overzicht verzekeringen startende ondernemers

Verzekeringen voor ondernemers: een compleet overzicht

In dit overzicht verzekeringen voor startende ondernemers vertellen we van A tot Z waar je op moet letten. Zo kun je zelf bepalen welke verzekering voor jouw bedrijf noodzakelijk is. Dat verschilt namelijk per ondernemer.

Alles wat jij als startende ondernemer moet weten over verzekeringen

Een goed voorbereide ondernemer telt voor twee. Dat geldt ook voor verzekeringen waarmee je eventuele risico's afdekt. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Maar welke verzekeringen zijn relevant voor startende ondernemers?

 


 

 

Verzekeren, een aantal feitjes

 

Wist je dat:

 • één op de vier ondernemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt;
 • er in 2020 ruim 3.600 bedrijfsbranden hebben plaatsgevonden;
 • in 2020 ruim 13.000 ondernemers slachtoffer waren van diefstal of inbraak;
 • slechts 24% van de ondernemers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid;
 • veel opdrachtgevers een aansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen voor zzp'ers die zij inhuren.

Misschien schat je de kans klein in dat al dit leed jouw bedrijf zal treffen. Dat is inderdaad te hopen, maar vaak gebeuren deze dingen als je het totaal niet verwacht en het eigenlijk ook heel slecht uitkomt. Het kan een lelijke streep door al je plannen als ondernemer betekenen. Het is daarom dus slim om stil te staan bij de risico's die jij als ondernemer loopt.

 


 

 

De belangrijkste verzekeringen voor ondernemers

 

Op deze pagina vertellen we je meer over welke risico's je met verzekeringen kunt afdekken. We geven je antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat als je aansprakelijk wordt gesteld?
 2. Hoe bescherm je je gezondheid en inkomen?
 3. Hoe ga je om met waardevolle bezittingen zoals je gebouw, voorraad en inventaris?
 4. Waar moet je op letten als je je auto of bestelbus wil verzekeren?

Direct naar een van de onderwerpen? Klik op een van de links  hierboven! Of lees verder om alles over verzekeringen te leren.

 


 

 

1. Wat als je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld?

 

Het kan gebeuren dat een klant schade ondervindt door je product, of door een fout of onbedoelde actie van jou of je medewerkers. Die klant kan jou dan aansprakelijk stellen voor deze schade. Best heftig, maar ook best duur! Een schadeclaim kan hoog oplopen.

Soms is het lastig vooraf in te schatten wat de gevolgen zijn als je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. En in wat voor situaties kan dat gebeuren?

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijven die aansprakelijk worden gesteld, krijgen opeens met hoge kosten te maken. Je kunt de kosten van een schadeclaim verzekeren met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Je betaalt dan een maandelijkse premie in plaats van ineens een – misschien wel torenhoog – bedrag aan schade. Er zijn zakelijk gezien twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen.

Beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid

Als het gaat over aansprakelijkheid voor bedrijven wordt er gesproken over beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid. Maar wat is nu precies het verschil? Een uitleg én een ezelsbruggetje!

Met bedrijfsaansprakelijkheid krijg je te maken als schade of letsel ontstaat tijdens het uitoefenen van je werk. Dit is dus belangrijk voor alle ondernemers. Ben je daarnaast als ondernemer bezig met adviseren, dan komt ook de beroepsaansprakelijkheid om de hoek kijken. Wij hebben alle verschillen tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in een artikel op een rij gezet.

 • Ezelsbruggetje: elke ondernemer heeft een bedrijf, maar als je klanten adviseert heb je vaak een bepaald beroep.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan spullen of personen. En als een ander (tijdelijk) niet meer kan werken door schade die jij hebt veroorzaakt, komen daar ook de misgelopen inkomsten bovenop.

Een voorbeeld: je stoot tegen de laptop van een klant aan waardoor die valt en deze stelt je aansprakelijk. Je moet de reparatie daarvan betalen.

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade. Dat is financiële schade die een klant lijdt doordat jij een bepaald advies hebt gegeven. Als een project hierdoor vertraging oploopt en de klant hiervoor extra kosten moet maken, kan dit er ook bovenop komen.

Een voorbeeld: als belastingadviseur vul je de belastingaangifte van je klant niet helemaal volledig in. Je klant moet hierdoor een boete betalen. Die stelt jou aansprakelijk, dus jij betaalt de boete.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een schadeclaim kunnen hoog oplopen. Dit risico kun je dus verzekeren. Bij Interpolis is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op de website van Rabobank kun je snel en vrijblijvend je premie berekenen.

Net gestart? Dan is de verzekering het eerste half jaar gratis!

Verder lezen over zakelijke aansprakelijkheid

Na deze basisinformatie heb je misschien nog meer vragen over aansprakelijkheid. We hebben alle informatie voor je op een rij gezet in een gratis whitepaper. Zo ben jij goed voorbereid als je aansprakelijk wordt gesteld!

In de whitepaper lees je:

 • Wat het betekent om aansprakelijk gesteld te worden
 • Welke vormen van aansprakelijkheid er zijn
 • Wat je nog niet wist over aansprakelijkheid
 • Hoe je je tegen de belangrijkste risico's kunt verzekeren

Download gratis PDF

 


 

 

2. Hoe bescherm je je gezondheid en inkomen?

 

In loondienst krijg je van je werkgever doorbetaald als je ziek bent of arbeidsongeschikt raakt, als ondernemer is dat niet het geval. Je krijgt ook geen uitkering van de overheid. Natuurlijk werk je zo veilig mogelijk en kun je letten op je gezondheid, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

Het is dan vervelend als je inkomen ook nog eens stilstaat. Je kunt een paar dingen doen om ervoor te zorgen dat je niet in de financiële problemen komt als je tijdelijk niet kunt werken.

 • Een eigen reserve opbouwen
 • Je aansluiten bij een broodfonds
 • Je verzekeren via het UWV, op dezelfde manier als een werknemer in loondienst
 • Je verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering

ZZP’ers verschillen natuurlijk per branche en situatie, dus bij elke ondernemer past een andere oplossing. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. Zo kun je alleen bij het UWV terecht als je uit loondienst komt (binnen 13 weken na het einde van je dienstverband). Een uitkering vanuit een broodfonds geldt vaak voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen als je arbeidsongeschikt raakt. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dus nog wel deels kunt werken, krijg je een uitkering over het deel dat je niet meer kunt werken.

Er zijn twee mogelijke opties bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering:

 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid. Hierbij kijkt de verzekeraar of je je beroep nog kan uitoefenen.
 2. Passende arbeid. Hierbij kijkt de verzekeraar of je ander werk kunt doen, dat past bij je opleiding en ervaring. De premie is iets lager.

AOV verplicht

In 2024 (of later, de plannen zijn nog niet concreet) wordt de AOV verplicht vanuit de overheid. Hiervoor komt een regeling vanuit het UWV, maar ook een eigen verzekering is mogelijk. De reden hiervoor is dat zzp’ers goedkoper zijn dan werknemers, maar wel risico lopen.

In maart 2021 bleek dat het huidige plan lastig is uit te voeren, elke zzp’er is immers anders en de risico’s verschillen sterk per beroep. Er komt dus een nieuw plan, wat betekent dat de AOV op zijn vroegst in 2024 verplicht wordt.

Zzp’ers doen er desondanks goed aan om zich alvast te oriënteren op een oplossing, er kan in de tussentijd iets gebeuren waardoor je arbeidsongeschikt raakt. 

marieke

Altijd goed verzekerd

Met de AOV-verzekering van Interpolis ben je goed verzekerd tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Meer weten?

Bereken je premie

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaal je maandelijks een premie. Deze wordt berekend op basis van je leeftijd en branche, maar ook op een aantal keuzes die jij zelf maakt. Je hebt dus zelf invloed op de hoogte van de AOV premie.

Met deze keuzes heb je invloed op de premie:

 • Eigenrisicoperiode (wachttijd)
 • Dekking
 • Eindleeftijd
 • Contractduur

Bekijk de checklist afsluiten van een AOV om te zien hoe je kunt bezuinigen op de premie. Meteen zien hoe slimme keuzes invloed hebben op jouw premie? Check de tool AOV berekenen op de website van Rabobank!

 • Tip: de premie is fiscaal aftrekbaar.

Loop jij risico voor arbeidsongeschiktheid?

Misschien denk je zelf niet zoveel risico te lopen. Of juist wel, maar valt dat in de praktijk wel mee. Interpolis heeft een leuke tool ontwikkeld waarmee je ziet hoelang je zonder inkomen kunt doen en wat je zelf kunt doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

 


 

 

3. Hoe ga je om met waardevolle bezittingen zoals je gebouw, voorraad en inventaris?

 

Als ondernemer heb je bepaalde bedrijfsmiddelen, waar je flink wat geld in hebt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld machines, voorraad of een laptop. Helaas loop je risico dat hier iets mee gebeurt. Zoals boven beschreven worden jaarlijks 13.600 ondernemers slachtoffer van diefstal of inbraak en 3.600 van brand.

Een situatie als brand en inbraak heeft niet alleen financiële gevolgen, maar is ook ingrijpend voor jou en je personeel. In de afbeelding hieronder zie je de factoren die schade veroorzaken bij bedrijven.

Factoren voor schade verzekeringen

Inbraak en brand voorkomen

Het risico op inbraak en brand kun je niet helemaal wegnemen, maar je kunt deze risico’s wel beperken met slimme preventie.

We schreven een artikel het beveiligen van je bedrijf, een aantal tips daaruit:

 1. Regel je toegangscontrole, zorg in elk geval voor een sleutelbeleid
 2. Installeer een alarmsysteem
 3. Onder bepaalde voorwaarden mag je ook videobewaking installeren

Na het uitbreken van een brand, kost het veel moeite om je bedrijf weer op te bouwen. De juiste verzekering dekt de schade wel, maar het kan zijn dat klanten in de herstelfase naar de concurrentie overstappen.

Daarom een aantal aandachtspunten voor het voorkomen van brand:

 • Elektra veroorzaakt 1 op de 3 branden, zorg er dus voor dat kapotte onderdelen of verouderde verlengsnoeren op tijd worden vervangen.
 • Installeer en onderhoud een brandalarm en rookmelders
 • Zorg dat er geen brandbare zaken binnen tien meter van je bedrijf staan

Verzekeringen voor je bedrijfsmiddelen

Met een aantal verzekeringen kun je ervoor zorgen dat de financiële schade van brand of inbraak wordt beperkt.

 • Met een gebouwenverzekering bescherm je je gebouw
 • Een inventarisverzekering vergoedt schade aan de inventaris van je bedrijf
 • Een voorraadverzekering dekt schade aan je voorraad

Deze verzekeringen vergoeden het bedrag dat het kost om de spullen te vervangen. Maar na een dergelijke situatie kan het zo zijn dat je bedrijf tijdelijk stilstaat. Dit heet bedrijfsstagnatie of bedrijfsstilstand. Je kunt dan niet doorwerken en loopt inkomsten mis. Die gemiste inkomsten verzeker je met een bedrijfsschadeverzekering.

Gebouwenverzekering

Met een gebouwenverzekering kun je je bedrijfspand verzekeren. Deze verzekering wordt ook wel zakelijke opstalverzekering genoemd en dekt de herstelkosten van het gebouw. Herstelkosten zijn de kosten die je maakt om het pand te herstellen naar dezelfde staat als voor de schade.

De gebouwenverzekering dekt schade aan jouw eigen pand, maar ook aan zaken die je als huurder hebt aangebracht, zoals zonnepanelen. Deze zaken worden je huurdersbelang genoemd.

Lees verder over de gebouwenverzekering

Inventarisverzekering

Met de inventarisverzekering verzeker je het vervangen van je inventaris, zoals bureaus, machines of elektronica. Schade wordt gedekt als die is ontstaan door brand, inbraak of weersinvloeden (behalve een natuurramp).

Let op: voor draagbare elektronische apparatuur heb je vaak een aparte verzekering nodig. Check dit even bij je verzekeraar, als je je laptop of smartphone vaak mee op pad neemt.

Voorraadverzekering

Verkoop of produceer je producten? Je verzekert je voorraad, grondstoffen en halffabricaten met een voorraadverzekering.

Een aandachtspunt is wanneer je je voorraad ergens anders wil opslaan. Sla je je voorraad voor korte tijd ergens anders op? Dan is dat meestal meeverzekerd, voor een bepaalde periode en tot een beperkt bedrag. Ga je je voorraad een langere tijd ergens anders opslaan? Dan moet je dat adres doorgeven aan de verzekeraar.

Bedrijfsschadeverzekering

In dit soort situaties maak je niet alleen kosten voor het vervangen van spullen of repareren van schade. Vaak moet je je bedrijf ook tijdelijk stilleggen om alles te kunnen herstellen. Dan loop je inkomsten mis. Die inkomsten verzeker je met een bedrijfsschadeverzekering.

Die verzekering, ook wel bedrijfsstagnatieverzekering genoemd, keert jouw gemiste brutowinst uit. Dat is trouwens ook het geval wanneer je om bepaalde andere redenen tijdelijk moet sluiten. Bijvoorbeeld als de schade niet bij jou is maar bij één van je buren, en je klanten jouw pand niet kunnen bereiken.

 


 

 

4. Waar moet je op letten als je je auto of bestelbus wil verzekeren?

 

Als ondernemer ben je wellicht veel onderweg. Dan loop je ook risico dat er iets met je auto of bestelbusje gebeurt. Daarom moet je je bedrijfsauto verzekeren. Hieronder leggen we een aantal aandachtspunten voor.

Risico’s van zakelijk rijden

Een particuliere wagen staat het grootste deel van de tijd stil, maar met een zakelijke auto wordt meer gereden. Je loopt dus meer risico’s, zowel onderweg als wanneer de wagen stilstaat.

Vier risico’s:

 1. Inbraak en diefstal van materialen of gereedschappen uit je bestelwagen
 2. Diefstal van de wagen zelf, of bijvoorbeeld een aanhanger
 3. Aanrijdingen
 4. Parkeerschade

In het aanvullende artikel lees je per risico tips om dit te voorkomen.

Bedrijfsauto verzekeren: zakelijk of privé?

Bij het verzekeren van je auto of bestelbus is de eerste vraag: ga je de auto zakelijk verzekeren of privé? Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Koop je de auto zakelijk en staat hij op de balans? Dan heb je een zakelijke autoverzekering nodig.
 • Koop je de wagen privé en rijd je er ook (bijna) geen zakelijke ritten mee? Dan is een particuliere verzekering prima.
 • Koop je de wagen privé maar rijd je veel kilometers? Dan is bij veel verzekeraars een zakelijke autoverzekering wel verplicht. Check dus even de grens van zakelijk gebruik als je een verzekering afsluit.
 • Vervoer je tegen betaling pakketjes of personen? Dan moet je zakelijk verzekeren.

Soorten zakelijke autoverzekeringen

De vraag die je jezelf daarna stelt is welke soort autoverzekering je wil afsluiten. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

 1. WA-verzekering, voor schade die je met je auto of busje aanbrengt
 2. WA Beperkt Cascoverzekering, hierbij wordt ook schade aan jouw auto of bus gedekt
 3. WA Cascoverzekering (allrisk), waarbij ook schade wordt vergoed als je die zelf veroorzaakt.

Let op: de spullen in je busje of auto verzeker je met een transportverzekering.

Wat kost een zakelijke autoverzekering?

De hoogte van de premie van de autoverzekering is afhankelijk van de keuze voor bovenstaande soorten verzekeringen. Ook de waarde en de leeftijd van de wagen hebben invloed op de premie, net als je bedrijfsactiviteit.

Schade voorkomen is nog altijd het best. Een ongeluk heeft namelijk niet alleen een financieel gevolg, maar kan ook (tijdelijk) uitval van jou of je medewerker betekenen. In het aanvullende artikel lees je daarom tips om schade met en van je wagen te voorkomen.

 


 

 

Meer over verzekeringen voor ondernemers

 

Je bent nu op de hoogte van de belangrijkste verzekeringen voor ondernemers. Er zijn er nog een aantal die we niet besproken hebben, maar wellicht voor jouw situatie wel van toepassing zijn. In de onderstaande artikelen lees je meer!

Op de website van Interpolis vind je een totaaloverzicht van de mogelijke verzekeringen voor ondernemers.

Gepubliceerd op:
24-08-2021

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Dagelijks ben je op pad in je bestelbus vol met gereedschappen en materialen. Of met je bestellingen. Zijn die spullen eigenlijk wel verzekerd bij een aanrijding of diefstal? En wat als ze uit je handen vallen tijdens het uitladen?

marieke
marieke

Bij een bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken. Wat te denken van een hoofdaannemer, constructeur, loodgieter, installateur en stukadoor?

CAR-verzekering voor ondernemers in de bouw
CAR-verzekering voor ondernemers in de bouw

Verzekeren

Een goed voorbereide ondernemer telt voor twee, maar natuurlijk hoef je niet meteen alles te verzekeren. Start je als zzp'er? Dan hoef jij bijvoorbeeld (nog) geen rekening te houden met werknemersverzekeringen terwijl dit voor werkgevers juist een must is.

Maar hoe weet je nou welke risico's je moet afdekken? Dat hangt sterk af van je situatie en branche. Je wilt natuurlijk geen premie betalen voor wat je niet nodig hebt, maar wel goed verzekerd zijn. Hier vind je een overzicht van alle relevante verzekeringen voor ondernemers.

Het in elk geval aan te raden om te kijken naar de volgende vragen:

 1. Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering relevant?
 2. Bouw ik straks nog steeds pensioen op?
 3. Hoe zit het met mijn aansprakelijkheid?

Extra leestip! Alles wat je moet weten over de aansprakelijkheid van jouw bedrijf hebben we opgeschreven in de whitepaper 'ben jij voorbereid als je aansprakelijk wordt gesteld'. Simpel en overzichtelijk, zodat je snel de juiste informatie hebt. 

Stuur mij die gratis PDF

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.