Disclaimer

Inhoud

De informatie die wordt verstrekt op IkGaStarten is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan de Rabobank echter niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief. De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rabobank kan niet garanderen dat deze site foutloos en ononderbroken functioneert en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Rabobank en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van IkGaStarten en de hiermee verstrekte informatie. Rabobank aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Rabobank zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Rabobank en/of geraadpleegde bronnen.

De Rabobank is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van IkGaStarten en de gedownloade informatie en/of websites. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van IkGaStarten is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van Rabobank omtrent het gebruik van websites en/of de informatie op te volgen. Rabobank is bevoegd om door de klant op de website geplaatste content geheel of ten dele te verwijderen. Nederlands recht is van toepassing.

Bloggers en experts

De door onze bloggers, experts en andere externe auteurs verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van de Rabobank.

Persoonsgegevens

De Rabobank Group en haar groepsonderdelen verwerken persoonsgegevens. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons Privacy Statement.

Wil je meer weten over ons cookiebeleid? Dat lees je hier.