VAR verklaring / Wet DBA

Op deze pagina vind je meer informatie over de nieuwe opdrachtgeversverklaring voor zzp'ers, en de voorlopers daarvan. Direct naar een specifiek onderwerp? Klik dan op één van de volgende links:

Einde van de VAR-verklaring

Vroeger werkte je als zzp'er vaak op basis van een VAR-verklaring. Met een geldige VAR toonde je aan dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever.

Omdat dit voor de Belastingdienst moeilijk te controleren bleek op basis van de VAR-verklaring, werd op 1 mei 2016 een nieuw systeem van modelovereenkomsten ingevoerd: de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie.

De wetswijziging die deze DBA mogelijk moest maken, veroorzaakte echter veel onzekerheid bij zzp'ers én opdrachtgevers over de mogelijke nadelige financiële gevolgen. Zoveel zelfs, dat de regering afzag van invoering van de wet.

Wet DBA vroegtijdig van de baan

In de wet DBA stond bijvoorbeeld dat er bij zzp’ers geen sprake mag zijn van een ‘gezagsverhouding’ binnen de onderneming. De wet DBA van Rutte 2 strandde onder andere op dit punt, want hoe moest je zoiets in de praktijk beoordelen?

Het bleek voor opdrachtgevers te ingewikkeld om dit in de modelovereenkomst goed en logisch vast te leggen met heldere criteria. Het kabinet Rutte 3 wilde daarom niet verder met de wet DBA. Wel wilde de regering schijnzelfstandigheid voorkomen en zocht hiervoor naar andere manieren. 

Het kabinet wilde meer duidelijkheid scheppen over wanneer je echt zzp'er bent, of wanneer je een verkapt dienstverband hebt. Is je uurtarief bijvoorbeeld heel laag? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je eigenlijk een contract zou moeten krijgen.

Invoering webmodule opdrachtgeversverklaring

Om deze criteria te kunnen toetsen, zijn er diverse instrumenten ter beschikking gesteld door de overheid. Wanneer je een zzp'er wil inhuren als opdrachtgever, dan kun je bijvoorbeeld dit stroomschema van de Belastingdienst invullen om te toetsen of je wel te maken hebt met een zelfstandig ondernemer. 

Als bewijsvoering dat er sprake is van een freelance opdracht en geen werk dat eigenlijk in loondienst zou moeten plaatsvinden, is er een online ‘opdrachtgeversklaring’ in de maak. Hierop kan een opdrachtgever straks invullen wat voor type arbeidsrelatie er bestaat met een zzp’er.

Lees hier alles over de opdrachtgeversverklaring.

Inmiddels is de overheid aan het testen met deze webmodule om te onderzoeken of deze werkbaar is. Van januari tot en met oktober 2021 liep er een pilot. Wanneer de webmodule zal starten, hangt af van de wensen van het nieuwe kabinet. Tot die tijd mag de Belastingdienst geen boetes opleggen, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid.