet hebben. Dat kan er één zijn, maar ook meerdere, een oneven of even aantal, dat maakt niet uit. Het bestuur van een ANBI-stichting moet echter wel uit altijd minimaal 3 leden bestaan, waarvan de meerderheid onderling niet familiair verwant mag zijn.

Meer over rechtsvorm

Meer over rechtsvorm

Elke week handige tips in je mailbox?

Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief van IkGaStarten en mis geen praktische handvatten om van jouw start een succes te maken!

Sluiten